Питања претплатника

ПИТАЊЕ: У поступку је ликвидација Дирекције за изградњу и урбанизам, која је закључивала уговоре о прикључку на канализацију са грађанима, при чему су грађани поменути прикључак плаћали у ратама. На основу одлуке скупштине општине тај посао наставља да ради јавно комунално предузеће као правни следбеник. Да ли путем уговора о цесији потраживање може да се пренесе са Дирекције на јавно комунално предузеће?

ОДГОВОР: Овде је реч о промени статуса Дирекције за изградњу и урбанизам (даље: Дирекција), који је заснован на одредбама Закона о буџетском систему, с обзиром на то да се јавна предузећа, фондови и дирекције основане од стране локалне власти, не сматрају више индиректним буџетским корисницима. Из постављеног питања видљиво је да би Дирекција своје потраживање уступила (пренела) јавном комуналном предузећу (даље: ЈКП) као правном следбенику. Треба напоменути да је у овом случају реч о статусној промени која је предвиђена Законом о привредним друштвима (члан 485 и 486). Та статусна промена је припајање и представља универзалну правну сукцесију којом Дирекција (преносилац) на друго јавно предузеће чији је оснивач јединица локалне самоуправе (стицалац), преноси целокупну имовину и обавезе и ова статусна промена се спроводи без поступка ликвидације. Сматра се да може да се склопи уговор о цесији у којем цедент (Дирекција) уступа потраживања цесионару (ЈКП), уз услов да су та потраживања настала пре поступка ликвидације, односно доношења одлуке о ликвидацији Дирекције. Што се тиче цесуса (дужника – грађана), он остаје исти, али уместо да измирује своју обавезу према досадашњем повериоцу (Дирекцији), на основу уговора о цесији измириваће је према новом повериоцу (ЈКП-у).

____________________________________

ПИТАЊЕ: Какав је порески третман уређења некатегорисаних путева, које обвезник ПДВ-а – ЈП за развој Општине „A” – врши по налогу Општине, средствима субвенције, тако што спроводи поступак јавне набавке за послове у вези са изградњом, реконструкцијом и санацијом атарских и некатегорисаних путева, при чему ангажује правна лица која обављају промет


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ,

ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ.

ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.Улогујте се
 Запамти ме