Питања претплатника

УСЛУГА СТРАНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ И ОБРАЧУН ПДВ-А

ПИТАЊЕ: Предузеће са седиштем у Србији врши услуге безбедности на раду фирми са седиштем у Украјини, која нема представништво нити неки огранак у Србији. Радници из Украјине раде на бушотинама у Србији и предмет су услуге безбедности на раду. Фактура је у еврима и плаћа се на девизни рачун предузећа које врши услуге.

Да ли је таква услуга предмет опорезивања ПДВ-ом?

ОДГОВОР: Као што је познато, од 1. априла 2017. године у примени су иновиране одредбе члана 12. Закона о порезу на додату вредност („Сл. гласник РС”, бр. 84/2004… и 108/2016 – у даљем тексту: Закон), којима су установљена нова правила за утврђивање места промета услуга. С тим у вези, место промета услуга одређује се у зависности од тога да ли се услуге пружају пореском обвезнику или лицу које није порески обвезник, у смислу члана 12. Закона. При томе је Законом уређено која се лица сматрају пореским обвезницима за сврху примене правила за одређивање места промета услуга. У случају када за одређивање места промета услуга нису прописани изузеци од примене начела прописаног чланом 12. став 4. Закона, место промета услуга одређује се у складу са тим начелом. Према одредби става 4. члана 12. Закона, местом промета услуга који се врши пореском обвезнику сматра се место у којем прималац услуга има седиште или сталну пословну јединицу, ако се промет услуга врши сталној пословној јединици која се не налази у месту у којем прималац услуга има седиште, односно место у којем прималац услуга има пребивалиште или боравиште.

У складу са наведеним, када обвезник ПДВ-а пружа услуге безбедности на раду фирми са седиштем у Украјини, која нема представништво нити неки огранак у Републици Србији, односно када се наведене услуге односе на раднике из Украјине који раде на бушотинама у Србији, местом промета услуга сматра се место у којем прималац услуга


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ,

ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ.

ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.Улогујте се
 Запамти ме