Prosečne mesečne zarade u 2019. godini

2019. godina

Mesec Prosečna mesečna zarada po zaposlenom Prosečna mesečna zarada po zaposlenom bez poreza i doprinosa
Službeni glasnik RS Iznos bruto zarade Nominalni indeks Iznos neto zarade Nominalni indeks
Januar 21/2019 75.296 104,3 54.521 104,1
Februar 30/2019 72.350 96,1 52.426 96,2
Mart 36/2019 74.755 103,3 54.271 103,5
April
Maj
Jun
Jul
Avgust
Septembar
Oktobar
Novembar
Decembar