Pretplata

P O N U D A

Časopis Poslovni savetnik je dostupan kao štampana publikacija ili kao elektronski časopis.

Štampani časopis ima godišnje 12 izdanja, od čega je jedan dvobroj (broj 7-8).

Elektronski časopis je dostupan na stranici www.poslovnisavetnik.net.

Za sve dodatne informacije možete nas kontaktirati putem telefona 011/2836-810 i 011/2835-010.

 U cenu godišnje pretplate uključeno je:

  • 11 štampanih primeraka izdanja (12 brojeva, od čega je jedan dvobroj) ili godišnji pristup elektronskom časopisu.
  • Najmanje 4 besplatna savetovanja u toku godine.
  • 10% popusta na sva ostala savetovanja u organizaciji kompanije Ing-pro.
  • Besplatni pismeni odgovori na vaša pitanja.

Sekcije  u časopisu su:

RAČUNOVODSTVO – aktuelne i praktične teme iz oblasti vođenja računovodstvenih evidencija, izrade završnog računa i finansijskih izveštaja.

POREZI – teme iz oblasti PDV-a i drugih poreza, naročito poreza na dobit pravnih lica, sastavljanje poreskog bilansa i poreskih prijava.

BUDŽETSKI KORISNICI – teme iz oblasti budžetskog računovodstva, finansijskih izveštaja, vođenja knjiga i evidencija, budžetskoj kontroli i čestim greškama koje prave, finansijskog upravljanja.

ZARADE – aktuelne teme i obračuni zarada, plata, naknada i drugih primanja.

POSLOVNE FINANSIJE – teme iz oblasti finansijske analize i upravljanja finansijama za računovođe i menadžere.

Sve teme koje su vam značajne i važne, mi ćemo obraditi u časopisu kroz praktične primere i obračune, a za teme koje su interesantne većem broju pretplatnika, organizovaćemo i savetovanja ili seminare.

Sastavni deo broja su i izvodi iz aktuelnih mišljenja Ministarstva finansija, kalendar poreskih i drugih obaveza i aktuelne objave statističkih podataka.

Uvek ostaje i mogućnost da nam se direktno javite preko web servisa „Budimo na vezi – vi pitate mi odgovaramo“ (dostupan na linku: https://www.propisi.net/pitanja-2/) sa direktnim pitanjem, na koje ćemo odgovor dostaviti u najkraćem roku, što u najvećem broju slučajeva znači u roku od 24 sata.

Časopis možete poručiti telefonom: 011/ 2835-010, 2836-820, 2836-821, 2836-822 ili nas možete kontaktirati preko forme: PRETPLATA