Питања претплатника

ПИТАЊЕ: Издат је рачун за набавку дизел електричног агрегата са свим пратећим радовима неопходним за стављање агрегата у функцију.

ПДВ није обрачунат на основу члана 10. став 2. тачка 3) Закона о ПДВ-у. Купац тражи да се то провери. Напомињемо да је вредност материјала око 80%, а рада 20%, што, по нама, није од утицаја на обрачун ПДВ-а.

ОДГОВОР: Овако описан промет добара и услуга у рачуну, како је наведено у питању, није ни довољно јасан нити прецизан да би се знало да ли је или није могућа примена члана 10. став 2. тачка 3) Закона о порезу на додату вредност („Сл. гласник РС”, бр. 84/2004… и 101/2016 – у даљем тексту: Закон), јер купац или пак пореска контрола не морају да знају на који начин се поставља дизел електрични агрегат и да ли његова поставка захтева одређене грађевинске радове или не, с обзиром на то да је то посебан систем који ради на дизел, а производи електричну енергију.

У том смислу опис радова је морао да буде јасније дефинисан на рачуну, а да бисте и ви као продавац били сигурни да ли можете да примените члан 10. став 2. тачка 3) Закона о ПДВ-у, у наставку ћемо навести основне принципе када може а када не може да се примени наведени члан, имајући у виду конкретан случај.

Одредбом члана 10. став 2. тачка 3) Закона прописано је да је, изузетно од става 1. тачка 1) овог члана, порески дужник – прималац добара или услуга из области грађевинарства, односно лице из члана 9. став 1. овог закона, обвезник ПДВ-а за промет извршен од стране обвезника ПДВ-а.

Сагласно одредби члана 2. став 1. Правилника о утврђивању добара и услуга из области грађевинарства за сврху одређивања пореског дужника за порез на додату вредност („Сл. гласник РС”, број 86/2015), добрима и услугама из области грађевинарства, у смислу члана 10. став 2.


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ,

ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ.

ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.Улогујте се
 Запамти ме