Tokom rada svakog privrednog društva nastaje veliki broj dokumenata od kojih su  određena dokumenta kreirana interno u samom društvu, dok su ostala kreirana eksterno od strane dobavljača, kupaca, poslovne banke, knjigovođe i državnih organa. Tokom poslovne godine tekuća dokumentacija uglavnom stoji na raspolaganju osobama kojima je potrebna za obavljanje dnevnih obaveza. Međutim, nakon završetka poslovne godine i proteka određenog perioda, postavlja se pitanje kako i koliko dugo treba čuvati poslovnu dokumentaciju. Čuvanje poslovne dokumentacije uređeno je prema vrstama dokumenata različitim propisima. Čuvanje računovodstvenih isprava, poslovnih knjiga i finansijskih izveštaja Pravna lica i preduzetnici su, prema članu 24. Zakona o računovodstvu („Sl. glasnik RS”, br. 62/2013 – dalje: Zakon), dužni da uredno čuvaju računovodstvene isprave, poslovne knjige i finansijske izveštaje, kao i da opštim aktom odrede odgovorna lica i poslovne prostorije za njihovo čuvanje, ali i način čuvanja. U vezi sa čuvanjem i arhiviranjem poslovne dokumentacije, knjiga i izveštaja, Zakon je propisao sledeće: – Rokovi čuvanja računovodstvenih isprava, poslovnih knjiga i finansijskih izveštaja, računaju se od poslednjeg dana poslovne godine na koju se odnose. – Računovodstvene isprave, poslovne knjige i finansijski izveštaji čuvaju se u originalu ili korišćenjem drugih sredstava arhiviranja, utvrđenih zakonom. – Računovodstvene isprave, poslovne knjige i finansijski izveštaji čuvaju se u poslovnim prostorijama pravnog lica odnosno preduzetnika, odnosno kod pravnih lica ili preduzetnika kojima je povereno vođenje poslovnih knjiga. – Ako se poslovne knjige vode na računaru uporedo sa memorisanim podacima, pravno lice odnosno preduzetnik mora da obezbedi i memorisanje aplikativnog softvera kako bi podaci bili dostupni kontroli. Rokovi čuvanja računovodstvenih isprava, poslovnih knjiga i finansijskih izveštaja, u skladu sa Zakonom: • Finansijski izveštaji i izveštaji o izvršenoj reviziji 20 godina • Godišnji izveštaj o poslovanju 10 godina • Dnevnik i glavna knjiga • Pomoćne knjige 5 godina • Isprave na osnovu kojih se unose podaci u poslovne knjige • Isprave platnog prometa u ovlašćenim finansijskim institucijama platnog prometa • Isplatne liste ili analitičke evidencije zarada, ako predstavljaju bitne podatke o zaposlenom trajno U slučaju da pravno lice ne čuva računovodstvene isprave, poslovne knjige, finansijske izveštaje, godišnji izveštaj o poslovanju i revizorske izveštaje, u rokovima i na način propisan Zakonom, kaznenim odredbama u članu 46. stav 1. tačka 14) propisana je novčana kazna za privredni prestup od 100.000 do 3.000.000 dinara. Takođe, za privredni prestup propisana je i kazna za odgovorno lice u pravnom licu u iznosu od 20.000 do 150.000 dinara. Za preduzetnika koji vodi dvojno knjigovodstvo, propisana je kazna
POŠTOVANI KORISNIČE, DA BISTE MOGLI DA VIDITE INTEGRALNE VERZIJE TEKSTOVA NAŠEG INTERNET IZDANJA POTREBNO JE DA BUDETE REGISTROVANI KORISNIK NAŠEG PORTALA I DA SE NA NJEMU PRIJAVITE. POGLEDAJTE KOJE SU SVE PREDNOSTI REGISTRACIJE I PRETPLATE. ZA PITANJA PRETPLATE POGLEDAJTE STRANICU PRETPLATA.Existing Users Log In