Kalendar poreskih obaveza

Uputstvo: Pređite kursorom miša preko datuma koji je označen crvenom bojom i videćete obaveze za taj dan.

 

RAČUNANJE ROKOVA

Prema članu 91. st. 2. Zakona o opštem upravnom postupku, ako poslednji dan roka pada u nedelju ili na dan državnog praznika ili u neki drugi dan kad organ pred kojim treba preduzeti radnju ne radi, rok ističe istekom prvog narednog dana.