Poslovne finansije

Povremena rubrika u našem časopisu u kojoj ćete pronaći sve što je potrebno da znate o carinskom poslovanju. Korisne informacije na temu uvoza, izvoza, reeksporta, pojednostavljenih carinskih postupaka i carinskih povlastica. Razrešavamo brojne dileme učesnika u carinskom postupku i donosimo korisne obrasce.

USVOJENE IZMENE I DOPUNE CARINSKOG ZAKONA

Carinskim zakonom („Sl. glasnik RS”, br. 18/2010, 111/2012, 29/2015 i 108/2016 – u daljem tekstu: Zakon) su uređena opšta pravila i postupci koji se...

IMENOVANJE ZASTUPNIKA U CARINSKOM POSTUPKU

Član 6. Carinskog zakona („Sl. glasnik RS”, br. 18/2010, 111/2012, 29/2015 i 108/2016) propisuje da svako lice može da, pod uslovima predviđenim članom 89....

POJAŠNJENJA POJMOVA „OPREMA ZA OBRADU PODATAKA”, „NOSAČ PODATAKA” I „ODVOJENO ISKAZANI” IZ ČLANA 47A...

Član 47a Carinskog zakona („Sl. glasnik RS”, br. 18/2010, 111/2012, 29/2015 i 108/2016 – u daljem tekstu: CZ) propisuje: „Carinska vrednost nosača podataka koji sadrže...

IZMENA NAZIVA I IZNOSA TAKSI ZA USLUGE CARINSKOG ORGANA

U „Službenom glasniku RS”, br. 113/2017 od 17. 12. 2017. godine, objavljen je Zakon o izmenama i dopunama Zakona o republičkim administrativnim taksama, koji...