Питања претплатника

ПИТАЛИ СТЕ – ОДГОВAРАМО

 

АКТУЕЛНОСТИ У ПОПУЊАВАЊУ ОБРАСЦА ПОПДВ

ПИТАЊЕ 1: Обвезник ПДВ-а А д. о. о. из Р. Србије шаље путем ДХЛ узорке и каталоге у иностранство (free of charge). Како се у ПОПДВ уносе: фактура ДХЛ за међународни транспорт, Proform-invoice која прати узорке/каталоге и да ли постоји разлика у томе да ли је обвезник од ДХЛ добио и јединствену царинску декларацију или није (збирне пошиљке за више различитих обвезника)?

ОДГОВОР: Слање узорака и каталога у иностранство евидентира се, у складу са царинским прописима, на извозном документу као извоз. Када се добра шаљу поштом или брзом поштом без подношења извозне декларације, пореско ослобођење обвезник А може да оствари ако поседује документ оверен од стране надлежног царинског органа, на основу којег може да се утврди да су добра послата у иностранство поштом или брзом поштом, што у конкретном случају може да буде збирни документ на коме се види да је обвезник А отпремио добра у иностранство.

Фактуру ДХЛ за међународни превоз робе обвезник исказује у пољу 8в.2 обрасца ПОПДВ, а рачун – Proform-invoice (фактура за извоз без накнаде) обвезника А уноси у део 1. поља 1.6 обрасца ПОПДВ.

 

ПИТАЊЕ 2: У Корисничком упутству ПОПДВ речено је да се рачуни који не гласе на обвезника не уносе у ПОПДВ, али смо из разних мишљења и тумачења стекли утисак да то није доречено, односно нпр.: ако су у питању рачуни који гласе на физичко лице закуподавца са којим обвезник уговором има регулисану обавезу да плаћа режијске трошкове, онда се уносе у ПОПДВ, а рачуни који се углавном везују за службена путовања запослених, као што су то хотелски рачуни, путарине, гориво и сл., не уносе се у ПОПДВ ако не гласе на обвезника.

Да ли можда постоји званично мишљење Министарства и за једно и за друго?

ОДГОВОР: За сада по овом питању не постоји мишљење надлежног министарства. Став је да се рачуни


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ,

ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ.

ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.Улогујте се
 Запамти ме