Naslovna Porezi

Porezi

Pratimo i objašnjavamo primenu svih poreskih propisa – PDV, akcize i poreski postupak, ali i primenu poreza i doprinosa na lična primanja zaposlenih i drugih lica, kao i poreske obaveze po osnovu pokretne i nepokretne imovine, kapitala i sl. Nećemo zaboraviti ni primenu propisa o izbegavanju međunarodnog dvostrukog oporezivanja.

Ukinuto vanredno stanje – uredbe koje i dalje ostaju na snazi

Narodna skupština Republike Srbije donela je 6. maja 2020. godine Odluku o ukidanju vanrednog stanja, koja je objavljena u „Službenom glasniku RS” br. 65/2020...

Nedoumice u vezi sa primenom Uredbe o fiskalnim pogodnostima i direktnim davanjima

Na sednici održanoj 10. aprila 2020. godine Vlada Republike Srbije donela je Uredbu o fiskalnim pogodnostima i direktnim davanjima privrednim subjektima u privatnom sektoru...