Tekstovi u novom broju!

AKTUELNO IZDANJE (DECEMBAR 2019) – SKRAĆENA VERZIJA

Za punu verziju i pristup svim tekstovima – REGISTRUJTE SE

Zarade, plate i primanja

Predložene izmene i dopune Zakona o porezu na dohodak građana i Zakona o doprinosima...

Vlada Republike Srbije utvrdila je tekst Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana, kao i Predloga zakona o izmenama...

Elementi obračuna plata zaposlenih u javnom sektoru – od plata za novembar 2019. godine

Usvajanjem izmena i dopuna Zakona o budžetu Republike Srbije za 2019. godinu i izmena i dopuna Zakona o budžetskom sistemu (objavljenim u „Službenom glasniku...

Izdaci za poklone povodom Nove godine i Božića i njihov poreski tretman

Za predstojeće novogodišnje i božićne praznike poslodavci će uložiti svoja sredstva u organizovanje prigodnih priredbi i nabavku novogodišnjih paketića za decu svojih zaposlenih ili...

Novčane čestitke za decu zaposlenih kod korisnika budžetskih sredstava

Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o budžetu Republike Srbije za 2019. godinu („Sl. glasnik RS”, br. 72/2019) omogućene su isplate novčanih čestitki za decu...

Isplata dodatka vaspitaču za rad sa decom sa smetnjama u razvoju u predškolskim ustanovama...

U praksi se pojavio problem isplate uvećanja koeficijenta po navedenom osnovu, što je u nastavku teksta i razmotreno. 278 POSLOVNI SAVETNIK ● poslovnisavetnik.net ZARADE Dragana Vajović, dipl....

Budžetski korisnici

Pripremne radnje za sastavljanje finansijskih izveštaja za 2019. godinu kod korisnika javnih sredstava prema...

Predmet razmatranja u ovom teksta su pripremne radnje u vezi sa sastavljanjem finansijskih izveštaja korisnika javnih sredstava koji poslovne knjige vode prema Kontnom planu...

Popis imovine i obaveza za 2019. godinu kod korisnika javnih sredstava i knjiženje inventurnih...

Popis imovine i obaveza kod korisnika javnih sredstava jedna je od najvažnijih pripremnih aktivnosti koje prethode sastavljanju finansijskih izveštaja kod korisnika budžetskih sredstava i...

Nepravilnosti u vršenju popisa kod KJS utvrđene u postupku inspekcijske kontrole

Uredbom o budžetskom računovodstvu („Sl. glasnik RS”, br. 125/ 2003 i 12/2006) propisano je da se poslovne knjige zaključuju posle sprovedenih evidencija svih ekonomskih transakcija...

Pravilnik o načinu i postupanju Budžetske inspekcije u vršenju nadzora nad sprovođenjem zakona o...

Nadzor nad sprovođenjem Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama između javnog sektora i privrednih subjekata u komercijalnim transakcijama u kojima su...

Samodoprinosi kao vrsta izvornih prihoda jedinica lokalne samouprave – zakonski osnov i računovodstvena evidencija

U članku će biti reči o zakonskom osnovu uvođenja samodoprinosa, kao i na koju populaciju građana odluka o uvođenju samodoprinosa može da se primenjuje,...

Računovodstvo

Kontrolni postupci pri izradi završnog računa za 2019. godinu

Kraj je poslovne godine, pa je zato pripremljen sažetak postupaka za kontrolu ispravnosti evidentiranja poslovnih događaja koji se najčešće pojavljuju u poslovnoj praksi. 50...

Obračun računovodstvene amortizacije za 2019. godinu

Obračun računovodstvene amortizacije predstavlja zakonom propisanu obavezu svih privrednih subjekata koji u svojim poslovnim knjigama imaju iskazanu nematerijalnu imovinu, nekretnine, postrojenja i opremu. Računovodstvena...

Potraživanja i obaveze – usaglašavanje, ispravka, otpis i zastara

Pre sastavljanja finansijskih izveštaja pravna lica i preduzetnici dužni su da usaglase međusobna potraživanja i obaveze. U članku je, osim toga, dat i osvrt...

Uvod u obavezu vršenja popisa

Popis ili inventar predstavlja postupak utvrđivanja stvarnog stanja ukupne imovine i obaveza pravnog lica na određeni dan. Dva glavna zadatka popisa su utvrđivanje nedokumentovanih...

Godišnji popis imovine i obaveza za 2019. godinu

Obaveza i način sprovođenja popisa regulisani su: Zakonom o računovodstvu („Sl. glasnik RS”, br. 62/2013 i 30/2018 – dalje: Zakon), Pravilnikom o načinu i...

Specifičnosti popisa kod mikro pravnih lica i preduzetnika

U članku su istaknute specifičnosti u vezi sa vršenjem popisa imovine i obaveza za 2019. godinu kod mikro pravnih lica, preduzetnika koji knjige vode...

Računovodstveno evidentiranje manjkova i viškova (kalo, rastur i lom) po godišnjem popisu

U skladu sa Pravilnikom o načinu i rokovima vršenja popisa i usklađivanja knjigovodstvenog stanja sa stvarnim stanjem („Sl. glasnik RS”, br. 118/2013 i 137/2014),...

KRATKE TEME: Preduzetnik slobodno raspolaže novčanim sredstvima sa poslovnog računa – mišljenje Ministarstva finansija

Po osnovu raspolaganja preduzetnika novčanim sredstvima sa svog platnog računa, tako što podiže gotov novac koji nije opredeljen kao lična zarada, ne nastaje obaveza...

KRATKE TEME: Pravni posao kompenzacije u uslovima blokade računa učesnika JESTE ništav

Poslednjih osamnaest godina, odnosno od početka primene Zakona o platnom prometu („Sl. list SRJ”, br. 3/2002, 5/2003, „Sl. glasnik RS”, br. 43/2004, 62/2006, 111/09...

Porezi

Poreski tretman rashoda i manjka dobara – PDV aspekt

Prilikom vršenja popisa, a naročito prilikom knjiženja rezultata popisa moraju da se imaju u vidu odredbe Zakona o PDV-u po osnovu razlika utvrđenih popisom....

Obaveze po osnovu akciza na rashod i manjak dobara utvrđen godišnjim popisom

Propisima iz oblasti računovodstva neposredno se uređuje obaveza popisa imovine i obaveza, ali se prilikom vršenja popisa, a naročito prilikom knjiženja rezultata popisa moraju...

Podsetnik na obaveze obveznika PDV-a na kraju 2019. godine

Istekom kalendarske godine, a u skladu sa Zakonom o PDV-u, obveznici PDV-a dužni su da u obrascu POPDV, odnosno PPPDV za poslednji poreski period...

Iskazivanje PDV-a za promet koji se odnosi na kraj 2019. godine, za koji su...

Prilikom sastavljanja završnog računa od velikog je značaja da se u skladu sa pozitivnim propisima proknjiži sva dokumentacija koja se odnosi na tu poslovnu...

Promet dobara i usluga iz oblasti građevinarstva iz ugla Zakona o PDV-u

Vršenje građevinske delatnosti regulisano je Zakonom o planiranju i izgradnji („Sl. glasnik RS”, br. 72/09, 81/09 – ispr., 64/10 – odluka US, 24/11, 121/12,...

Izmene i dopune Pravilnika o načinu i postupku ostvarivanja poreskih oslobođenja kod PDV-a sa...

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o načinu i postupku ostvarivanja poreskih oslobođenja kod PDV-a sa pravom na odbitak prethodnog poreza (dalje: Pravilnik) objavljen...

Predlog izmena i dopuna Zakona o porezima na imovinu

Vlada Republike Srbije na sednici održanoj 24. oktobra 2019. godine utvrdila je Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezima na imovinu i...

Predlog izmena Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji

Vlada Republike Srbije na sednici održanoj 31. oktobra 2019. godine utvrdila je Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj...

Poslovne finansije

Aktuelna mišljenja

Vesti

Produženje roka za ažuriranje podataka u Jedinstvenoj bazi CROSO do 31. 12. 2020. godine!

Vlada Republike Srbije je utvrdila Predlog Zakona o izmenama i dopunama zakona o centralnom registru obaveznog socijalnog...

Dokumentovani troškovi prevoza

Jedna od predloženih izmena Zakona o porezu na dohodak građana, koji je još uvek u skupštinskoj proceduri,...

Kako postupiti sa zastarelim obavezama?

Ćutnja dužnika ne znači pristanak ni priznanje duga. Zbog toga, ako poverilac pisano ili usmeno pozove dužnika...

Obavezna prijava novih preduzetnika „knjigaša“ u evidenciju obveznika dostavljanja finansijskih izveštaja za 2019.

Agencija za privredne registre poziva preduzetnike, koji su u toku 2019. godine počeli da vode poslovne knjige...

Poreski prekršaj je i manje utvrđen porez u poreskom bilansu

Vlada Republike Srbije na sednici održanoj 31. oktobra 2019. godine utvrdila je Predlog zakona o izmenama i...