Tekstovi u novom broju!

AKTUELNO IZDANJE (FEBRUAR 2020) – SKRAĆENA VERZIJA

Za punu verziju i pristup svim tekstovima – REGISTRUJTE SE

Zarade, plate i primanja

Novi neoporezivi iznosi za određena primanja zaposlenih i drugih lica – od 1. februara...

Na osnovu člana 12a stav 2. Zakona o porezu na dohodak građana („Sl. glasnik RS”, br. 24/01… i 86/2019 – dalje: Zakon o porezu)...

Pravilnik o obrascu zahteva za povraćaj plaćenih poreza i doprinosa po osnovu olakšica za...

U „Službenom glasniku” br. 3/2020 objavljen je Pravilnik o obrascu zahteva za povraćaj plaćenih poreza i doprinosa po osnovu olakšica za zapošljavanje. Njim je...

Nove šifre prihoda – izmene Pravilnika o poreskoj prijavi za porez po odbitku

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o poreskoj prijavi za porez po odbitku objavljen je u „Službenom glasniku RS” br. 96/2019 od 31. 12....

Isplata i oporezivanje primanja zaposlenih i članova uprave privrednog društva po osnovu učešća u...

U članu 14. Zakona o radu („Sl. glasnik RS”, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 – US, 113/2017 i 95/2018 – autentično tumačenje)...

Izvršenje radi vraćanja zaposlenog na rad i naknade izgubljene zarade

Zakonom o izvršenju i obezbeđenju („Sl. glasnik RS”, br. 106/2015, 106/2016 – autentično tumačenje, 113/18 – autentično tumačenje i 54/2019 – dalje: Zakon) utvrđuje...

Ograničavanje novog zapošljavanja u javnom sektoru zadržano je i u 2020. godini

Zakon o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru („Sl. glasnik RS”, br. 68/2015, 81/2016 – odluka US i 95/2018) prestao je da...

Obračun plata u zdravstvenim ustanovama primenom svođenja radnog vremena iz posebnog kolektivnog ugovora –...

Prema članu 91. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Sl. glasnik RS” br....

Prestanak važenja zakona koji ograničava lična primanja u javnom sektoru i politika isplata u...

Narodna skupština Republike Srbije donela je Zakon o prestanku važenja Zakona o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plata, odnosno zarada i drugih...

Budžetski korisnici

Jedinice lokalne samouprave – finansijsko izveštavanje o planiranim i ostvarenim prihodima i primanjima i...

1                     Uvod   Na osnovu člana 75. Zakona o budžetskom sistemu („Sl. glasnik RS”, br. 54/2009… 72/2019 – dalje: Zakon) ministar finansija doneo je Pravilnik o...

Sastavljanje i podnošenje izveštaja o strukturi i vrednosti nefinansijske imovine Republike Srbije za 2019....

U skladu sa članom 1. Pravilnika o sadržaju izveštaja o strukturi i vrednosti nefinansijske imovine Republike Srbije („Sl. glasnik RS”, br. 65/2014. godine –...

Raspodela sredstava u lokalnoj samoupravi za finansiranje sporta

Sport predstavljaju svi oblici fizičke aktivnosti čiji je cilj da se kroz neorganizovano ili organizovano učešće izraze ili poboljšaju fizička spremnost ili mentalno blagostanje,...

Kontrola materijalno-finansijskog poslovanja i zakonitosti rada osnovnih škola

U ovom tekstu bavićemo se finansiranjem osnovnog obrazovanja sa aspekta inspekcijske kontrole koju sprovodi Budžetska inspekcija Ministarstva finansija. Naime, Zakonom o budžetskom sistemu Budžetskoj...

Računovodstvo

Porez na dobit

Obračun poreske amortizacije za 2019. godinu

Poreska amortizacija za 2019. godinu utvrđuje se na drugačiji način u odnosu na prethodne godine. S obzirom na to da se poreska amortizacija sredstava...

Ispravka vrednosti i otpis potraživanja u poreskom bilansu za 2019. godinu

Poresko priznavanje prihoda i rashoda može da se razlikuje od računovodstvenog. Sa aspekta ispravke vrednosti i otpisa potraživanja, Zakon o porezu na dobit definiše...

Transakcije sa povezanim licima u poreskom bilansu

U članku su opisane transakcije sa povezanim licima iz ugla Zakona o porezu na dobit pravnih lica, u cilju korigovanja prihoda odnosno rashoda nastalih...

Privredna društva – sastavljanje poreskog bilansa na novom obrascu PB 1 i podnošenje poreske...

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o sadržaju poreskog bilansa i drugim pitanjima od značaja za način utvrđivanja poreza na dobit pravnih lica objavljen...

Preduzetnici – sastavljanje poreskog bilansa na obrascu PB 2 i podnošenje poreske prijave na...

Krajnji rok za podnošenje poreske prijave i poreskog bilansa za 2019. godinu jeste 15. april 2020. godine. Poreski bilans sastavljaju preduzetnici koji vode poslovne...

Stalna poslovna jedinica – sastavljanje poreskog bilansa na obrascu PBPJ i PB 1 i...

Svi poreski obveznici dužni su da poresku prijavu na obrascu PDP za 2019. godinu, zajedno sa poreskim bilansom na odgovarajućem propisanom obrascu u zavisnosti...

Nedobitne organizacije – sastavljanje poreskog bilansa na obrascu PBN 1 i poreske prijave na...

Svi poreski obveznici dužni su da poresku prijavu na obrascu PDP za 2019. godinu, zajedno sa poreskim bilansom na odgovarajućem propisanom obrascu u zavisnosti...

Nedobitne organizacije – sastavljanje poreskog bilansa na obrascu PBN i poreske prijave na obrascu...

Uvod   Porez na dobit se u nedobitnim organizacijama utvrđuje na osnovu odredbi Zakona o porezu na dobit pravnih lica („Sl. glasnik RS”, br....

Porezi

Stupio je na snagu Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezima na imovinu...

Narodna skupština Republike Srbije usvojila je Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezima na imovinu (dalje: Zakon o izmenama i dopunama), koji je...

Novi pravilnici u vezi sa primenom Zakona o PDV-u

U službenim glasnicima br. 94/2019 i 96/2019 objavljena su tri pravilnika iz oblasti PDV-a: Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o određivanju slučajeva u...

Avans i avansni račun sa aspekta Zakona o porezu na dodatu vrednost

Uvod Avans predstavlja novčani iznos koji je jedna strana platila drugoj pre nego što je druga strana ispunila svoju obavezu, odnosno isporučila dobra...

Mesto prometa usluga prevoza sa aspekta poreza na dodatu vrednost

Uvod U svrhu primene pravila koja se odnose na određivanje mesta prometa usluga odredbom člana 12. stav 1. Zakona o porezu na dodatu...

Poslovne finansije

Aktuelna mišljenja

Vesti

Izvršenje radi vraćanja zaposlenog na rad i naknade izgubljene zarade

Shodno članu 383. Zakona o izvršenju i obezbeđenju, izvršenje se sprovodi radi vraćanja zaposlenog na rad ili radi raspoređivanja...

Primanja zaposlenih po osnovu učešća u ostvarenoj dobiti

Iako u Zakonu o privrednim društvima nije predviđena raspodela ostvarene dobiti za isplatu članovima društva ili zaposlenima, privredna društva...

Zarade zaposlenih u javnim preduzećima od januara 2020. bez umanjenja

Zakon o prestanku važenja ograničavanja ličnih primanja primenjuje se od 1. januara 2020. godine, što treba tumačiti tako da...

Poresku prijavu za promet nepokretnosti od 1.1.2020. godine podnose umesto obveznika javni beležnici

Narodna skupština Republike Srbije usvojila je Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezima na imovinu (dalje: Zakon o...

Naknada zarade za vreme bolovanja za zaposlenog koji nije ostvarivao zaradu u prethodnih 12 meseci

U vezi sa izračunavanjem osnova za naknadu zarade na teret Republičkog fonda, Ministarstvo zdravlja je izdalo mišljenje, kojim se...

Saga o bar-kodovima: šta sa robom zatečenom na stanju 31.1.2020?

Na osnovu Zakona o trgovini od 31. janura roba koja se nalazi u maloprodaji moraće da ima istaknutu mašinski...

Od sutra, sva roba u maloprodaji mora da ima bar kod ili QR kod!

Članom 34. stav. 8  Zakona o trgovini („Sl. glasnik RS“, br. 52/2019)  predviđeno je da od 31. januara 2020....