Privredna kretanja u Srbiji

Industrijska proizvodnja u Srbiji

Industrijska proizvodnja u Republici Srbiji u 2018. godini veća je za 1,3% u odnosu 2017. godinu. U 2018. godini u poređenju sa 2017. godinom sektor Prerađivačka industrija beleži rast od 1,9%,  sektor Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija rast od 1,2%, a sektor Rudarstvo pad od 4,8%. Industrijska proizvodnja u Republici Srbiji u decembru 2018. godine manja je za 6,3% nego u decembru 2017. godine.

Prema poslednjim objavljenim podacima Eurostata, industrijska proizvodnja u euro zoni u decembru 2018. godine pala je za 0,9% u odnosu na novembar. U odnosu na decembar 2017. godine, industrijska proizvodnja pala je za 4,2% u euro zoni. Prosečna industrijska proizvodnja u 2018. godini porasla je u euro zoni za 1,1% u odnosu na 2017. godinu.

Najveći rast industrijske proizvodnje registrovan je u Danskoj (+11,6%), Luksemburgu (+3,5%), i Letoniji (+3,3%). Najveći pad industrijske proizvodnje zabeležen je u Irskoj (-13,4%), Malti (-5,2%) i Holandiji (-3,2%).

Cene

Potrošačke cene u decembru 2018. godine u proseku su više za 0,1% u odnosu na novembar 2018. godine. U poređenju sa istim mesecom prošle godine, potrošačke cene su povećane za 2,0%. Pri tome su cene robe porasle za 1,9%, a usluga za 2,2%.

Prema Harmonizovanom indeksu, potrošačke cene u Srbiji veće su za 2,0% u decembru 2018. godine, u odnosu na isti mesec prošle godine.

Prema podacima Eurostata, inflacija u EU u decembru 2018. godine iznosi 1,7%, što je pad u odnosu na novembar, kada je iznosila 2,0%.

Spoljnotrgovinska razmena

U 2018. godini ukupan izvoz Republike Srbije iznosio je 1.827,9 milijardi dinara (+5,3%), a uvoz 2.592,5 milijardi dinara (+10,1%). Pokrivenost izvoza uvozom smanjena je sa 77,6% u 2017. godini na 74,2% u 2018. godini.

Sektor Januar–decembar u mlrd. RSD
izvoz uvoz
2017. 2018. indeks 2017. 2018. indeks
Ukupno 1.827,9 1.924,6 105,3 2.354,8 2.592,5 110,1
Hrana i žive životinje 247,5 242,5 98,0 136,3 147,2 107,9
Pića i duvan 53,2 53,9 101,4 33,7 34,5 102,5
Sirove materije, nejestive, osim goriva 64,8 66,5 102,5 114,7 109,0 95,1
Mineralna goriva, maziva i srodni proizvodi 46,3 57,4 124,0 246,9 301,5 122,1
Životinjska i biljna ulja, masti i voskovi 20,2 16,9 83,8 7,1 6,1 86,8
Hemijski i sl. proizvodi, nigde nepomenuti 168,9 186,3 110,3 333,8 351,1 105,2
Izrađeni proizvodi svrstani po materijalu 431,3 477,8 110,8 442,3 480,2 108,6
Mašine i transportni uređaji 512,8 534,1 104,2 602,5 670,1 111,2
Razni gotovi proizvodi 242,5 247,3 102,0 174,8 189,2 108,3
Nepomenuti proizvodi 40,3 41,9 103,9 262,7 303,5 115,5

Izvor: RZS.

Kada su u pitanju pojedine zemlje, najznačajniji udeo u izvozu u 2018. godini ostvaren je sa Italijom (12,2%), Nemačkom (11,9%) i Bosnom i Hercegovinom (7,9%). Na strani uvoza najveće učešće imaju Nemačka (13,4%), Italija (9,3%), Kina (8,4%) i Ruska Federacija (7,9%).

Građevinarstvo

Prema podacima prikupljenim u IV kvartalu 2018. godine, vrednost izvedenih radova na teritoriji Republike Srbije porasla je za 8,7% u tekućim cenama, dok u stalnim cenama taj rast iznosi 3,0% u odnosu na IV kvartal 2017. godine. Posmatrano od početka godine, građevinska aktivnost na teritoriji Republike Srbije u odnosu na prethodnu godinu povećana je 13,9% u stalnim cenama.

Posmatrano prema vrsti građevina, u istom periodu vrednost izvedenih građevinskih radova u Republici Srbiji na zgradama porasla je za 18,1%, dok je na ostalim građevinama porasla za 11,9% u stalnim cenama. Vrednost ugovorenih radova izvođača iz Republike Srbije u 2018. godini porasla je za 24,2% u stalnim cenama, u odnosu na 2017. godinu.

U decembru mesecu 2018. izdato je 1.468 građevinskih dozvola, od čega se 75,6% odnosi na zgrade i 24,4% na ostale građevine. Ukupan broj izdatih dozvola za zgrade i ostale građevine u 2018. godini je 19.484,  što je za 5,5% više u odnosu na prethodnu godinu.

Građevinska aktivnost u euro zoni porasla je za 1,7% u 2018. godini u odnosu na prethodnu godinu.

Plate i zaposlenost

Ukupan broj zaposlenih u 2018. godini iznosio je 2.131.079, što u odnosu na prethodnu godinu predstavlja povećanje od 3,3%. Zaposlenih u pravnim licima bilo je 1.688.241, što u odnosu na prethodnu godinu predstavlja povećanje od 3,3%. Preduzetnika i zaposlenih kod njih, kao i lica koja samostalno obavljaju delatnost bilo je 364.305, što u odnosu na prethodnu godinu predstavlja povećanje od 6,4%. Registrovanih individualnih poljoprivrednika bilo je 78.533, što u odnosu na prethodnu godinu predstavlja smanjenje od 7,9%.

Više od polovine zaposlenih je u oblasti prerađivačke industrije (21,7%), trgovini na veliko i malo (16,5%), zdravstvenoj i socijalnoj zaštiti (7,8%) i državnoj upravi i obaveznom socijalnom osiguranju (7,7%).

Prosečan broj zaposlenih u 2018. godini u pravnim licima, licima koja samostalno obavljaju delatnost, preduzetnici i zaposleni kod njih Broj Učešće
UKUPNO 2.052.546  
Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo 32.679 1,6%
Rudarstvo 24.246 1,2%
Prerađivačka industrija 444.888 21,7%
Snabdevanje električnom energijom, gasom i parom 27.295 1,3%
Snabdevanje vodom i upravljanje otpadnim vodama 34.123 1,7%
Građevinarstvo 96.292 4,7%
Trgovina na veliko i malo i popravka motornih vozila 339.150 16,5%
Saobraćaj i skladištenje 117.773 5,7%
Usluge smeštaja i ishrane 78.487 3,8%
Informisanje i komunikacije 63.935 3,1%
Finansijske delatnosti i delatnost osiguranja 43.774 2,1%
Poslovanje nekretninama 6.189 0,3%
Stručne, naučne, inovacione i tehničke delatnosti 101.825 5,0%
Administrativne i pomoćne uslužne delatnosti 105.046 5,1%
Državna uprava i obavezno socijalno osiguranje 158.050 7,7%
Obrazovanje 140.794 6,9%
Zdravstvena i socijalna zaštita 160.596 7,8%
Umetnost; zabava i rekreacija 35.340 1,7%
Ostale uslužne delatnosti 42.068 2,0%

Izvor: RZS.

Prosečna zarada (bruto) obračunata za novembar 2018. godine iznosila je 69.949 dinara, dok je prosečna zarada bez poreza i doprinosa (neto) iznosila 50.556 dinara. Rast bruto zarada u periodu januar–novembar 2018. godine, u odnosu na isti period prošle godine, iznosio je 6,0% nominalno, odnosno 3,9% realno. Istovremeno, neto zarade su porasle za 6,5% nominalno i za 4,4% realno. U poređenju sa istim mesecom prethodne godine, prosečna bruto zarada za novembar 2018. godine nominalno je veća za 6,5%, a realno za 4,5%, dok je prosečna neto zarada veća za 7,0% nominalno, odnosno za 5,0% realno.

Medijalna neto zarada za novembar iznosila je 39.654 dinara, što znači da je 50% zaposlenih ostvarilo zaradu do navedenog iznosa.

Zarade Zarade bez poreza i doprinosa
XI 2018 I–XI 2018 XI 2018 I–XI 2018
Republika Srbija – ukupno 69.949 68.300 50.556 49.397
Zarade zaposlenih u radnom odnosu 70.398 68.731 50.901 49.729
Zarade zaposlenih van radnog odnosa 47.398 46.541 33.222 32.621
Zarade zaposlenih u pravnim licima 74.194 72.333 53.677 52.370
Zarade preduzetnika i zaposlenih kod njih 37.962 37.589 27.035 26.753
Zarade u javnom sektoru 78.165 76.806 56.283 55.332
Zarade van javnog sektora 65.970 64.069 47.782 46.445

Izvor: RZS.

Turizam

U 2018. godini Srbiju je posetilo više od 3,4 miliona turista, od čega je polovina stranih turista. Prosečan broj noćenja po dolasku je 2,7, pri čemu se domaći turisti duže zadržavaju u odnosu na strane. U odnosu na 2017. godinu, broj dolazaka turista je povećan za 11,2% a noćenja za 12,1%.

Dolasci Noćenja Prosečan broj noćenja po dolasku
I–XII 2018. indeks na I–XII 2017. I–XII 2018. indeks na I–XII 2017.
Ukupno 3.430.522 111,2 9.336.103 112,1 2,7
Domaći 1.720.008 108,3 5.678.235 110,3 3,3
Strani 1.710.514 114,2 3.657.868 115,2 2,1

Izvor: RZS.

U 2018. godini najviše noćenja stranih turista ostvarili su turisti iz Bosne i Hercegovine (7,2%) i Crne Gore (5,7%), a slede Kina (4,9%), Hrvatska, Turska i Rumunija sa po 4,8% učešća u ukupnom broju noćenja, a zatim Nemačka sa 4,7% i Bugarska sa 4,6%.


Industrijska proizvodnja u Srbiji

U prvih jedanaest meseci ove godine industrijska proizvodnja porasla je za 2,1% u odnosu na isti period 2017. godine, dok je u novembru 2018. godine za 1% viša nego u oktobru 2018. godine, a za 7,6% viša u odnosu na prosek 2017. godine.

Prema poslednjim objavljenim podacima Eurostata, industrijska proizvodnja u evrozoni u novembru 2018. godine porasla je za 0,1% u odnosu na oktobar. U odnosu na novembar 2017. godine, industrijska proizvodnja pala je za 3,3% u euro zoni.

Najveći rast industrijske proizvodnje registrovan je u Estoniji (+4,5%), Grčkoj (+3,1%) i Malti (+2,6%). Najveći pad industrijske proizvodnje zabeležen je u Irskoj (-7,6%), Portugalu (-2,5%) i Nemačkoj i Litvaniji (-1,9%).

Cene

Potrošačke cene u decembru 2018. godine u proseku su više za 0,1% u odnosu na novembar 2018. godine. U poređenju sa istim mesecom prošle godine, potrošačke cene povećane su za 2,0%. Pri tome su cene robe porasle za 1,9%, a usluga za 2,2%.

Prema Harmonizovanom indeksu, potrošačke cene u Srbiji veće su za 2,0% u decembru 2018. godine, u odnosu na isti mesec prošle godine.

Prema podacima Eurostata, inflacija u EU u decembru 2018. godine iznosi 1,7%, što je pad u odnosu na novembar, kada je iznosila 2,0%.

Spoljnotrgovinska razmena

U prvih jedanaest meseci 2018. godine ukupan izvoz Republike Srbije iznosio je 1780,6 milijardi dinara (+5,6%), a uvoz 2369,4 milijardi dinara (+10,%). Pokrivenost izvoza uvozom smanjena je sa 78,5% u istom periodu prošle godine na 75,1% u prvih jedanaest meseci 2018. godine.

Sektor Januar–novembar                                                               u mlrd. RSD
izvoz uvoz
2017. 2018. indeks 2017. 2018. indeks
Ukupno 1.531,2 1.608,9 105,1 1.938,9 2.138,3 110,3
Hrana i žive životinje 1686,5 1780,6 105,6 2149,2 2369,4 110,2
Pića i duvan 230,0 221,8 96,5 122,2 132,0 108,1
Sirove materije, nejestive, osim goriva 48,9 49,7 101,5 30,4 31,1 102,4
Mineralna goriva, maziva i srodni proizvodi 60,5 62,0 102,4 104,7 98,6 94,2
Životinjska i biljna ulja, masti i voskovi 41,2 53,7 130,3 224,4 273,5 121,9
Hemijski i sl. proizvodi, nigde nepomenuti 18,7 15,3 81,7 6,2 5,7 92,3
Izrađeni proizvodi svrstani po materijalu 156,1 171,9 110,1 306,5 321,1 104,8
Mašine i transportni uređaji 474,6 498,4 105,0 549,3 614,4 111,9
Razni gotovi proizvodi 223,6 228,5 102,2 160,4 172,9 107,8
Nepomenuti proizvodi 35,4 35,7 100,7 240,5 277,8 115,5

Izvor: RZS.

Kada su u pitanju pojedine zemlje, najznačajniji udeo u izvozu u tom periodu ostvaren je sa Italijom (12,5%), Nemačkom (12,1%) i Bosnom i Hercegovinom (7,9%). Na strani uvoza najveće učešće imaju Nemačka (13,4%), Italija (9,4%), Kina (8,4%) i Ruska Federacija (7,7%).

Građevinarstvo

Vrednost izvedenih radova izvođača iz Republike Srbije za period januar–septembar 2018. godine porasla je za 11,4% u tekućim cenama, u odnosu na isti period 2017. godine. Posmatrano prema vrsti građevina, u istom periodu vrednost izvedenih građevinskih radova na zgradama opala je za 7,0%, dok je na ostalim građevinama porasla za 23,1% u tekućim cenama. Vrednost novih ugovora izvođača iz Republike Srbije za period januar–septembar 2018. godine porasla je za 22,0% u tekućim cenama, u odnosu na isti period 2017. godine.

U novembru mesecu 2018. izdate su 1.672 građevinske dozvole. Ako se posmatra period od početka godine, u prvih jedanaest meseci izdato je ukupno 18.016 dozvola, što je za 6,3% više u odnosu na isti period prethodne godine. U tom periodu predviđena vrednost radova povećana je za 3,6%. Od ukupnog broja izdatih dozvola, u novembru 2018. izdato je 77,7% dozvola za zgrade i 22,3% za ostale građevine.

Plate i zaposlenost

Prosečna zarada (bruto) obračunata za oktobar 2018. godine iznosila je 69.012 dinara, dok je prosečna zarada bez poreza i doprinosa (neto) iznosila 49.901 dinar. Rast bruto zarada u periodu januar–oktobar 2018. godine, u odnosu na isti period prošle godine, iznosio je 5,9% nominalno, odnosno 3,8% realno. Istovremeno, neto zarade porasle su za 6,4% nominalno i za 4,3% realno. U poređenju sa istim mesecom prethodne godine, prosečna bruto zarada za oktobar 2018. godine nominalno je veća za 7,5%, a realno za 5,2%, dok je prosečna neto zarada veća za 8,0% nominalno, odnosno za 5,7% realno. Medijalna neto zarada za oktobar iznosila je 39.278 dinara, što znači da je 50% zaposlenih ostvarilo zaradu do navedenog iznosa.

RSD

Oktobar 2018.

Januar–oktobar 2018.

Prosečne zarade

69.012

68.132 

Prosečne zarade bez poreza i doprinosa

49.901

49.279

Izvor: RZS.

Prosečna neto zarada u prvih deset meseci 2018. godine iznosila je 49.279 dinara, što je za 4,3% više nego u istom periodu prošle godine.

Najveće povećanje u odnosu na prošlu godinu vidi se u sektoru Obrazovanje, gde su prosečne neto zarade više za 23% u odnosu na isti period prošle godine, a zatim u sektoru Državna uprava i odbrana, gde je povećanje 19%. U nekim sektorima prosečna neto zarada niža je u prvih devet meseci 2018. godine u odnosu na isti period prethodne godine, a najznačajnije smanjenje ostvareno je u sektoru Stručne, naučne i tehničke delatnosti i to za 17%, a zatim i u sektoru Informisanje i komunikacije za 10%.

Prosečna neto zarada I–X 18. I–X 17. Indeks
Ukupno 49.279 47.276 104
A – Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo 42.608 41.362 103
B – Rudarstvo 75.632 75.150 101
C – Prerađivačka industrija 44.925 45.231 99
D – Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija 79.966 78.482 102
E – Snabdevanje vodom; upravljanje otpadnim vodama, kontrolisanje procesa uklanjanja otpada i slične aktivnosti 43.774 41.241 106
F – Građevinarstvo 43.386 42.357 102
G – Trgovina na veliko i trgovina na malo; popravka motornih vozila i motocikala 41.331 37.418 110
H – Saobraćaj i skladištenje 45.063 49.003 92
I – Usluge smeštaja i ishrane 31.552 29.117 108
J – Informisanje i komunikacije 82.238 91.538 90
K – Finansijske delatnosti i delatnost osiguranja 89.612 82.942 108
L – Poslovanje nekretninama 50.065 54.117 93
M – Stručne, naučne i tehničke delatnosti 59.912 72.419 83
N – Administrativne i pomoćne uslužne delatnosti 42.923 38.452 112
O – Državna uprava i odbrana; obavezno socijalno osiguranje 58.158 49.005 119
P – Obrazovanje 51.827 42.235 123
Q – Zdravstvena i socijalna zaštita 49.059 42.053 117
R – Umetnost; zabava i rekreacija 41.344 38.640 107
S – Ostale uslužne delatnosti 38.525 34.791 111

Izvor: RZS.

Prosečna neto zarada zaposlenih u javnom sektoru u oktobru 2018. godine iznosi 55.236 dinar.

U trećem kvartalu 2018. godine ukupan broj zaposlenih iznosio je 2.146.842 lica. Od ukupnog broja, 1.699.260 zaposleno je u pravnim licima, 370.016 lica predstavljaju preduzetnici, lica zaposlena kod njih i lica koja samostalno obavljaju delatnost, a 77.566 lica predstavljaju registrovani individualni poljoprivrednici.

U odnosu na treći kvartal 2017. godine ukupan broj zaposlenih veći je za 3,3%, pri čemu je broj zaposlenih u pravnim licima porastao za 3,2%, broj preduzetnika, zaposlenih kod njih i lica koja samostalno obavljaju delatnost povećan je za 6,7%, dok je broj registrovanih individualnih poljoprivrednika smanjen za 8,2%.

Zaposleni u pravnim licima, lica koja samostalno obavljaju delatnost, preduzetnici i zaposleni kod njih

Broj zaposlenih Promene u odnosu na prethodni kvartal Promene u odnosu na isti kvartal prethodne godine
III kvartal
2018.
razlike indeksi razlike

indeksi

UKUPNO 2.069.276 22.256 101,1 76.164 103,8
Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo 33.346 568 101,7 -359 98,9
Rudarstvo 24.251 -43 99,8 -431 98,3
Prerađivačka industrija 449.349 5.267 101,2 27.646 106,6
Snabdevanje električnom energijom, gasom i parom 27.338 146 100,5 -1.848 93,7
Snabdevanje vodom i upravljanje otpadnim vodama 34.535 825 102,4 -489 98,6
Građevinarstvo 98.786 3.497 103,7 7.720 108,5
Trgovina na veliko i malo i popravka motornih vozila 341.705 3.344 101,0 6.459 101,9
Saobraćaj i skladištenje 118.013 714 100,6 1.859 101,6
Usluge smeštaja i ishrane 79.796 1.655 102,1 7.075 109,7
Informisanje i komunikacije 64.475 1.068 101,7 4.420 107,4
Finansijske delatnosti i delatnost osiguranja 43.745 -133 99,7 242 100,6
Poslovanje nekretninama 6.347 217 103,5 466 107,9
Stručne, naučne, inovacione i tehničke delatnosti 102.688 1.799 101,8 5.406 105,6
Administrativne i pomoćne uslužne delatnosti 107.554 3.551 103,4 13.689 114,6
Državna uprava i obavezno socijalno osiguranje 158.248 148 100,1 -1.187 99,3
Obrazovanje 138.245 -3.261 97,7 336 100,2
Zdravstvena i socijalna zaštita 161.718 769 100,5 1.543 101,0
Umetnost; zabava i rekreacija 35.936 872 102,5 1.784 105,2
Ostale uslužne delatnosti 43.201 1.252 103,0 1.832 104,4

Izvor: RZS.

Više od polovine zaposlenog stanovništva (ukupno 52,6%) zaposleno je u sektorima Prerađivačka industrija (21,7%), Trgovina na veliko i malo i popravka motornih vozila (16,5%), Državna uprava i obavezno socijalno osiguranje (7,6%) i Obrazovanje (6,7%).

Turizam

U prvih jedanaest meseci 2018. godine Srbiju je posetilo skoro 3,2 miliona turista, od čega je skoro polovina stranih turista. Prosečan broj noćenja po dolasku je 2,2, pri čemu se domaći turisti duže zadržavaju u odnosu na strane.

Dolasci

Noćenja Prosečan broj noćenja po dolasku
I–XI 2018. indeks na I–XI 2017. I–XI 2018.

indeks na I–XI 2017.

Ukupno 3.196.178 111,6 8.766.397 113,3 2,7
Domaći 1.606.534 108,7 5.369.081 110,5 3,3
Strani 1.589.644 114,7 3.397.316 115,6 2,1

Izvor: RZS.

U prvih jedanaest meseci 2018. godine najviše noćenja stranih turista ostvarili su turisti iz Bosne i Hercegovine (7,2%) i Crne Gore (5,8%), a slede Kina (5,0%), Turska i Nemačka sa po 4,8% učešća u ukupnom broju noćenja, a zatim i Rumunija i Hrvatska sa 4,7%.


Globalni indeks konkurentnosti – Srbija na 65. poziciji

 

U 2018. godini „bolji” smo od 75 zemalja, što je u odnosu na prošlu godinu pomak za 10 mesta, kada je iza nas bilo 65 zemalja.

Prema Izveštaju o globalnoj konkurentnosti za 2018. godinu, objavljenom od strane Svetskog ekonomskog foruma, Srbija je na 65. poziciji od ukupno 140 zemalja. U odnosu na prošlu godinu, popela se sa 70. mesta (od 135 zemalja). Analiziranih 140 zemalja predstavlja 99 odsto svetskog bruto domaćeg proizvoda i 94 odsto svetske populacije.

Srbija je na skali globalne konkurentnosti najlošije rangirana po finansijskom sistemu, gde je na 79. mestu, zatim po institucijama – na 76. mestu i veličini tržišta – na 75. mestu, dok je po pitanju zdravstva na 67. mestu u svetu. S druge strane, Srbija je najbolje pozicionirana po infrastrukturi – na 48. mestu, zatim po tržištu rada (52. mesto) i obrazovanju i veštinama – na 56. mestu.

Kao najveće konkurentne prednosti Srbije izdvojene su:

Konkurentska prednost Mesto u svetu
Stepen elektrifikacije 1
Inflacija (godišnja promena) 1
Gustina auto-puteva 19
Regulatorna adekvatnost kapitala banaka 20
Prosek godina koje učenici provedu u sistemu obrazovanja 39

Najlošije strane, odnosno slabosti Srbije kreću se, prema ovom izveštaju, od segmenata kapaciteta za inovacije, preko tržišta rada i poslovnog okruženja, do institucija, gde je skoncentrisano najviše slabosti Srbije (kriterijumi po kojima smo ispod 100. mesta u svetu):

Konkurentska prednost Mesto u svetu
Zadovoljstvo kupaca 127
Oslanjanje na profesionalni menadžment 122
Stav prema preduzetničkom riziku 119
Prava vlasništva nad imovinom 115
Opterećenje vladinim propisima 113
Efikasnost pravnog sistema u rešavanju sporova 108
Snaga revizorskih i računovodstvenih standarda 108
Nezavisnost sudstva 107
Organizovani kriminal 104

Prema novoj metodologiji, SAD su najkonkurentnije na svetu, a za njima slede Singapur, Nemačka, Švajcarska, Japan, Holandija, Hong Kong, Velika Britanija, Švedska i Danska.

Od zemalja na prostoru bivše Jugoslavije najbolje je rangirana Slovenija – na 35. mestu sa rezultatom 69,6 poena. Hrvatska je pala za dva mesta na 68. poziciju (60,1 poen), dok se Crna Gora popela za „dve stepenice” na 71. mesto (59,6 poena). Makedonija, koja prošle godine nije bila rangirana usled nedostupnih podataka, nalazi se ove godine na 84. poziciji na listi globalne konkurentnosti, sa skorom od 56,6 poena, a Bosna i Hercegovina skliznula je za jedno mesto na 91. poziciju, s rezultatom 54,2 poena.

Industrijska proizvodnja u Srbiji

U prvih jedanaest meseci ove godine industrijska proizvodnja je pala za 1,1% u odnosu na isti period  2017. godine, dok je u novembru 2018. godine za 1% viša nego u oktobru, a za 3,4% viša nego u novembru prošle godine.

Prema poslednjim objavljenim podacima Eurostata, industrijska proizvodnja u EU u oktobru 2018. godine porasla je za 0,2% u odnosu na septembar. Najveći rast industrijske proizvodnje registrovan je u Litvaniji (+7.4%), Sloveniji (+2.5%), Mađarskoj i Švedskoj (+2.1%). Najveći pad industrijske proizvodnje zabeležen je u Finskoj (-2,6%), Grčkoj (-1,5%), Letoniji (-1,2%) i Češkoj (-1,1%).

Cene

Potrošačke cene u novembru 2018. godine u proseku su više za 0,3% u odnosu na oktobar 2018. godine. U poređenju sa istim mesecom prošle godine, potrošačke cene su povećane za 1,9%. Pri tome su cene robe porasle za 1,8%, a usluga za 2,3%.

Prema Harmonizovanom indeksu, potrošačke cene u Srbiji veće su za 1,9% u novembru 2018. godine, u odnosu na isti mesec prošle godine.

Prema ocenama Eurostata, očekivana inflacija u EU u novembru 2018. godine iznosi 2,0%, što je pad u odnosu na oktobar, kada je iznosila 2,2%.

Spoljnotrgovinska razmena

U prvih deset meseci 2018. godine ukupan izvoz Republike Srbije iznosio je 1.609 milijardi dinara (+5,1%), a uvoz 2.138 milijardi dinara (+10,3%). Pokrivenost izvoza uvozom smanjena je sa 79,0% u istom periodu prošle godine na 75,2% u prvih deset meseci 2018. godine.

Sektor Januar–oktobar                                                               u mlrd. RSD
izvoz uvoz
2017. 2018. indeks 2017. 2018. indeks
Ukupno 1.531,2 1.608,9 105,1 1.938,9 2.138,3 110,3
Hrana i žive životinje 212,1 200,9 94,7 109,7 116,9 106,6
Pića i duvan 45,1 45,4 100,7 27,6 27,8 100,7
Sirove materije, nejestive, osim goriva 55,9 55,9 100,1 94,7 89,5 94,5
Mineralna goriva, maziva i srodni proizvodi 36,8 48,9 132,9 200,2 244,4 122,1
Životinjska i biljna ulja, masti i voskovi 16,8 13,5 80,4 5,3 5,2 97,6
Hemijski i sl. proizvodi, nigde nepomenuti 142,0 155,7 109,7 278,7 289,7 104,0
Izrađeni proizvodi svrstani po materijalu 360,2 401,9 111,6 364,3 399,5 109,6
Mašine i transportni uređaji 428,4 449,3 104,9 494,6 557,1 112,6
Razni gotovi proizvodi 202,7 206,1 101,7 145,3 155,4 107,0
Nepomenuti proizvodi 31,3 31,3 99,8 218,4 252,9 115,8

Izvor: RZS.

Kada su u pitanju pojedine zemlje, najznačajniji udeo u izvozu u tom periodu ostvaren je sa Italijom (13,6%), Nemačkom (12,6%) i Bosnom i Hercegovinom (8,0%). Na strani uvoza najveće učešće imaju Nemačka (13,5%), Italija (9,5%), Kina (8,3%) i Ruska Federacija (7,6%).

Građevinarstvo

Vrednost izvedenih radova izvođača iz Republike Srbije za period januar–septembar 2018. godine porasla je za 11,4% u tekućim cenama, u odnosu na isti period 2017. godine. Posmatrano prema vrsti građevina, u istom periodu vrednost izvedenih građevinskih radova na zgradama opala je za 7,0%, dok je na ostalim građevinama porasla za 23,1% u tekućim cenama. Vrednost novih ugovora izvođača iz Republike Srbije za period januar–septembar 2018. godine porasla je za 22,0% u tekućim cenama, u odnosu na isti period 2017. godine. Ukupan broj izdatih dozvola za period januar–septembar 2018. godine veći je za 8,5% u odnosu na isti period prethodne godine. Broj izdatih dozvola za zgrade veći je za 9,6%, dok je broj izdatih dozvola za ostale građevine veći za 4,8%.

Plate i zaposlenost

Prosečna mesečna isplaćena neto zarada po zaposlenom u Srbiji za septembar 2018. godine iznosila je 47.920 dinara, što je nominalno niže za 3,7% u odnosu na avgust 2018. godine, dok je u odnosu na prosek 2017. godine nominalno viša za 2,8%.

RSD
Septembar 2018. Januar–septembar 2018.
Prosečne zarade 66.251 68.032
Prosečne zarade bez poreza i doprinosa 47.920 49.208

Izvor: RZS.

Prosečna neto zarada u prvih devet meseci 2018. godine iznosila je 49.208 dinara, što je za 4% više nego u istom periodu prošle godine.

Najveće povećanje u odnosu na prošlu godinu vidimo u sektoru Obrazovanja, gde su prosečne neto zarade više za 23% u odnosu na isti period prošle godine, a zatim u sektoru Državne uprave i odbrane gde je povećanje 19%. U nekim sektorima je prosečna neto zarada niža u prvih devet meseci 2018. godine u odnosu na isti period prethodne godine, a najznačajnije smanjenje je u sektoru Stručne, naučne i tehničke delatnosti i to za 18%, a zatim i u sektoru Informisanje i komunikacije za 11%.

Prosečna neto zarada I–IX 18. I–IX 17. Indeks
Ukupno 49.208 47.317 104
A – Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo 42.451 41.351 103
B – Rudarstvo 75.315 75.649 100
C – Prerađivačka industrija 44.865 45.246 99
D – Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija 79.710 78.762 101
E – Snabdevanje vodom; upravljanje otpadnim vodama, kontrolisanje procesa uklanjanja otpada i slične aktivnosti 43.724 41.187 106
F – Građevinarstvo 43.303 42.462 102
G – Trgovina na veliko i trgovina na malo; popravka motornih vozila i motocikala 41.230 37.519 110
H – Saobraćaj i skladištenje 44.962 49.026 92
I – Usluge smeštaja i ishrane 31.507 29.157 108
J – Informisanje i komunikacije 82.183 92.031 89
K – Finansijske delatnosti i delatnost osiguranja 89.692 83.349 108
L – Poslovanje nekretninama 49.979 54.796 91
M – Stručne, naučne i tehničke delatnosti 59.646 72.657 82
N – Administrativne i pomoćne uslužne delatnosti 42.790 38.359 112
O – Državna uprava i odbrana; obavezno socijalno osiguranje 58.148 48.908 119
P – Obrazovanje 51.811 42.217 123
Q – Zdravstvena i socijalna zaštita 49.047 41.952 117
R – Umetnost; zabava i rekreacija 41.296 38.425 107
S – Ostale uslužne delatnosti 38.480 34.899 110

Izvor: RZS.

Prosečna neto zarada zaposlenih u javnom sektoru u septembru 2018. godine iznosi 54.031 dinar.

U trećem kvartalu 2018. godine ukupan broj zaposlenih iznosio je 2.146.842 lica. Od ukupnog broja, 1.699.260 zaposleno je u pravnim licima, 370.016 lica predstavljaju preduzetnici, lica zaposlena kod njih i lica koja samostalno obavljaju delatnost, a 77.566 lica predstavljaju registrovani individualni poljoprivrednici.

U odnosu na treći kvartal 2017. godine ukupan broj zaposlenih veći je za 3,3%, pri čemu je broj zaposlenih u pravnim licima porastao za 3,2%, broj preduzetnika, zaposlenih kod njih i lica koja samostalno obavljaju delatnost povećan je za 6,7%, dok je broj registrovanih individualnih poljoprivrednika smanjen za 8,2%.

Zaposleni u pravnim licima, lica koja samostalno obavljaju delatnost, preduzetnici i zaposleni kod njih Broj zaposlenih Promene u odnosu na prethodni kvartal Promene u odnosu na isti kvartal prethodne godine
III kvartal
2018.
razlike indeksi razlike indeksi
UKUPNO 2.069.276 22.256 101,1 76.164 103,8
Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo 33.346 568 101,7 -359 98,9
Rudarstvo 24.251 -43 99,8 -431 98,3
Prerađivačka industrija 449.349 5.267 101,2 27.646 106,6
Snabdevanje električnom energijom, gasom i parom 27.338 146 100,5 -1.848 93,7
Snabdevanje vodom i upravljanje otpadnim vodama 34.535 825 102,4 -489 98,6
Građevinarstvo 98.786 3.497 103,7 7.720 108,5
Trgovina na veliko i malo i popravka motornih vozila 341.705 3.344 101,0 6.459 101,9
Saobraćaj i skladištenje 118.013 714 100,6 1.859 101,6
Usluge smeštaja i ishrane 79.796 1.655 102,1 7.075 109,7
Informisanje i komunikacije 64.475 1.068 101,7 4.420 107,4
Finansijske delatnosti i delatnost osiguranja 43.745 -133 99,7 242 100,6
Poslovanje nekretninama 6.347 217 103,5 466 107,9
Stručne, naučne, inovacione i tehničke delatnosti 102.688 1.799 101,8 5.406 105,6
Administrativne i pomoćne uslužne delatnosti 107.554 3.551 103,4 13.689 114,6
Državna uprava i obavezno socijalno osiguranje 158.248 148 100,1 -1.187 99,3
Obrazovanje 138.245 -3.261 97,7 336 100,2
Zdravstvena i socijalna zaštita 161.718 769 100,5 1.543 101,0
Umetnost; zabava i rekreacija 35.936 872 102,5 1.784 105,2
Ostale uslužne delatnosti 43.201 1.252 103,0 1.832 104,4

Izvor: RZS.

Više od polovine zaposlenog stanovništva (ukupno 52,6%) zaposleno je u sektorima Prerađivačka industrija (21,7%), Trgovina na veliko i malo i popravka motornih vozila (16,5%), Državna uprava i obavezno socijalno osiguranje (7,6%) i Obrazovanje (6,7%).

Turizam

U prvih deset meseci 2018. godine Srbiju je posetilo skoro 3 miliona turista, od čega je skoro polovina stranih turista. Prosečan broj noćenja po dolasku je 2,8, pri čemu se domaći turisti duže zadržavaju u odnosu na strane.

Dolasci Noćenja Prosečan broj noćenja po dolasku
I–X 2018. indeks na I–X 2017. I–X 2018. indeks na I–X 2017.
Ukupno 2.976.070 111,3 8.219.556 112,5 2,8
Domaći 1.496.505 108,4 5.058.867 110,8 3,4
Strani 1.479.565 114,5 3.160.689 115,5 2,1

Izvor: RZS.

U prvih deset meseci 2018. godine najviše noćenja stranih turista ostvarili su turisti iz Bosne i Hercegovine (7,1%) i Crne Gore (5,7%), a slede Kina (5,0%), Turska, Nemačka i Rumunija sa 4,8%.

Insolventnost i blokade računa privrednih subjekata

Prema podacima objavljenim od pružaoca poslovnih informacija Cube Team firme u blokadi – analiza za treći kvartal 2018. godine – u trećem kvartalu 2018. bilo je blokirano ukupno 82.936 firmi. Od toga je 57.476 aktivnih firmi.

Na 31. 11. 2018. godine blokirano je ukupno 50.326 aktivnih firmi, što je za 12,4% manje u odnosu na treći kvartal iste godine. Na taj daj bilo su registrovana 438.834 aktivna privredna društva, što znači da je 11,5% njih bilo u blokadi na zadnji dan novembra.

Prosečan iznos blokade za sve blokirane firme u trećem kvartalu iznosio je 5.761.919 dinara, a ako se uzmu u obzir samo aktivne blokirane firme, prosečan iznos blokade iznosio je 7.070.081 dinar.

Prosečan iznos blokade aktivnih privrednih društava na 30. 11. 2018. godine iznosi 5.950.029 dinara.

Posmatrano po pravnoj formi, u blokadi računa u trećem kvartalu 2018. godine bilo je:

  • 33.348 društava sa ograničenom odgovornošću, što je 40% svih blokiranih firmi;
  • ​20.155 preduzetnika, što je 24% svih firmi u blokadi;
  • 287 javnih preduzeća i 59 akcionarskih društava, što je manje od 1% blokiranih firmi.

Tri delatnosti sa najvećim brojem blokiranih firmi jesu:

  • nespecijalizovana trgovina na veliko (5.161 aktivna blokirana firma, što je 31% svih aktivnih firmi u delatnosti);
  • ​delatnosti restorana i pokretnih ugostiteljskih objekta (3.166 aktivnih blokiranih firmi, što je 20% svih aktivnih registrovanih firmi u delatnosti) i
  • taksi prevoz (2.418 aktivnih blokiranih firmi ili 13% svih aktivnih firmi u delatnosti).

Izvor: https://cubeteam.com/sr/blog/firme-u-blokadi-analiza-za-treci-kvartal-2018

 

Dana 30. 11. 2018. godine jedna trećina od broja blokiranih aktivnih firmi jeste iz sektora G – Trgovina na veliko i trgovina na malo; popravka motornih vozila i motocikala, a prema iznosu blokada – i više od trećine. Međutim, prosečni iznos blokade značajno je niži nego u oblastima B – Rudarstvo i D – Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija, gde je prosečan iznos blokade 29,6 miliona dinara, odnosno 24,7 miliona dinara.

 SEKTOR UKUPNO AKTIVNIH KOMPANIJA Na 30. 11. 2018. godine Učešće u ukupnom:
UKUPNO BLOKIRANIH UKUPAN IZNOS BLOKADA (mil. RSD) Prosečna blokada (mil. RSD) broju blokiranih iznosu blokada broju aktivnih
A – Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo 7.520 1.290 11.392 8,8 2,6% 6,2% 17,2%
B – Rudarstvo 570 103 3.050 29,6 0,2% 1,7% 18,1%
C – Prerađivačka industrija 61.612 8.268 37.153 4,5 16,4% 20,2% 13,4%
D – Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija 1.073 119 2.937 24,7 0,2% 1,6% 11,1%
E – Snabdevanje vodom; upravljanje otpadnim vodama, kontrolisanje procesa uklanjanja otpada i slične aktivnosti 1.918 368 1.799 4,9 0,7% 1,0% 19,2%
F – Građevinarstvo 32.932 4.212 19.726 4,7 8,4% 10,7% 12,8%
G – Trgovina na veliko i trgovina na malo; popravka motornih vozila i motocikala 102.536 16.800 67.008 4,0 33,4% 36,5% 16,4%
H – Saobraćaj i skladištenje 36.110 4.308 7.510 1,7 8,6% 4,1% 11,9%
I – Usluge smeštaja i ishrane 28.513 5.015 6.895 1,4 10,0% 3,8% 17,6%
J – Informisanje i komunikacije 21.738 1.240 3.217 2,6 2,5% 1,8% 5,7%
K – Finansijske delatnosti i delatnost osiguranja 2.779 202 2.096 10,4 0,4% 1,1% 7,3%
L – Poslovanje nekretninama 2.905 296 2.171 7,3 0,6% 1,2% 10,2%
M – Stručne, naučne i tehničke delatnosti 40.354 2.999 12.646 4,2 6,0% 6,9% 7,4%
N – Administrativne i pomoćne uslužne delatnosti 15.618 1.416 2.345 1,7 2,8% 1,3% 9,1%
O – Državna uprava i odbrana; obavezno socijalno osiguranje 20 2 0 0,0 0,0% 0,0% 10,0%
P – Obrazovanje 3.541 286 157 0,6 0,6% 0,1% 8,1%
Q – Zdravstvena i socijalna zaštita 5.646 98 532 5,4 0,2% 0,3% 1,7%
R – Umetnost; zabava i rekreacija 18.548 951 2.048 2,2 1,9% 1,1% 5,1%
S – Ostale uslužne delatnosti 54.898 2.352 818 0,3 4,7% 0,4% 4,3%
Sektor T – Delatnost domaćinstva kao poslodavca 3 1 0 0,0 0,0% 0,0% 33,3%
UKUPNO 438.834 50.326 183.502 6,0      

Izvor: CUBE Team d. o. o.

Prema podacima Narodne banke Srbije na dan 30. 11. 2018. godine, 100 najvećih dužnika pravnih lica u blokadi je u visini od 100 milijardi dinara, i to u proseku 1.885 dana (!), dok je 100 najvećih dužnika preduzetnika u blokadi u visini od 1,3 milijarde dinara, i to u proseku 534 dana.