Метода цене коштања увећане за уобичајену зараду (у даљем тексту: „метода цене коштања”) и метода препродајне цене (у даљем тексту: под заједничким називом „методе бруто марже”) представљају виши степен апстракције у анализи трансферних цена у односу на методу упоредиве цене на тржишту (у даљем тексту: „метода упоредиве цене”). Наиме, тамо где је основни принцип примене методе упоредиве цене био јасан и разумљив чак и лаицима, методе бруто марже ипак од самог почетка захтевају одређено предзнање, али и прихватање неколико кључних ограничења и претпоставки које се на први поглед могу чинити као уступци који иду на штету прецизности и поузданости. Међутим, ова ограничења и претпоставке, као што ће се видети кроз примере у овом и наредним чланцима, представљају производ дугогодишњег искуства глобалне праксе, чији је закључак био да метода упоредиве цене представља сјајну идеју у теорији, али и да неумитна сложеност и различитост случаја који настају у пракси све чешће онемогућавају њену примену, те да постоји потреба управо за вишим степеном апстракције како би се постигао крајњи циљ. Из наведених разлога су методе бруто марже далеко применљивије у пракси, те не треба занемарити њихов значај у анализи трансферних цена. Такође, ове методе деле већину кључних карактеристика са методом трансакционе нето марже, те се у пракси све чешће брише граница која дели ове методе. 1. Кључне карактеристике метода бруто марже Пре улажења у практичне примере потребно је размотрити неколико основних карактеристика метода бруто марже. На првом месту потребно је напоменути да методе бруто марже представљају једностране методе, тј. методе које су усмерене само на једног учесника у трансакцији, нпр. само на продавца робе или само на примаоца услуга. Учесник у трансакцији на кога се примењује конкретна метода бруто марже у пракси и теорији трансферних цена назива се тестираном страном. Прописи о трансферним ценама Републике Србије не помињу изричито концепт тестиране стране нити


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In