Tekstovi u novom broju!

AKTUELNO IZDANJE (JUL – AVGUST 2020) – SKRAĆENA VERZIJA

Za punu verziju i pristup svim tekstovima – REGISTRUJTE SE

Zarade, plate i primanja

Povratak zaposlenih na posao posle ukidanja vanrednog stanja i obračun njihovih primanja za mesec...

Ukidanje vanrednog stanja, povratak javnog gradskog i međugradskog saobraćaja, kao i primena Uredbe o fiskalnim pogodnostima i direktnim davanjima privrednim subjektima u privatnom sektoru...

Najčešća pitanja poslodavaca i zaposlenih za vreme epidemije COVID-19

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja objavilo je na službenoj stranici (https://www.minrzs.gov.rs/sr/aktuelnosti/vesti/najcesca-pitanja-zaposlenih-i-poslodavca--za-vreme-covid-19) najčešća pitanja poslodavaca i zaposlenih za vreme epidemije COVID-19, a...

Osnovni elementi i karakteristike isplate dividende u akcijama, odnosno udelima

Članom 3. Zakona o važenju uredaba koje je Vlada uz supotpis predsednika Republike donela za vreme vanrednog stanja i koje je Narodna skupština potvrdila...

Podnošenje izmenjene pojedinačne poreske prijave (obrazac PPP-PD)

Saglasno odredbama Pravilnika o poreskoj prijavi za porez po odbitku („Sl. glasnik RS”, br. 74/2013, 118/2013, 66/2014, 71/2014 – ispr., 14/2016, 21/2017, 20/2018, 104/2018...

Elementi obračuna plata zaposlenih u zdravstvenim ustanovama od plate za april 2020. godine

Elementi obračuna plata zaposlenih u zdravstvenim ustanovama od plate za april 2020. godine. JUN 2020. ● POSLOVNI SAVETNIK 97 ZARADE Mr Željko Albaneze Elementi obračuna plata zaposlenih u zdravstvenim...

Ostvarivanje potraživanja zaposlenih u slučaju stečaja – primena Zakona o stečaju i Zakona o...

Otvaranje stečajnog postupka nad privrednim društvom značajan je momenat, između ostalog, i za zaposlene u tom društvu, jer u pitanje dolaze ne samo njihova...

Isplata i oporezivanja primanja članova organa za sprovođenje izbora

Za jun mesec 2020. godine zakazani su parlamentarni, lokalni i pokrajinski izbori, kada će od velike pomoći biti organi za sprovođenje izbora. Članovi tih...

Budžetski korisnici

Vremenska razgraničenja i gotovinska osnova utvrđivanja rezultata poslovanja

U opštem smislu, vremenska razgraničenja predstavljaju knjigovodstvenu evidenciju kojoj je cilj da se izvrši razgraničenje rashoda i prihoda između dva obračunska perioda, kao i...

Kontrola primene zakona u javnim preduzećima i društvima kapitala koja obavljaju delatnost od opšteg...

U ovom tekstu biće predstavljene obaveze javnih preduzeća i društava kapitala koja obavljaju delatnost od opšteg interesa, koje su propisane odredbama Zakona o javnim...

Finansiranje zdravstvenih ustanova

U ovom tekstu osvrnućemo se na rad zdravstvenih ustanova u javnoj svojini, u delu koji se odnosi na sticanje i raspolaganje finansijskim sredstvima za...

Računovodstvo

Postupanje sa otpadom i sekundarnim sirovinama

Tokom poslovanja privrednog društva, odnosno preduzetnika (dalje: društva) pojavljuje se otpad koji su prisiljeni da odbace, odnosno odgovorni su za to da ga zbrinu...

Porez na dobit

Porezi

Ukinuto vanredno stanje – uredbe koje i dalje ostaju na snazi

Narodna skupština Republike Srbije donela je 6. maja 2020. godine Odluku o ukidanju vanrednog stanja, koja je objavljena u „Službenom glasniku RS” br. 65/2020...

Nedoumice u vezi sa primenom Uredbe o fiskalnim pogodnostima i direktnim davanjima

Na sednici održanoj 10. aprila 2020. godine Vlada Republike Srbije donela je Uredbu o fiskalnim pogodnostima i direktnim davanjima privrednim subjektima u privatnom sektoru...

Promet dobara i usluga koji nije predmet oporezivanja u skladu sa članom 6. Zakona...

Odredbama člana 3. Zakona o porezu na dodatu vrednost („Sl. glasnik RS”, br. 84/04, 86/04 – ispravka, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 68/14 – dr....

Promet usluga bez naknade koji se izjednačava sa prometom usluga uz naknadu sa aspekta...

Predmet oporezivanja PDV-om su isporuka dobara i pružanje usluga (dalje: promet dobara i usluga) koje poreski obveznik izvrši u Republici Srbiji uz naknadu, u...

Poresko oslobođenje za promet dobara i usluga koji se vrši u okviru realizacije infrastrukturnih...

U cilju stvaranja povoljnijih uslova za unapređenje opšteg interesa zajednice, odredbama Zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost („Sl. glasnik...

Kratke teme: Primena Zakona o PDV-u kroz pitanja pretplatnika

1.1 Povraćaj robe – novi promet ili reklamacija? Pitanje: Roba je isporučena kupcu koji nije obveznik PDV-a, a sada želi da nam vrati deo robe...

Poslovne finansije

Aktuelna mišljenja

Vesti

Doneti pravilnici za primenu novog Zakona o računovodstvu – primena od 2021. godine

Na osnovu ovlašćenje iz čl. 14. stav 2. tačka 1) i 2), čl. 17. stav 6, čl. 26. stav...

Rokovi za podnošenje zahteva za refakciju PDV-a pomereni na 30. septembar 2020. godine

U Službenom glasniku RS br. 87/2020, objavljen je Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o postupku ostvarivanja prava na...

Ukinuto vanredno stanje – uredbe koje i dalje ostaju na snazi

Narodna skupština Republike Srbije je 6. maja 2020. godine donela odluku o ukidanju vanrednog stanja. Odluka je objavljena u...

Dopune Uredbe o fiskalnim pogodnostima i direktnim davanjima

U petak 24.4.2020. godine u SLužbenom glasniku RS broj 60/2020, objavljena je Uredba o dopunama Uredbe o fiskalnim pogodnostima...

4. maja će odlaganje dospelosti akontacija biti evidentirano u poreskom računovodstvu

Poreska uprava obaveštava da je odredbama Uredbe o fiskalnim pogodnostima i direktnim davanjima privrednim subjektima u privatnom sektoru i...

Izmenjen je Program finansijske podrške privrednim subjektima za održavanje likvidnosti i obrtna sredstva – dodati su uslovi/ograničenja

10. aprila 2020. godine ("Službeni glasnik RS", br. 54/2020) donesena je Uredba o utvrđivanju Programa finansijske podrške privrednim subjektima...

Pomereni rokovi za podnošenje GFI i poreskih prijava za porez na dobit i porez na prihode od samostalnih delatnosti

U četvrtak 16. aprila 2020. godine ("Sl. glasnik RS", br. 57/2020) objavljena je i stupila je na snagu UREDBA...