Prema članu 146. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS”, br. 36/2011, 99/2011 i 83/2014 – dr. zakon i 5/2015 – u daljem tekstu: Zakon), osnovni kapital društva sa ograničenom odgovornošću može da se poveća, između ostalog, i pretvaranjem (konverzijom) potraživanja prema društvu u osnovni kapital. Ta potraživanja prema društvu mogu biti kratkoročna ili dugoročna pošto Zakon ne propisuje, ali i ne ograničava vrstu obaveze koja se može konvertovati u kapital. Znači, društvo sa ograničenom odgovornošću (u daljem tekstu: Društvo) umesto da svoje obaveze prema poveriocima (po osnovu isporučene robe, pružene usluge, zajma itd.) izmiri plaćanjem, iste izmiruje konverzijom tih potraživanja u osnovni kapital, dakle smanjenjem obaveza, a povećanjem sopstvenog osnovnog kapitala. Smatramo da ovakav način „izmirivanja” obaveza ima značajne mogućnosti u našim sadašnjim ekonomskim uslovima privređivanja i to je često pogodan način za rešavanje dužničko-poverilačkih odnosa između naših društava, kao i između društava i banaka, naravno uz pronalaženje zajedničkih interesa poverilaca i dužnika, u kojima se dužnici oslobađaju obaveza, a za uzvrat umanjuju svoja upravljačka i imovinska prava u korist poverilaca. Dakle, povodom odlučivanja o raspodeli ostvarenih rezultata za 2016. godinu, ovo može biti jedna od opcija za rešavanje aktuelnih problema u poslovanju. Šta znači konvertovanje obaveza u osnovni kapital Konverzija (pretvaranje) potraživanja u osnovni kapital predstavlja zamenu poveriočevog potraživanja prema privrednom društvu u njegov ulog u tom društvu, i to novčani ulog sa konkretnim procentom učešća u osnovnom kapitalu tog društva. Konverzijom se potraživanje gasi, smanjuju se obaveze Društva, ali se ugašena potraživanja pretvaraju u osnovni kapital, pa se na ovaj način povećava osnovni kapital Društva. Sa stanovišta poverioca, konverzija potraživanja u osnovni kapital predstavlja zamenu poveriočevog potraživanja prema privrednom društvu u njegovom procentualnom učešću u osnovnom kapitalu tog društva. Smanjivanjem obaveza i povećanjem osnovnog kapitala poboljšava se finansijska struktura Društva, povećavaju se sopstvena sredstva u odnosu na tuđa i povećavaju se dugoročni izvori sredstava u odnosu na kratkoročne. Konverzija duga u kapital podrazumeva povećanje osnovnog kapitala Društva dužnika formiranjem novog uloga čiji vlasnik postaje novi član Društva, bivši poverilac. Zato se ovaj postupak može označiti ne samo kao konverzija obaveza u kapital, već i kao konverzija potraživanja udela u kapitalu Društva dužnika. Koji su efekti konverzije dugova u osnovni kapital Konverzijom obaveza u osnovni kapital u poslovnim knjigama dužnika nastaju sledeće promene: 1) osnovni kapital društva se povećava; 2) smanjuju se obaveze društva u iznosu koji je konvertovan u kapital; 3) menja se struktura učešća u kapitalu
POŠTOVANI KORISNIČE, DA BISTE MOGLI DA VIDITE INTEGRALNE VERZIJE TEKSTOVA NAŠEG INTERNET IZDANJA POTREBNO JE DA BUDETE REGISTROVANI KORISNIK NAŠEG PORTALA I DA SE NA NJEMU PRIJAVITE. POGLEDAJTE KOJE SU SVE PREDNOSTI REGISTRACIJE I PRETPLATE. ZA PITANJA PRETPLATE POGLEDAJTE STRANICU PRETPLATA.Existing Users Log In