Насловна Буџетско рачуноводство

Буџетско рачуноводство

Месечно пратимо пословање буџетских корисника и дајемо актуелне обрачуне у књиговодству по буџетским прописима.

КЊИЖЕЊЕ ТРОШКОВА ЕНЕРГЕТСКИХ УСЛУГА КОД БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА – НОВО –

Почетком грејне сезоне многи буџетски корисници (установе, органи, министарства, заводи, болнице, факултети и сл.) приступају набавци горива, па је у наредном тексту дато неколико...

ОБАВЉАЊЕ ИЗДАВАЧКЕ ДЕЛАТНОСТИ У УСТАНОВАМА ВИСОКОГ И УНИВЕРЗИТЕТСКОГ ОБРАЗОВАЊА

Буџетски корисници у високом и универзитетском образовању, поред основне делатности за коју су регистровани, могу да обављају и додатне делатности, као што је штампање...

ДОДЕЛА БЕСПЛАТНИХ УЏБЕНИКА НЕКИМ КАТЕГОРИЈАМА УЧЕНИКА ОСНОВНИХ ШКОЛА ЗА ШКОЛСКУ 2017/2018. ГОДИНУ И ЊИХОВА...

Уводне напомене Сходно члану 9. ст. 1. и 4. Закона о уџбеницима („Сл. гласник РС”, бр. 68/2015), а у циљу омогућавања једнаке доступности образовања и...

ФИНАНСИРАЊЕ АКТИВНОСТИ УСТАНОВА УЧЕНИЧКОГ И СТУДЕНТСКОГ СТАНДАРДА

Функционисање ученичког и студентског стандарда дефинисано је Законом о ученичком и студентском стандарду („Сл.  гласник РС”, 18/2010 и 55/2013 – у даљем тексту: Закон)...

ФАКТОРИНГ ПОСЛОВИ СА АСПЕКТА ПОРЕСКИХ ПРОПИСА И РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ЕВИДЕНЦИЈЕ

Уводне напомене Факторинг послови се обављају код нас у складу са Законом о факторингу („Сл. гласник РС”, бр. 62/2013) који је у примени...

Обављање службеног путовања у иностранство корисника јавних средстава

Уводне напомене Корисници јавних средстава службено путовање у иностранство обављају на основу: 1) Правилника о начину и поступку обављања платног промета у оквиру система...

Измирење финансијских обавеза између корисника платних услуга на основу склопљених уговора о компензацији, цесији,...

Уводне напомене У овом напису, као наставку теме из прошлог броја Пословног саветника под називом „Измирење обавеза на основу платних трансакција између пружаоца и корисника...

ИЗМИРЕЊЕ ОБАВЕЗА НА ОСНОВУ ПЛАТНИХ ТРАНСАКЦИЈА ИЗМЕЂУ ПРУЖАОЦА И КОРИСНИКА ПЛАТНИХ УСЛУГА

Уводне напомене Доношењем Закона о платним услугама („Сл. гласник РС”, бр. 139/2014 – у даљем тексту: Закон), који је у примени од 1. октобра 2015....

TЕКУЋЕ И КАПИТАЛНО ОДРЖАВАЊЕ КОД КОРИСНИКА ЈАВНИХ СРЕДСТАВА КОЈИ ПРИМЕЊУЈУ КОНТНИ ПЛАН ЗА БУЏЕТСКИ...

Уводне напомене Текуће и капитално одржавање средстава за рад код директних и индиректних корисника буџетских средстава, организација обавезног социјалног осигурања и корисника средстава Републичког...

ПРАЋЕЊЕ И ЕВИДЕНТИРАЊЕ НАБАВКЕ ГОРИВА КОД БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА ПУТЕМ КАРТИЦА ЗА ГОРИВО

Картице за гориво припадају новој генерацији врсте плаћања и треба да омогуће ефикасан начин снабдевања и праћења утрошка горива код привредних и буџетских корисника....

ЕВИДЕНТИРАЊЕ СРЕДСТАВА ОД „РОДИТЕЉСКОГ ДИНАРА” У УСТАНОВАМА ОБРАЗОВАЊА

Законска регулатива За финансирање појединих активности које су дефинисане наставним плановима и програмима у  предшколском, основном и средњем образовању, врши се прикупљање новчаних средстава...

КОНСОЛИДОВАЊЕ ГОДИШЊИХ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ЗА 2016. КОД КОРИСНИКА ЈАВНИХ СРЕДСТАВА КОЈИ ПРИМЕЊУЈУ КОНТНИ ПЛАН...

Законска регулатива Састављање и подношење консолидованих годишњих извештаја корисника јавних средстава који примењују контни план за буџетски систем, за 2016. годину, спроводи се...