Mišljenja Ministarstva trgovine u vezi sa primenom novog Zakona o trgovini

Mišljenje Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija broj 011-00-00328/2019-03 pod 1) Da li prodavac usled tržišnih kretanja i interesovanja kupaca može ponovo da vrši prodaju robe...

Izvodi iz aktuelnih mišljenja Ministarstva finansija (OKTOBAR 2019)

RAČUNOVODSTVO Računovodstveni otpis potraživanja od kupca iz inostranstva   POREZ NA DODATU VREDNOST Isporuka opreme za video-nadzor sa ugradnjom smatra se prometom dobara iz oblasti građevinarstva ...

Izvodi iz aktuelnih mišljenja Ministarstva finansija (SEPTEMBAR 2019)

RAČUNOVODSTVO Knjižno zaduženje izdato od nerezidentnog lica u elektronskoj formi kao računovodstvena isprava Nabavna vrednost zemljišta (na kojem postoji pravo korišćenja) treba da bude...

Izvodi iz aktuelnih mišljenja Ministarstva finansija (jul-avgust 2019)

RAČUNOVODSTVO Evidentiranje efekata procene voćnjaka (višegodišnjeg zasada) u skladu sa MRS 41 – Poljoprivreda POREZ NA DODATU VREDNOST Pripremanje terena u cilju izgradnje objekta, nivelisanje...