Tekstovi u novom broju!

Za punu verziju i pristup svim tekstovima – REGISTRUJTE SE

Zarade, plate i primanja

Primeri obračuna prihoda od autorskih prava

Prema odredbi člana 55. Zakona o porezu na dohodak građana („Sl. glasnik RS”, br. 24/2001… i 4/2019 – dalje: Zakon o porezu), prihodi od...

Poslovi po ugovoru – doprinosi za PIO i staž osiguranja

Izlaganje o plaćanju doprinosa za PIO na ugovorne poslove neosiguranim licima radi priznavanja staža osiguranja u ovom tekstu prevashodno se odnosi na rad po...

Učešće zaposlenog u dobiti ostvarenoj u poslovnoj godini ili „trinaesta zarada”

Zakon o radu ne predviđa isplatu zaposlenima „trinaeste zarade”, pa stoga ne postoji zakonski osnov za njenu isplatu, osim ako poslodavac takvu mogućnost nije...

Isplate zaposlenima povodom državnog praznika Republike Srbije

Prema odredbama Zakona o državnim i drugim praznicima u Republici Srbiji („Sl. glasnik RS”, br. 43/2001, 101/2007 i 92/2011), državni praznik Republike Srbije je...

Osnivači društva – (ne)postojanje obaveze plaćanja doprinosa

Na osnovu učestalih pitanja pretplatnika koja se odnose na navedenu temu evidentno je da se još uvek radi o situacijama koje izazivaju probleme i...

Kratke teme: Povećanje plata u javnom sektoru – od plate za novembar 2019. godine

Kako je Vlada i obećavala, višak novca u budžetu biće raspodeljen, između ostalog, i za povećanje plata u javnom sektoru. To je sada i...

Kontrolna lista za inspekcijski nadzor u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu

Inspekcija rada u postupku inspekcijskog nadzora primenjuje više kontrolnih lista. U prošlom broju članak je posvećen kontrolnoj listi koja se tiče oblasti radnih odnosa,...

Budžetski korisnici

Osvrt na izmene i dopune Zakona o budžetskom sistemu

Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu („Sl. glasnik RS”, broj 72/19 – dalje: Zakon) definisani su pojedini pojmovi koji se koriste...

Donacije i transferi kao vrsta javnih prihoda

Nerazumevanje pojmova donacije i transfera, odnosno nepoznavanje različitosti između ova dva pojma, koja označavaju različite vrste prihoda, za posledicu može da ima i neispravno...

Kontrola korišćenja sredstava dobijenih za finansiranje projekata

Zakonom su propisane radnje provera, službenih kontrola, nadzora i drugih mera radi utvrđivanja prirode eventualnih nepravilnosti prilikom korišćenja sredstava pomoći, obezbeđenih iz različitih izvora...

FUK i upravljanje rizikom kod korisnika javnih sredstava

Članom 81. Zakona o budžetskom sistemu definisano je da korisnici javnih sredstava uspostavljaju finansijsko upravljanje i kontrolu koja se sprovodi politikama, procedurama i aktivnostima...

Kontrola zapošljavanja i obračuna zarada, naknada i drugih primanja u privrednim društvima korisnicima javnih...

U ovom tekstu biće više reči o zapošljavanju i obračunu zarada kod subjekata kontrole, privrednih društava čije je poslovanje regulisano Zakonom o privrednim društvima,...

Računovodstvo

Usvojen je novi Zakon o računovodstvu

U „Službenom glasniku RS” br. 73/2019 objavljen je novi Zakon o računovodstvu. Odredbe navedenog zakona primenjivaće se od 1. januara 2020. godine, kada Zakon...

Zahtev za paušalno oporezivanje i ostale karakteristike poslovanja preduzetnika paušalaca

Preduzetnik koji, s obzirom na okolnosti, nije u stanju da vodi poslovne knjige, osim poslovne knjige o ostvarenom prometu, ili kome njihovo vođenje otežava...

Poslovanje cvećara

U članku je prikazano računovodstveno poslovanje cvećara, i to prilikom trgovine na malo cvećem zbog niza posebnosti koje se pojavljuju pri zaduženju i razduženju...

Kratke teme: Isticanje firme ili oglašavanje?

Šest gradova u Republici Srbiji donelo je odluku o oglašavanju na teritoriji grada, kojom je isticanje poslovnog imena (firme) pod određenim uslovima opredeljeno kao...

KRATKE TEME: Matični broj kupca na fakturi: da ili ne?

Zakon o trgovini, koji je stupio na snagu 30. jula, detaljnije je propisao sadržinu isprava koje prate robu u odnosu na do tada važeći...

Porezi

Komentar izmena i dopuna Zakona o PDV-u

Zakon o izmena i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost objavljen je u „Službenom glasniku RS” broj 72/2019, a stupio je na snagu...

Usluge pružene elektronskim putem sa aspekta PDV-a

Mesto prometa usluga u sistemu PDV-a od posebnog je značaja jer se na taj način određuje da li promet podleže oporezivanju ili ne. Osim...

Usluge posredovanja sa aspekta PDV-a

Posredovanje ima karakter usluge koja je predmet oporezivanja PDV-om ukoliko su ispunjeni sledeći opšti uslovi: posrednik je obveznik PDV-a koji pruža usluge posredovanja u...

Utvrđivanje poreza na imovinu za 2020. godinu – akti jedinica lokalne samouprave donose se...

Obračun i naplata poreza na imovinu u isključivoj je nadležnosti lokalnih samouprava – opština i gradova. Zato su pripreme za utvrđivanje politike sprovođenja oporezivanja...

Poslovne finansije

Aktuelna mišljenja

Vesti

Pravni posao kompenzacije u uslovima blokade računa učesnika JESTE ništav

Poslednjih 18 godina, odnosno od početka primene Zakona o platnom prometu, u našoj pravnoj praksi prisutno je...

I knjigovođe u paušalce

Predlogom Zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana, koji je dostavljen u skupštinsku...

Plaćanje članarine za zaposlenog

Članovi X društva jednom godišnje treba da uplate članarinu. Na koji način naša institucija može da plati...

Usluge posredovanja sa aspekta PDV-a

Ugovorom o posredovanju obavezuje se posrednik da nastoji da nađe i dovede u vezu sa nalogodavcem lice...

Na koga glasi račun, a ko ga plaća?

Sa aspekta Zakona o PDV-u, obveznik PDV-a na koga glasi račun ima pravo na odbitak, nezavisno od...