OSTVARIVANJE PRAVA NA STAROSNU PENZIJU U 2018. GODINI – NOVO –

Uslovi za sticanje prava na penziju utvrđeni su odredbama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju („Sl. glasnik RS”, br. 34/2003… i 142/2014 – u...

OBRAČUN NAKNADE I PORESKIH OBAVEZA ZA USLUGE SUDSKOG VEŠTAKA – NOVO –

Sudski veštaci su stručna lica koja ispunjavaju formalne i suštinske uslove za bavljenje ovim stručnim i odgovornim poslom. Sudski veštak je pre svega saradnik...

ISPLATA DELA ZARADE PO OSNOVU OČEKIVANE DOBITI ZA 2017. GODINU – „TRINAESTA ZARADA” –...

Poslodavci i u 2017. godini mogu zaposlenima da isplate dodatnu zaradu u toku decembra, za šta je potrebno da obezbede ne samo odgovarajuća finansijska...

GODIŠNJI POPIS IMOVINE I OBAVEZA ZA 2017. GODINU – NOVO –

Popis ili inventar je postupak utvrđivanja stvarnog stanja ukupne imovine i obaveza pravnog lica na određeni dan. Obaveza i način sprovođenja popisa za pravna...

RAČUNOVODSTVENO EVIDENTIRANJE POTRAŽIVANJA OD ZAPOSLENIH – NOVO –

U skladu sa Pravilnikom o Kontnom okviru i sadržini računa u Kontnom okviru za privredna društva, zadruge i preduzetnike („Sl. glasnik RS”, br. 95/2014...

ISPLATE ZAPOSLENIMA ZA VREME VRŠENJA VOJNE OBAVEZE U REZERVNOM SASTAVU

Prema odredbama Zakona o vojnoj, radnoj i materijalnoj obavezi („Sl. glasnik RS”, br. 88/2009 i 95/2010 – u daljem tekstu: Zakon), vojnu obavezu u...

RAČUNOVODSTVENO EVIDENTIRANJE OPERATIVNOG LIZINGA

Posao poslovnog odnosno operativnog lizinga uređen je Zakonom o obligacionim odnosima („Sl. list SFRJ”, br. 29/78, 39/85, 45/89 – odluka USJ i 57/89, „Sl....

RAČUNOVODSTVENO-PORESKI ASPEKT TRANZITNOG ROBNOG PROMETA

Spoljnotrgovinski promet robom, pored izvoza i uvoza robe, obuhvata i tranzit robe. Trgovina u tranzitu ili tranzit robe može se definisati kao kupovina robe...

RAČUNOVODSTVENO EVIDENTIRANJE NABAVKE I PRODAJE ROBE NA MALO

Prema propisima o trgovini, trgovina na malo je prodaja robe krajnjim potrošačima, pri čemu se taj promet može obavljati u maloprodajnim objektima (prodavnica, samousluga,...

NOVI IZNOSI NAJNIŽE I NAJVIŠE OSNOVICE ZA OBRAČUN DOPRINOSA OD 1. NOVEMBRA 2017. GODINE

Po ovlašćenju iz člana 37. stav 2. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje („Sl. glasnik RS”, broj 84/2004… i 102/2015 – u daljem...

PODSETNIK ZA PORESKI TRETMAN POKLONA ZA NOVU GODINU I BOŽIĆ – NOVO –

Osnov za davanje poklona U članu 119. stav 2. Zakona o radu („Sl. glasnik RS”, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014 i 13/2017...

ODSUSTVO I ISPLATE ZAPOSLENIMA POVODOM NOVOGODIŠNJIH I BOŽIĆNIH PRAZNIKA – NOVO –

U narednom periodu očekuju se sledeći dani praznika u skladu sa Zakonom o državnim i drugim praznicima u Republici Srbiji („Sl. glasnik RS”, broj...

TRANSFERNE CENE – PRIMENA METODE UPOREDIVE CENE NA TRŽIŠTU – NOVO –

Uvodne napomene U poreskoj praksi Republike Srbije koja se tiče transfernih cena, metoda uporedive cene na tržištu (u daljem tekstu: metoda uporedive cene) zauzima počasno...

EVIDENCIJA O PROMETU DOBARA I USLUGA KOJI JE OSLOBOĐEN PDV-A I ISKAZIVANJE PODATAKA O...

Sa novinama koje je u način vođenja evidencije o PDV-u uneo novi Pravilnik o obliku, sadržini i načinu vođenja evidencije o PDV-u i o...

PODSETNIK ZA OBVEZNIKE PDV-A O OBAVEZAMA NA KRAJU 2017. GODINE – NOVO –

Na kraju kalendarske godine, a u skladu sa Zakonom o porezu na dodatu vrednost („Sl. glasnik RS”, br. 84/2004… i 108/2016 – u daljem...

DONET JE NOV PRAVILNIK O OBLIKU, SADRŽINI I NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJE O PDV-u I...

Pravilnik o obliku, sadržini i načinu vođenja evidencije o PDV-u i o obliku i sadržini Pregleda obračuna PDV-a objavljen je u „Službenom glasniku RS”,...

PRIMERI OBRAČUNA PRIHODA OD AUTORSKIH PRAVA U NEKIM POSEBNIM SLUČAJEVIMA

Prema odredbi člana 55. Zakona o porezu na dohodak građana (u daljem tekstu: Zakon o porezu), prihodi od autorskih prava predstavljaju prihode fizičkog lica...

KNJIŽENJE TROŠKOVA ENERGETSKIH USLUGA KOD BUDŽETSKIH KORISNIKA – NOVO –

Početkom grejne sezone mnogi budžetski korisnici (ustanove, organi, ministarstva, zavodi, bolnice, fakulteti i sl.) pristupaju nabavci goriva, pa je u narednom tekstu dato nekoliko...

AKTUELNOSTI U PROPISIMA O AKCIZAMA

IZMENE U PROPISIMA O AKCIZAMA Aktivnosti povodom donošenja inoviranih propisa iz oblasti akciza su nastavljene, pa nakon objavljivanja u „Službenom glasniku RS”, br....

JAVNA PREDUZEĆA/DIREKCIJE KAO UČESNICI U PROMETU DOBARA I USLUGA IZ OBLASTI GRAĐEVINARSTVA I PRIMENA...

Specifičnosti primene PDV-a na promet dobara i usluga u građevinarstvu često u praksi stvaraju probleme poreskim obveznicima, a među njima se posebno mogu izdvojiti...