1. Законска регулатива

За финансирање појединих активности које су дефинисане наставним плановима и програмима у  предшколском, основном и средњем образовању, врши се прикупљање новчаних средстава – тзв. родитељски динар – од родитеља ђака, донатора, спонзора, јединица локалне самоуправе, на принципу добровољности, а у складу са чл. 160. Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, број 72/2009… и 62/2016 – одлука УС, у даљем тексту: Закон). Активности које се финансирају из наведених средстава су ваннаставне активности у које се убрајају: организовање ђачких кухиња,  набавка уџбеника и школског прибора, рекреативна настава, извођење ђачких екскурзија, излета и наставе у природи. Према одредби члана 58. став 5. тачка 7) Закона, Савет родитеља предлаже школском одбору намену коришћења средстава прикупљених од родитеља.

Средства „родитељског динара” воде се на посебном подрачуну код Управе за трезор. За прикупљена средстава издаје се признаница која се евидентира у благајничком извештају преко посебно отворене благајне, а прикупљена средства се наредног дана уплаћују на посебно отворени подрачун код Управе за трезор.

 

  1. Евидентирање средстава од родитељског динара у школама

Ради праћења реализације ваннаставних активности у школама и правилне употребе „родитељског динара”, школа треба да спроведе следеће активности:

1) да  отвори посебан подрачун у Министарству финансија – Управи за трезор. Поступак за отварање посебног евиденционог рачуна је следећи:

– школа се обраћа директном кориснику са захтевом и попуњеним обрасцима за отварање рачуна;

– директни корисник у складу са Законом о буџетском систему даје сагласност за отварање подрачуна, коју доставља Министарству финансија – Управи за трезор на реализацију;

– након отварања рачуна Министарство финансија – Управа за трезор обавештава школу достављањем броја рачуна преко кога се може вршити пријем средстава и исплата трошкова;

2) приликом израде предрачуна за активности и намене које се финансирају из „родитељског динара”, може урачунати само оне трошкове који су у непосредној вези са реализацијом конкретних активности. То значи да поред трошкова услуга


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ,

ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ.

ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.Улогујте се
 Запамти ме