UIDO stope poreza po odbitku

Država Predmet Ugovora Datum početka primene Dividenda – poreska stopa: Stopa poreza po odbitku od bruto iznosa kamate Stopa poreza po odbitku od bruto iznosa autorskih naknada
kada je procenat učešća u kapitalu 25% – 100% u ostalim slučajevima
Azerbejdžan Dohodak i imovina 1. 1. 2011. 10 10 10
Albanija Dohodak i imovina 1. 1. 2006. 5 15 10 10
Austrija Dohodak i imovina 1. 1. 2011. 5 15 10 5, 10*
Multilateralna konvencija za primenu mera koje se u cilju sprečavanja erozije poreske osnovice i premeštanja dobiti odnose na poreske ugovore 1. 1. 2019.
Belgija Dohodak i imovina 1. 1. 1984. 10 15 15 10
Belorusija Dohodak i imovina 1. 1. 1999. 5 15 8 10
Bosna i Hercegovina Dohodak i imovina 1. 1. 2006. 5 10 10 10
Bugarska Dohodak i imovina 1. 1. 2001. 5 15 10 10
Velika Britanija i Severna Irska Dohodak 1. 1. 1983. 5 15 10 10
Multilateralna konvencija za primenu mera koje se u cilju sprečavanja erozije poreske osnovice i premeštanja dobiti odnose na poreske ugovore 1. 1. 2019.
Vijetnam Dohodak 1. 1. 2014. 10 15 10 10
Gruzija Dohodak i imovina 1. 1. 2014. 5 10 10 10
Grčka Dohodak i imovina 1. 1. 2011. 5 15 10 10
Danska Dohodak i imovina 1. 1. 2010. 5 15 10 10
Egipat Dohodak 1. 1. 2007. 5 15 10 10
Estonija Dohodak 1. 1. 2011. 5 10 10 5, 10*
Indija

Indija – novi

Dohodak i imovina 1. 1. 2009.

1. 1. 2020

5

5

15

15

10

10

10

10

Indonezija Dohodak 1. 1. 2019. 15 10 15
Iran Dohodak i imovina 1. 1. 2012. 10 10 10
Irska Dohodak 1. 1. 2011. 5 10 10 5, 10*
Italija Dohodak i imovina 1. 1. 1986. 10 10 10
Jermenija Dohodak i imovina 1. 1. 2017. 8 8 8
Kazahstan Dohodak i imovina 1. 1. 2017. 10 15 10 10
Kanada Dohodak i imovina 1. 1. 2014. 5 15 10 10
Katar Dohodak 1. 1. 2011. 5 10 10 10
Kina Dohodak i imovina 1. 1. 1998. 5 10 10
Kipar Dohodak i imovina 1. 1. 1987. 10 10 10
Koreja (DNR) Dohodak i imovina 1. 1. 2002. 10 10 10
Koreja (Rep.) Dohodak 1. 1. 2017. 5 10 10 5, 10*
Kuvajt Dohodak i imovina 1. 1. 2004. 5 10 10 10
Letonija Dohodak i imovina 1. 1. 2007. 5 10 10 5, 10*
Libija Dohodak 1. 1. 2011. 5 10 10 10
Litvanija Dohodak i imovina 1. 1. 2010. 5 10 10 10
Multilateralna konvencija za primenu mera koje se u cilju sprečavanja erozije poreske osnovice i premeštanja dobiti odnose na poreske ugovore 1. 1. 2019.
Luksemburg Dohodak i imovina 1. 1. 2017. 5 10 10 5, 10*
Mađarska Dohodak i imovina 1. 1. 2003. 5 15 10 10
Makedonija Dohodak i imovina 1. 1. 1998. 5 15 10 10
Malta Dohodak 1. 1. 2011. 5 10 10 10
Moldavija Dohodak i imovina 1. 1. 2007. 5 15 10 10
Nemačka Dohodak i imovina 1. 1. 1989. 15 10
Norveška

Norveška_ispravka

Dohodak 1. 1. 2016. 5 15 10 5, 10*
Pakistan Dohodak 1. 1. 2011. 10 10 10
Poljska Dohodak i imovina 1. 1. 1999. 5 15 10 10
Multilateralna konvencija za primenu mera koje se u cilju sprečavanja erozije poreske osnovice i premeštanja dobiti odnose na poreske ugovore 1. 1. 2019.
Rumunija Dohodak i imovina 1. 1. 1998. 10 10 10
Ruska Federacija Dohodak i imovina 1. 1. 1998. 5 15 10 10
San Marino Dohodak 1. 1. 2019 5 10 10 10
Slovačka Dohodak i imovina 1. 1. 2002. 5 15 10 10
Multilateralna konvencija za primenu mera koje se u cilju sprečavanja erozije poreske osnovice i premeštanja dobiti odnose na poreske ugovore 1. 1. 2019.
Slovenija

 

Dohodak i imovina 1. 1. 2004. 5 10 10 5, 10*
Multilateralna konvencija za primenu mera koje se u cilju sprečavanja erozije poreske osnovice i premeštanja dobiti odnose na poreske ugovore 1. 1. 2019.
Tunis Dohodak i imovina 1. 1. 2014. 10 10 10
Turska Dohodak i imovina 1. 1. 2008. 5 15 10 10
Ujedinjeni Arapski Emirati  Dohodak   1. 8. 2013. 5 10 10 10
Ukrajina Dohodak i imovina 1. 1. 2002. 5 10 10 10
Finska Dohodak i imovina 1. 1. 1988. 5 15 10
Francuska Dohodak 1. 1. 1975. 5 15
Multilateralna konvencija za primenu mera koje se u cilju sprečavanja erozije poreske osnovice i premeštanja dobiti odnose na poreske ugovore 1. 1. 2019.
Holandija Dohodak i imovina 1. 1. 1984. 5 15 10
Hrvatska Dohodak i imovina 1. 1. 2005. 5 10 10 10
Crna Gora Dohodak 1. 1. 2012. 10 10 5, 10*
Češka Republika Dohodak i imovina 1. 1. 2006. 10 10 5, 10*
Švajcarska Dohodak i imovina 1. 1. 2007. 5 15 10 10
Švedska Dohodak i imovina 1. 1. 1982. 5 15
Španija Dohodak i imovina 1. 1. 2011. 5 10 10 10
Šri Lanka Dohodak i imovina 1. 1. 1987. 12,5 10 10
Izrael Dohodak i imovina 25. 10. 2019. 5  15 10 5,10*

*) Stopa poreza po odbitku koja ne može biti veća od 5 odsto od bruto iznosa autorskih naknada za intelektualnu svojinu, a stopa od 10 odsto od bruto iznosa autorskih naknada za industrijsku svojinu.