Prosečne mesečne zarade u 2019. godini

2019. godina

Mesec Prosečna mesečna zarada po zaposlenom Prosečna mesečna zarada po zaposlenom bez poreza i doprinosa
Službeni glasnik RS Iznos bruto zarade Nominalni indeks Iznos neto zarade Nominalni indeks
Januar 21/2019 75.296 104,3 54.521 104,1
Februar 30/2019 72.350 96,1 52.426 96,2
Mart 36/2019 74.755 103,3 54.271 103,5
April 46/2019 75.441 100,9 54.645 100,7
Maj 54/2019 76.511 101,4 55.380 101,3
Jun 60/2019 74.009 96,7 53.633 96,8
Jul 69/2019 76.056 102,8 55.042 102,6
Avgust 76/2019 74.768 98,3 54.115 98,3
Septembar
Oktobar
Novembar
Decembar