Tekstovi u novom broju!

Za punu verziju i pristup svim tekstovima – REGISTRUJTE SE

Zarade, plate i primanja

Kontrolna lista za inspekcijski nadzor u oblasti radnih odnosa

Inspekcija rada u postupku redovnog inspekcijskog nadzora primenjuje kontrolne liste, pri čemu je najpoznatija i najzastupljenija ona kontrolna lista koja se tiče inspekcijskog nadzora...

Isplata međudividendi za 2019. godinu

Prema odredbama Zakona o privrednim društvima, akcionarsko društvo može da plaća dividende na svoje akcije godišnje, ali i u bilo koje vreme između redovnih...

Odobravanje i isplata zajma zaposlenima

Osnovna uputstva za regulisanje isplate zajma kod poslodavaca data su u Mišljenju Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike broj 120-01-250/2005-02 od 15. septembra 2005....

Minimalna zarada za 2020. godinu utvrđuje se prema novoj minimalnoj ceni rada od 172,54...

S obzirom na to da članovi Socijalno-ekonomskog saveta Republike Srbije nisu uspeli da usaglase stavove u vezi sa visinom nove minimalne cene rada za...

Budžetski korisnici

Direktno plaćanje RFZO dobavljačima za isporučene lekove, u ime i za račun zdravstvenih ustanova

Jedan od ciljeva svakog društva koje teži da bude ekonomski i socijalno uređeno jeste ekonomično i efikasno finansiranje sistema zdravstvene zaštite. U Republici Srbiji...

Kontrolna lista – planiranje i izvršavanje budžeta za 2019. godinu

U ovom tekstu biće predstavljena Kontrolna lista – Planiranje i izvršavanje budžeta za 2019. godinu, šifra: KL-015-01/01. U njoj su data pitanja koja se...

Roditeljski dinar u funkciji ostvarivanja vannastavne aktivnosti u ustanovama predškolskog i školskog obrazovanja i...

Roditeljski dinar je, kao termin, prvi put upotrebljen u Nacionalnoj strategiji obrazovanja u Srbiji 2005–2010. godine, što podrazumeva uvođenje dodatnih izvora finansiranja delatnosti školskih...

Strategija upravljanja rizicima kod korisnika javnih sredstava

Svi korisnici javnih sredstava (dalje: KJS) treba da usvoje sopstvenu strategiju upravljanja rizicima u skladu sa kojom će se vršiti identifikacija, procena, postupanje, izveštavanje...

Računovodstvo

Likvidacija društva sa ograničenom odgovornošću – računovodstveni i poreski aspekt prestanka društva

U članku je prikazan pravni, računovodstveni i poreski aspekt dobrovoljne likvidacije društva s ograničenom odgovornošću (d. o. o.). Objašnjena su prava i obveze likvidacionog...

Komentar Nacrta zakona o reviziji

U članku su predstavljene najznačajnije izmene koje sadrži Nacrt zakona o reviziji, čija je javna rasprava otvorena od 12. avgusta do 2. septembra 2019....

Komentar Nacrta zakona o računovodstvu

U članku su predstavljene najznačajnije izmene koje sadrži Nacrt zakona o računovodstvu, čija je javna rasprava bila otvorena od 12. avgusta do 2. septembra...

Porezi

KRATKE TEME: Primeri unosa u obrazac POPDV

Premija osiguranja Pitanje: Kada se u POPDV obrazac unosi faktura za osiguranje nepokretnosti ili pokretnosti – po datumu izdavanja računa ili po isteku perioda osiguranja? Datum...

Likvidacija i stečaj sa aspekta primene propisa kojima se uređuje PDV

Likvidacija društva predstavlja oblik prestanka privrednog društva koja se sprovodi kada privredno društvo ima dovoljno finansijskih sredstava za pokriće svih svojih obaveza. Likvidacija ima...

Poslovne finansije

Kontrola ostvarenog poslovnog rezultata u prvih devet meseci 2019. godine

Naša privredna društva nemaju zakonsku obavezu da sastavljaju devetomesečni periodični obračun. Međutim, korisno je za ovaj period izvršiti kontrolu ostvarenog poslovnog rezultata iz više...

Analiza prelomne tačke

U ovom tekstu predstavljen je finansijski simulacioni model u Microsoft Excel-u koji se koristi u poslovnom odlučivanju i analizi prelomne tačke rentabilnosti. Prednost modeliranja...

Aktuelna mišljenja

Mišljenja Ministarstva trgovine u vezi sa primenom novog Zakona o trgovini

Mišljenje Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija broj 011-00-00328/2019-03 pod 1) Da li prodavac usled tržišnih kretanja i interesovanja kupaca može ponovo da vrši prodaju robe...

Izvodi iz aktuelnih mišljenja Ministarstva finansija (OKTOBAR 2019)

RAČUNOVODSTVO Računovodstveni otpis potraživanja od kupca iz inostranstva   POREZ NA DODATU VREDNOST Isporuka opreme za video-nadzor sa ugradnjom smatra se prometom dobara iz oblasti građevinarstva ...

Vesti

Na koga glasi račun, a ko ga plaća?

Sa aspekta Zakona o PDV-u, obveznik PDV-a na koga glasi račun ima pravo na odbitak, nezavisno od...

Za vreme porodiljskog odsustva, preduzetnicama ne ide staž!!

Za  preduzetnicu koja ostvaruje ostale naknade po osnovu rođenja i nege deteta i posebne nege deteta ne...

Biti ili ne biti paušalac – pitanje je sad!

Pod određenim okolnostima preduzetnik paušalac (i ostali preduzetnici) ostvaruje prihode koji se ne oporezuju paušalno, nego kao...

Fiskalni račun u elektronskoj trgovini

Delatnost iz grupe 47.91 – Trgovina na malo posredstvom pošte i interneta Klasifikacije delatnosti, izuzeta je od...

Firma poklanja stan gazdi-osnivaču

Poklon dajemo dragim ljudima, da bismo ih obradovali. Ipak mislim da poklanjamo zbog sebe, a ne zbog...