Naslovna Porezi

Porezi

Pratimo i objašnjavamo primenu svih poreskih propisa – PDV, akcize i poreski postupak, ali i primenu poreza i doprinosa na lična primanja zaposlenih i drugih lica, kao i poreske obaveze po osnovu pokretne i nepokretne imovine, kapitala i sl. Nećemo zaboraviti ni primenu propisa o izbegavanju međunarodnog dvostrukog oporezivanja.

Objavljene su kamatne stope za koje se smatra da su u skladu sa principom...

U „Službenom glasniku” 21/2020 objavljen je Pravilnik o kamatnim stopama za koje se smatra da su u skladu sa principom „van dohvata ruke” za...

Srazmerni poreski odbitak i ispravka srazmernog poreskog odbitka

Obveznici PDV-a mogu da se podele u tri grupe kada je u pitanju pravo na odbitak prethodnog poreza, i to na: 1) obveznike koji...

Promet dobara i usluga koji se vrši u skladu sa ugovorima o kreditu, odnosno...

Zakonom o porezu na dodatu vrednost („Sl. glasnik RS”, br. 84/04… i 72/19 – dalje: Zakon o PDV-u) propisana su poreska oslobođenja, između ostalog,...

Kratke teme: Šta se smatra dobrima koje stranac otprema u inostranstvo u ličnom prtljagu

Predmet oporezivanja PDV-om jesu isporuka dobara i pružanje usluga koje poreski obveznik izvrši u Republici Srbiji uz naknadu, u okviru obavljanja delatnosti, kao i...

Utvrđivanje poreza na imovinu samooporezivanjem

Obveznici poreza na imovinu koji vode poslovne knjige sami utvrđuju porez na imovinu i iskazuju ga u poreskoj prijavi koju podnose najkasnije do 31....

Opšta i posebna PDV stopa

Za oporezivi promet dobara i usluga ili uvoz dobara, u skladu sa odredbama člana 23. Zakona o porezu na dodatu vrednost („Sl. glasnik RS”,...

Promet dobara i usluga koji se vrši u skladu sa ugovorima o donaciji

Zakonom o porezu na dodatu vrednost („Sl. glasnik RS”, br. 84/04… i 72/19 – dalje: Zakon o PDV-u) propisana su poreska oslobođenja za promet...

Kratke teme: PDV u građevinarstvu

U skladu sa Zakonom o porezu na dodatu vrednost („Sl. glasnik RS”, br. 84/04, 86/04 – ispravka, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 68/14 – dr....

Stupio je na snagu Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezima na imovinu...

Narodna skupština Republike Srbije usvojila je Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezima na imovinu (dalje: Zakon o izmenama i dopunama), koji je...

Novi pravilnici u vezi sa primenom Zakona o PDV-u

U službenim glasnicima br. 94/2019 i 96/2019 objavljena su tri pravilnika iz oblasti PDV-a: Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o određivanju slučajeva u...

Avans i avansni račun sa aspekta Zakona o porezu na dodatu vrednost

Uvod Avans predstavlja novčani iznos koji je jedna strana platila drugoj pre nego što je druga strana ispunila svoju obavezu, odnosno isporučila dobra...

Mesto prometa usluga prevoza sa aspekta poreza na dodatu vrednost

Uvod U svrhu primene pravila koja se odnose na određivanje mesta prometa usluga odredbom člana 12. stav 1. Zakona o porezu na dodatu...