Питања претплатника

УСЛУГЕ ПОМОРСКОГ ТРАНСПОРТА И ПДВ

 ПИТАЊЕ: Домаће правно лице фактурисало нам је поморски транспорт робе коју увозимо са ПДВ-ом. Рачун је исправан по Закону о ПДВ-у, али нас збуњује искaзан ПДВ у рачуну. До сада није било таквих случајева јер су наведене услуге ослобођене по чл. 24. Закона. Да ли имамо право на одбитак поменутог ПДВ-а и да ли у царинску основицу улази ПДВ основица са рачуна или цео износ рачуна?

ОДГОВОР: Према Закону о порезу на додату вредност (у даљем тексту: Закон о ПДВ-у), када обвезник ПДВ-а пружа услугу превоза добара (камионом, возом, бродом итд.) која је повезана са увозом добара пореском обвезнику из члана 12. овог закона – привредном субјекту са седиштем у Републици Србији (као што је у овом случају), место промета те услуге јесте у Републици Србији. Такође, одредбом члана 24. став 1. тачка 1) Закона о ПДВ-у прописано је пореско ослобођење са правом на одбитак претходног пореза за превозне и остале услуге које су повезане са увозом добара, ако је вредност тих услуга садржана у основици из члана 19. став 2. овог закона.

Према одредби члана 2. став 1. Правилника о начину и поступку остваривања пореских ослобођења код ПДВ-а са правом на одбитак претходног пореза (у даљем тексту: Правилник), наведено пореско ослобођење из члана 24. став 1. тачка 1) Закона о ПДВ-у, за превозне и остале услуге које су повезане са увозом добара, а које се сматрају споредним трошковима из члана 19. став 2. тачка 2) овог закона, обвезник може да оствари уз поседовање доказа да је вредност тих услуга садржана у основици за обрачунавање ПДВ-а при увозу добара, а то могу бити:

1) документ о извршеној услузи превоза (ЦМР, ЦИМ, манифест и др.);

2) рачун или други документ који служи као рачун, издат у складу са Законом о ПДВ-у.

Према томе, уколико је у царинску основицу приликом царињења добара


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ,

ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ.

ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.Улогујте се
 Запамти ме