Pretplata

P O N U D A

Časopis Poslovni savetnik je dostupan kao štampana publikacija ili kao elektronski časopis.

Štampani časopis ima godišnje 12 izdanja, od čega je jedan dvobroj (broj 7-8).

Elektronski časopis je dostupan na stranici propisi.net

Za sve dodatne informacije možete nas kontaktirati putem telefona 011/2836-810 i 011/2835-010.

Sekcije  u časopisu su:

RAČUNOVODSTVO – aktuelne i praktične teme iz oblasti vođenja računovodstvenih evidencija, izrade završnog računa i finansijskih izveštaja.

POREZI – teme iz oblasti PDV-a i drugih poreza, naročito poreza na dobit pravnih lica, sastavljanje poreskog bilansa i poreskih prijava.

BUDŽETSKI KORISNICI – teme iz oblasti budžetskog računovodstva, finansijskih izveštaja, vođenja knjiga i evidencija, budžetskoj kontroli i čestim greškama koje prave, finansijskog upravljanja.

ZARADE – aktuelne teme i obračuni zarada, plata, naknada i drugih primanja.

POSLOVNE FINANSIJE – teme iz oblasti finansijske analize i upravljanja finansijama za računovođe i menadžere.

Sve teme koje su vam značajne i važne, mi ćemo obraditi u časopisu kroz praktične primere i obračune, a za teme koje su interesantne većem broju pretplatnika, organizovaćemo i savetovanja ili seminare.

Sastavni deo broja su i izvodi iz aktuelnih mišljenja Ministarstva finansija, kalendar poreskih i drugih obaveza i aktuelne objave statističkih podataka.

Časopis možete poručiti telefonom: 011/ 2835-010, 2836-820, 2836-821, 2836-822 ili nas možete kontaktirati preko forme: PRETPLATA