Импресум

Оснивач и издавач:
ИНГ-ПРО
Издавачко-графичко д.о.о.
Београд, Веле Нигринове 16а

За оснивача и издавача:
Горан Грцић
Владимир Здјелар

Главни и одговорни уредник:
Жељко Албанезе

Аутори:
Милица Бјелић
Љиљана Симић
Мирослава Минић
Јован Чанак
Борислав Ињац
Дејан Дабетић
Ивана Бараћ
Павле Кутлешић
Жељко Албанезе
Весна Јовичић
Бојан Станковић

Графичка припрема:
Мирослав Арамбашић

Веб мастер:
Ненад Марковић