Питања претплатника

ПДВ ТРЕТМАН РАДОВА НА ИНДУСТРИЈСКИМ ПЕЋИМА

ПИТАЊЕ: Да ли се фактурисање следећих радова – рушење и зидање дела ватросталног озида са ватросталном изолационом опеком, ватросталним бетоном и керамичком вуном на индустријским објектима (пећи и котлови), комплетно рушење и поновни озид на индустријским пећима – врши у складу са чланом 10. став 2. тачка 3) Закона о ПДВ-у?

ОДГОВОР: Правилником о утврђивању добара и услуга из области грађевинарства за сврху одређивања пореског дужника за порез на додату вредност („Сл. гласник РС” број 86/2015 – у даљем тексту: Правилник) ближе се уређује шта се, у смислу члана 10. став 2. тачка 3) Закона о ПДВ-у, сматра добрима и услугама из области грађевинарства.

Сагласно одредби члана 2. став 1. Правилника, добрима и услугама из области грађевинарства, у смислу члана 10. став 2. тачка 3) Закона, сматрају се добра и услуге чији се промет врши у складу са чланом 4. став 1. и став 3. тачка 6) и чланом 5. став 1. и став 3. тачка 3) Закона, у оквиру обављања делатности између осталих и из групе 43.99 Класификације делатности (Уредба о класификацији делатности – „Сл. гласник РС” број 54/2010).

Група 43.99 – Остали непоменути специфични грађевински радови – обухвата специјализоване грађевинске радове који су заједнички за различите врсте грађевина, а захтевају поседовање специјалних вештина или специјалне опреме, у шта се, поред осталог, убраја и подизање димњака, индустријских пећи и др.

Дакле, када је у питању рушење и озиђивање дела пећи и котла са свим наведеним карактеристикама и сл., у питању је промет добара и услуга из области грађевинарства за који је прималац порески дужник ако је испоручилац обвезник ПДВ-а. Испоручилац је дужан да се на рачуну позове на одредбу Закона по основу које није обрачунат ПДВ.

____________________________________

ОСЛОБАЂАЊЕ ОД ПЛАЋАЊА КОМУНАЛНИХ УСЛУГА 

ПИТАЊЕ: Корисник комуналних услуга је упутио захтев ЈКП-у за ослобађању плаћања комуналних услуга, при чему


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ,

ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ.

ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.Улогујте се
 Запамти ме