Питања претплатника

ПИТАЛИ СТЕ – ОДГОВAРАМО

 

НАБАВКА ВОЗИЛА ЗА КОРИСНИКА ЈАВНИХ СРЕДСТАВА

ПИТАЊЕ: Молимо за пример књижења набавке путничког возила за корисника јавних средстава који није у систему ПДВ-а, а средства су добијена од Републике.

ОДГОВОР: Корисник јавних средстава (у даљем тексту: КЈС), као наручилац путничког возила, треба да прими фактуру од испоручиоца возила који испоставља фактуру. У фактури се наводи продајна вредност возила без ПДВ-а и исказује ставка претходног пореза. Када прими фактуру, КЈС је књижи тако да дугује конто 131312 за целокупни износ фактуре, а одобрава се конто добављача. Пошто, конкретно, КЈС није обвезник ПДВ-а, онда нема могућности да врши одбитак претходног пореза јер нема од чега да га одбије када није обвезник ПДВ-а.

Када врши плаћање фактуре, књижење ће бити 512111, а одобрава се конто 131312. Трећи став за књижење везан је за затварање обавезе према добављачу која се затвара, а потражује конто 121112. Четврти став за књижење јесте стављање возила у функцију тако да дугује конто 011211, а потражује конто 311112


УСЛУГА МАРКЕТИНГА И ОБРАЧУН ПДВ-а

ПИТАЊЕ: Фирма из Србије фактурише фирми из Србије услугу маркетинга и техничке подршке за концерт који ће се одржати у Црној Гори. Да ли то фактурише са ПДВ-ом, с обзиром на то да су обе фирме из Србије, а место промета (услуга) Црна Гора?

ОДГОВОР: Од 1. априла 2017. године у примени су нова правила за одређивање места промета услуга, која су прописана одредбама члана 12. Закона о порезу на додату вредност. Према тим правилима, место промета услуга одређује се у зависности од тога да ли се услуге пружају пореском обвезнику или лицу које није порески обвезник, у смислу члана 12. Закона, при чему је Законом уређено која се лица сматрају пореским обвезницима за сврху примене правила за одређивање места промета услуга.

У вези са наведеним, у случају када за одређивање места промета услуга нису прописани изузеци


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ,

ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ.

ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.Улогујте се
 Запамти ме