NOVO – Do 31. januara 2019. poreski obveznici moraju izdati potvrdu plaćenom porezu po...

U obrazac PPP-PO unose se podaci o isplaćenim prihodima i plaćenom porezu po odbitku, izvršenim u periodu od 01.01. do 31.12.2018. godine, bez obzira...

NOVO – REGULATIVA PLATA ZAPOSLENIH U JAVNOM SEKTORU U 2019. GODINI

Narodna skupština Republike Srbije završila je svoju Četvrtu sednici Drugog redovnog zasedanja 7. decembra 2018. godine sa preko 60 usvojenih tačaka dnevnog reda, a...

NOVO – NOVI ELEMENTI ZA OBRAČUN ZARADA U 2019. GODINI

Poslednje izmene Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje (objavljene u „Službenom glasniku RS” broj 95/2018 od 8. 12. 2018. godine) donele su izmene...

NOVO – SASTAVLJANJE OBRAZACA BILANS STANJA I BILANS USPEHA za 2018. godinu

Bilans stanja i Bilans uspeha dva su finansijska izveštaja koja sastavljaju sva pravna lica i preduzetnici. Uvod Finansijski izveštaji Bilans stanja i Bilans uspeha sastavljaju...

NOVO – OBRAČUN RAČUNOVODSTVENE AMORTIZACIJE ZA 2018. GODINU

Obračun računovodstvene amortizacije je zakonom propisana obaveza svih privrednih subjekata koji u svojim poslovnim knjigama imaju iskazanu nematerijalnu imovinu, nekretnine, postrojenja i opremu. Računovodstvena...

NOVO – RAČUNOVODSTVENO EVIDENTIRANJE REZULTATA POPISA

Izveštaj o izvršenom popisu, zajedno sa popisnim listama i odlukama nadležnog organa pravnog lica, odnosno preduzetnika, dostavlja se na knjiženje radi usklađivanja knjigovodstvenog stanja...

NOVO – 10 KORAKA PRE SASTAVLJANJA ZAVRŠNOG RAČUNA ZA 2018. GODINU

Preduslov za sastavljanje finansijskih izveštaja jeste realno vrednovanje imovine, obaveza, prihoda i rashoda preduzeća, a da bi se to postiglo nužno je izvršiti niz...

NOVO – KLJUČNE IZMENE MSFI za MSP

– primena 31. 12. 2019, retroaktivna primena sa stanjem na 31. 12. 2018. dozvoljena U „Službenom glasniku RS” br. 83/2018 objavljeno je Rešenje o utvrđivanju...

NOVO – PRELAZAK SA PROSTOG NA DVOJNO KNJIGOVODSTVO OD 1. 1. 2019. godine

Dana 18. decembra 2017. godine usvojene su brojne izmene Zakona o porezu na dohodak građana („Sl. glasnik RS”, br. 113/2017), koji je ključni zakon...

NOVO – NOVI CARINSKI ZAKON I ZAKON O CARINSKOJ SLUŽBI

Narodna skupština Republike Srbije usvojila je 7. decembra 2018. godine novi Carinski zakon i Zakon o carinskoj službi. Da bi se izbegla pravna nesigurnost usled...

NOVO – Novosti od 1. 1. 2019. godine: Ugovori o izbegavanju dvostrukog oporezivanja

Od 1. 1. 2019. godine počinju da se primenjuju Ugovor o izbegavanju dvostrukog oporezivanja sa Republikom Indonezijom i Ugovor sa Republikom San Marino, a...

NOVO – Ugovori o izbegavanju dvostrukog oporezivanja

- primena u stalnim poslovnim jedinicama -  Dobit preduzeća države ugovornice oporezuje se samo u toj državi, osim ako preduzeće obavlja poslovanje u drugoj državi...

NOVO – IZMENE ZAKONA O PDV-U KOJE SE PRIMENJUJU OD 1. JANUARA 2019. GODINE

(podsetnik)  U cilju pravilne primene Zakona o PDV-u podsećamo obveznike PDV-a na izmene i dopune Zakona o PDV-u izvršene u 2017. i 2018. godini, koje...

NOVO – OBAVEZE PO OSNOVU AKCIZA I PDV-A NA RASHOD I MANJAK DOBARA UTVRĐEN...

Propisima iz oblasti računovodstva neposredno se uređuje obaveza popisa imovine i obaveza, ali se prilikom vršenja popisa, a naročito prilikom knjiženja rezultata popisa moraju...

NOVO – OBAVEZE OBVEZNIKA PDV-A NA KRAJU 2018. GODINE

Istekom kalendarske godine, a u skladu sa Zakonom o porezu na dodatu vrednost („Sl. glasnik RS”, br. 84/2004, 86/2004, 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013, 68/2014...

NOVO – Nepravilnosti uočene tokom budžetske inspekcijske kontrole

- ugovaranje usluge nadzora nad izvođenjem radova, isplate naknade za rad nadzornog organa i evidentiranja ovih usluga u poslovnim knjigama -   Prikazane su nepravilnosti koje...

NOVO – PRIPREMNE RADNJE ZA SASTAVLJANJE FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2018. GODINU KOD KORISNIKA...

Predmet razmatranja u nastavku teksta su pripremne radnje u vezi sa sastavljanjem finansijskih izveštaja korisnika javnih sredstava koji poslovne knjige vode prema Kontnom planu...

NOVO – Novine u Zakonu o budžetskom sistemu

Narodna skupština Republike Srbije usvojila je na svojoj redovnoj sednici od 7. decembra 2018. godine Zakon o budžetu Republike Srbije za 2019. godinu („Sl....

NOVO – IZMENE ZAKONA O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji („Sl. glasnik RS”, br. 95/2018 – u daljem tekstu: ZPPPA) stupio je...

NOVO – NOVINE U ZAKONU O POREZU NA DOHODAK GRAĐANA

U okviru aktivnosti na sprovođenju mera ekonomske reforme u skladu sa ekonomskom i socijalnom politikom Vlade, Narodna skupština Republike Srbije donela je i Zakon...