Основице за обрачун и исплату плата запослених у јавном сектору у 2017. години утврђене су: 1) закључцима Владе Републике Србије (у јавним службама, МУП-у, Војсци Србије, за изабрана и постављена лица и запослене у органима аутономне покрајине и јединицама локалне самоуправе); и 2) Законом о буџету за 2017. годину („Сл. гласник РС”, бр. 99/2016, за државне службенике и намештенике, судије, јавне тужиоце и заменике јавних тужилаца, председника и судије Уставног суда). Преглед нето основица за обрачун и исплату плата код корисника јавних средстава за 2017. годину дат је у наредној табели:   OПИС НЕТО ОСНОВИЦА  (дин.) Јавне службе по делатностима      – основно и средње образовање и ученички стандард 2.610,73 – високо образовање и студентски стандард 2.488,05 – здравствена и социјална заштита 2.561,23 – предшколско образовање 2.610,73 – установе културе (републичког и локалног нивоа) 2.512,45 – плате запослених у научноистраживачкој делатности – истраживача (осим истраживача који имају радни однос заснован на факултету) и помоћног особља које се финансира из буџета повећање је исказано у проценту и износи 5% – плате запослених у заводима основаним у складу са Законом о основама система образовања и васпитања, као и у заводима основаним у складу са Законом о социјалној заштити и осталим јавним службама које се финансирају из буџета 2.368,22 Државни службеници и правосуђе   – државни службеници и намештеници 17.101,29 – државни службеници и намештеници у Министарству одбране, казнено-поправним установама и правосуђу   17.956,35 – председник и судије Уставног суда 29.835,87 – судије, јавни тужиоци и заменици јавних тужилаца 29.835,87 Војска РС, МУП и БИА   – професионални припадници Војске Србије 25.335,12 – запослени у Министарству унутрашњих послова 25.335,12 – припадници Безбедносно-информативне агенције 1.619,59 Стручне службе обавезног социјалног осигурања – Националне службе за запошљавање, Републичког Фонда за здравствено осигурање, Републичког фонда за ПИО и Централног регистра обавезног социјалног осигурања, и то за:


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In