Aktuelni statistički podaci na dan 30.04.2020. godine