Minimalna neto i bruto zarada

Minimalna neto zarada u 2020. godini

Mesec u 2020. godini Broj mogućih časova rada u mesecu Minimalna cena rada po času – neto Minimalna neto zarada za mesec
Januar 184 172,54 31.747, 36
Februar 160 172,54 27.606,40
Mart 176 172,54 30.367,04
April 176 172,54 30.367,04
Maj 168 172,54 28.986,72
Jun 176 172,54 30.367,04
Jul 184 172,54 31.747, 36
Avgust 168 172,54 28.986,72
Septembar 176 172,54 30.367,04
Oktobar 176 172,54 30.367,04
Novembar 168 172,54 28.986,72
Decembar 184 172,54 31.747, 36

Minimalna neto zarada u 2019. godini

Mesec Broj mogućih časova rada u mesecu Minimalna cena rada po času – neto Minimalna neto zarada za mesec Minimalna bruto zarada za mesec
Januar 184 155,3 28.575,20 38.580,88
Februar 160 155,3 24.848,00 33.263,91
Mart 168 155,3 26.090,40 35.036,23
April 176 155,3 27.332,80 36.808,56
Maj 184 155,3 28.575,20 38.580,88
Jun 160 155,3 24.848,00 33.263,91
Jul 184 155,3 28.575,20 38.580,88
Avgust 176 155,3 27.332,80 36.808,56
Septembar 168 155,3 26.090,40 35.036,23
Oktobar 184 155,3 28.575,20 38.580,88
Novembar 168 155,3 26.090,40 35.036,23
Decembar 176 155,3 27.332,80 36.808,56