Novčane pomoći, nagrade i druge isplate licima koja nisu zaposlena kod isplatioca – NOVO...

Inoviranim odredbama Zakona o porezu na dohodak građana („Sl. glasnik RS”, broj 25/2001… i 113/2017 – u daljem tekstu: Zakon) poslodavci su dobili mogućnost...

IZMENE I DOPUNE ZAKONA O FAKTORINGU – NOVO –

Zakonom o faktoringu („Sl. glasnik RS”, broj 62/2013 i 30/2018 – u daljem tekstu: Zakon) uređuju se pojam i predmet faktoringa, učesnici u faktoringu,...

DOPUNE ZAKONA O REVIZIJI – NOVO –

Zakonom o reviziji  („Sl. glasnik RS”, broj 62/2013 i 30/2018) uređuju se uslovi i način obavljanja revizije finansijskih izveštaja, obaveznost revizije, stručna osposobljenost lica...

DOPUNE ZAKONA O RAČUNOVODSTVU – NOVO –

Razlozi za donošenje izmena Zakona o računovodstvu sadržani su u obavezi Republike Srbije da usaglasi svoju zakonsku regulativu sa novim međunarodnim standardima u oblasti...

Evidentiranje troškova kamata po osnovu pozajmljivanja – rashod ili kapitalizacija troškova – NOVO –

Računovodstveni tretman troškova kamata uređen je na različit način kod pravnih lica, u zavisnosti od toga koju računovodstvenu regulativu koriste. Evidentiranje troškova definisano je: -...

Obračunavanje uvoznih dažbina i PDV-a u postupku privremenog uvoza iznajmljenih prevoznih sredstava ili drugih...

Na osnovu ugovora o iznajmljivanju prevoznih sredstava ili drugih pokretnih stvari carinski organ može da odobri upotrebu strane robe u carinskom području Republike Srbije,...

Naplata carine i PDV-a pri vraćanju robe koja je privremeno izvezena radi popravke –...

Ukoliko popravku robe (npr. mašine ili aparata) nije moguće izvršiti u Republici Srbiji usled nepostojanja uslova ili zbog postojanja garantne obaveze stranog lica ili...

Uskršnji praznici kao osnov za ostvarivanje prava na odsustvo sa rada, naknadu zarade i...

U skladu sa članom 2. tačka 2. Zakona o državnim i drugim praznicima u Republici Srbiji („Sl. glasnik RS”, broj 43/2001, 101/2007 i 92/2011...

Prijava podataka za utvrđivanje staža osiguranja, zarada, odnosno osnovice osiguranja i visine uplaćenog...

Prema odredbama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju („Sl. glasnik RS”, br. 34/2003… i 142/2014 – u daljem tekstu: Zakon), do 30. aprila 2018....

Načini obračuna dnevnica za službeno putovanje u zemlji – za poslodavce koji primenjuju Zakon...

Prema članu 118. tačka 2) Zakona o radu, zaposleni ima pravo na naknadu troškova, u skladu sa opštim aktom i ugovorom o radu, za...

Izmene i dopune Zakona o deviznom poslovanju – NOVO –

Uvodne napomene Novousvojene izmene i dopune Zakona o deviznom poslovanju stupile su na snagu 28. aprila 2018. godine, a nekoliko članova primenjivaće se od 1....

Izmene i dopune Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji – NOVO –

Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji („Sl. glasnik RS”, br. 80/2002 … i 108/16 – u daljem tekstu: Zakon) pretrpeo je obimne izmene i...

Izmene i dopune Zakona o akcizama – NOVO –

Poslednje izmene i dopune Zakona o akcizama (u daljem tekstu: Zakon) stupile su na snagu 28. aprila 2018. godine, pa od tog datuma: 1) Tarifne...

Izmene i dopune Zakona o porezu na dodatu vrednost – NOVO –

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost stupio je na snagu 28. aprila, s tim što se najveći broj izmena...

Nedobitne organizacije kao ne/obveznici poreza na dobit (Obaveza podnošenja poreskog bilansa za 2017. godinu)...

Obveznikom poreza na dobit se, u skladu sa odredbom člana 1. st. 3. Zakona o porezu na dobit pravnih lica, smatra i drugo pravno...

Osvrt na sadržinu konta kategorija 330000 – Dobiti koje su rezultat promene...

Pravilnikom o standardnom klasifikacionom okviru i Kontnom planu za budžetski sistem („Sl. glasnik RS”, br. 20/2007 … i 20/2018 – u daljem tekstu: Pravilnik...

Primena programa za rešavanje viška zaposlenih u postupku privatizacije u 2018. godini – NOVO...

Vlada Republike Srbije donela je Odluku o izmenama i dopunama Odluke o utvrđivanju Programa za rešavanje viška zaposlenih u postupku privatizacije za 2015, 2016....

Zasnivanje radnog odnosa ili drugo radno angažovanje korisnika penzije – NOVO –

Prema članu 24. stav 1. Zakona o radu („Sl. glasnik RS”, br. 24/2005 … i 113/2017 – u daljem tekstu: Zakon), radni odnos može...

Oporezivanje naknada od usluga i ugovori o izbegavanju dvostrukog oporezivanja (1) – NOVO –

Uvod: Oporezivanje naknada od usluga   Shodno članu 40. stav 1. tačka 5) Zakona o porezu na dobit pravnih lica („Sl. glasnik RSˮ, br. 25/01 …...

Obaveza uspostavljanja sistema finansijskog upravljanja i kontrole kod korisnika javnih sredstava – NOVO –

Adekvatno funkcionisanje interne finansijske kontrole u javnom sektoru jeste obaveza koja proističe iz poglavlja 32 – Finansijski nadzor pristupnih pregovora za pridruživanje Evropskoj uniji. Interna...