О нама

ИНГ-ПРО, Издавачко-графичко друштво, основано је 1992. године са седиштем у Београду, у улици Веле Нигринове 16а. Друштво се бави издавањем електронских и штампаних издања из правне и економске области и она су намењена свима онима којима је у свакодневном раду неопходно познавање правне и финансијске регулативе, а заинтересовани су за једноставан, ефикасан и брз приступ документима.

ИНГ-ПРО је први на нашем тржишту, још 1996. године, понудио потпуно нов, практичнији и једноставнији начин праћења прописа – софтвер за електронско праћење прописа – Пакет прописа 1.0. Пратећи светске информатичко-технолошке трендове, тим правника и софтверских инжењера даље је унапређивао софтвер који је до 2005. године имао више верзија и када га је заменила верзија – Пакет прописа 5+. Тај софтвер представља пример најсавременије технологије у управљању документима и знатно се издваја из концепта који је до тада коришћен на нашем тржишту.

Паралелно са софтвером Пакет прописа 5+, од 2003. године ИНГ-ПРО је на територији Србије и Црне Горе први креирао базу прописа, судске праксе, правних мишљења и уговора на интернету – www.propisi.net.

Издавачко друштво ИНГ-ПРО има четрдесетак стално запослених и исто толико сарадника, који својим радом доприносе унапређивању свих издања, пратећи потребе и сугестије корисника.

Друштво ИНГ-ПРО добитник је признања:

  • специјална награда из области електронског издаваштва, Југословенски информатички савез (ЈИСА)
  • Дискоболос за најбоље информатичко решење за Пакет прописа 1.0,
  • Дискоболос за најуспешније информатичко остварење од утицаја на даљи развој наше земље (Јединствени информатички савез – ЈИСА) – за Пакет прописа 2.0.

ISO 9001:2008

ИНГ-ПРО д.о.о. од септембра 2010. године стекао сертификат ISO 9001:2008 Систем менаџмента квалитетом који додељује Међународна организација за стандардизацију, призната у свету као највећи ауторитет за управљање квалитетом.

Систем менаџмента квалитетом омогућава ефикасније одвијање процеса рада у свим фазама и ствара услове за стална побољшања. Политика квалитета даје смернице за понашање свих запослених, али представља и основ за даљу доградњу и развој самог система управљања квалитетом.

 

О ИЗДАЊУ ПОСЛОВНИ САВЕТНИК

Електронски часопис “Пословни саветник“ представља издање, са стручним ауторским текстовима из области пореза, рачуноводства, буџетског рачуноводства, пословних финансија и зарада. Намењен је, пре свега, финансијским и рачуноводственим службама у јавном и приватном сектору, рачуноводственим агенцијама и сл.

Најважније о рубрикама у часопису:

ЗАРАДЕ И ДРУГА ЛИЧНА ПРИМАЊА Актуелни обрачуни зарада, накнада зарада и других примања запослених из радног односа и других лица која ангажују послодавци по уговорима ван радног односа. Објашњавамо како обрачуне тих примања са становишта Закона о раду, тако и са становишта примене пореских прописа.

ФИНАНСИЈЕ И РАЧУНОВОДСТВО

Пратимо рачуноводствене промене привредних субјеката од отварања пословних књига на почетку године, преко актуелних промена у току године, до пописа и састављања годишњег рачуна.

ПОРЕСКИ ПРОПИСИ

Пратимо и објашњавамо примену свих пореских прописа – ПДВ, акцизе и порески поступак, али и примену пореза и доприноса на лична примања запослених и других лица, као и пореске обавезе по основу покретне и непокретне имовине, капитала и сл. Нећемо заборавити ни примену прописа о избегавању међународног двоструког опорезивања.

БУЏЕТСКО РАЧУНОВОДСТВО 

Месечно пратимо пословање буџетских корисника и дајемо актуелне обрачуне у књиговодству по буџетским прописима.

ПЛАТЕ И ДРУГА ПРИМАЊА ЗАПОСЛЕНИХ КОД БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА

Паралелно са зарадама дајемо и примере обрачуна плата и других личних примања запослених и других лица код буџетских корисника, уважавајући специфичности обрачуна у здравству, просвети али и у јединицама локалне самоуправе, посебно имајући у виду предстојећу примену законских прописа о платама у јавном сектору.

ОСТАЛО:
– Новине у платном промету;
– Актуелности у спровођењу царинских прописа;
– Тумачења министарстава;
– Актуелни месечни статистички подаци;
– Календар пореских и других обавеза.

Штампана верзија часопис „ПОСЛОВНИ САВЕТНИК“  излази  месечно из штампе на 100 страна. У току године излази 10 бројева и 1 двоброј.

Претплатници на штампано издање добијају могућност да писано, путем мејла, добију одговоре на питања у вези с темама које часопис обрађује.

Под слоганом „Будимо на вези“ часопис је отворен за сва питања, мишљења, конструктивне предлоге, похвале и критике, а читаоци их могу упутити на адресу главног и одговорног уредника: zeljko.albaneze@ingpro.rs. Такође, претплатници могу и сами предлагати теме које су важне за њихово пословање.

 

За претплату и друге информације пишите нам на: office@ingpro.rs или нас позовите на: 011/2836-820, 2836-821, 2836-822.