Ukinuto vanredno stanje – uredbe koje i dalje ostaju na snazi

Narodna skupština Republike Srbije je 6. maja 2020. godine donela odluku o ukidanju vanrednog stanja. Odluka je objavljena u "Službenom glasniku RS", br. 65/2020...

Dopune Uredbe o fiskalnim pogodnostima i direktnim davanjima

U petak 24.4.2020. godine u SLužbenom glasniku RS broj 60/2020, objavljena je Uredba o dopunama Uredbe o fiskalnim pogodnostima i direktnim davanjima privrednim subjektima...

4. maja će odlaganje dospelosti akontacija biti evidentirano u poreskom računovodstvu

Poreska uprava obaveštava da je odredbama Uredbe o fiskalnim pogodnostima i direktnim davanjima privrednim subjektima u privatnom sektoru i novčanoj pomoći građanima u cilju...

Izmenjen je Program finansijske podrške privrednim subjektima za održavanje likvidnosti i obrtna sredstva –...

10. aprila 2020. godine ("Službeni glasnik RS", br. 54/2020) donesena je Uredba o utvrđivanju Programa finansijske podrške privrednim subjektima za održavanje likvidnosti i obrtna...

Pomereni rokovi za podnošenje GFI i poreskih prijava za porez na dobit i porez...

U četvrtak 16. aprila 2020. godine ("Sl. glasnik RS", br. 57/2020) objavljena je i stupila je na snagu UREDBA o pomeranju rokova za održavanje...

Obrazac za velika pravna lica – prijavljivanje zaposlenih za uplatu direktnih davanja (dostavljanje do...

Na osnovu člana 10. stav 5. Uredbe o fiskalnim pogodnostima i direktnim davanjima privrednim subjektima u privatnom sektoru i novčanoj pomoći građanima u cilju...

Komentar Uredbe o fiskalnim pogodnostima i direktnim davanjima privrednim subjektima u privatnom sektoru

Na sednici održanoj 10. aprila 2020. godine, Vlada Republike Srbije donela je Uredbu o fiskalnim pogodnostima i direktnim davanjima privrednim subjektima u privatnom sektoru...

Donesena je Uredba o fiskalnim pogodnostima i direktnim davanjima privrednim subjektima u privatnom sektoru...

Na sednici održanoj 10. aprila 2020. godine, Vlada Republike Srbije donela je Uredbu o fiskalnim pogodnostima i direktnim davanjima privrednim subjektima u privatnom sektoru...

Propisi za sprovođenje fiskalnih i ekonomskih mera u cilju ublažavanja negativnih efekata pandemije

Vlada Republike Srbije na sednici održanoj 10. aprila 2020. godine usvojila je više uredbi i odluka kojim se propisuju fiskalne i ekonomske mere u...

Obrazac POA se ne podnosi uz PPDG-1S

10. aprila 2020. godine stupile su na snagu izmene Pravilnika o Pravilnika o poreskoj prijavi za utvrđivanje poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje...

Preporuka poslodavcima o korišćenju godišnjeg odmora

U "Službenom glasniku RS", br. 52/2020 od 7.4.2020. godine objavljen je zaključak Vlade koji sadrži sledeće preporuke poslodavcima: 1. Preporučuje se poslodavcima na teritoriji Republike...

Preporuka Vlade u vezi sa isplatom naknade za privremeno odsustvo sa rada zbog izolacije...

3. aprila 2020. godine objavljen je Zaključak Vlade 05 broj 53-3008/2020-2 ("Sl. glasnik RS", br. 50/2020) u kome se preporučuje poslodavcima da izmene svoj...