Osnovice za obračun i isplatu plata zaposlenih u javnom sektoru u 2017. godini utvrđene su: 1) zaključcima Vlade Republike Srbije (u javnim službama, MUP-u, Vojsci Srbije, za izabrana i postavljena lica i zaposlene u organima autonomne pokrajine i jedinicama lokalne samouprave); i 2) Zakonom o budžetu za 2017. godinu („Sl. glasnik RS”, br. 99/2016, za državne službenike i nameštenike, sudije, javne tužioce i zamenike javnih tužilaca, predsednika i sudije Ustavnog suda). Pregled neto osnovica za obračun i isplatu plata kod korisnika javnih sredstava za 2017. godinu dat je u narednoj tabeli:   OPIS NETO OSNOVICA  (din.) Javne službe po delatnostima      – osnovno i srednje obrazovanje i učenički standard 2.610,73 – visoko obrazovanje i studentski standard 2.488,05 – zdravstvena i socijalna zaštita 2.561,23 – predškolsko obrazovanje 2.610,73 – ustanove kulture (republičkog i lokalnog nivoa) 2.512,45 – plate zaposlenih u naučnoistraživačkoj delatnosti – istraživača (osim istraživača koji imaju radni odnos zasnovan na fakultetu) i pomoćnog osoblja koje se finansira iz budžeta povećanje je iskazano u procentu i iznosi 5% – plate zaposlenih u zavodima osnovanim u skladu sa Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, kao i u zavodima osnovanim u skladu sa Zakonom o socijalnoj zaštiti i ostalim javnim službama koje se finansiraju iz budžeta 2.368,22 Državni službenici i pravosuđe   – državni službenici i nameštenici 17.101,29 – državni službenici i nameštenici u Ministarstvu odbrane, kazneno-popravnim ustanovama i pravosuđu   17.956,35 – predsednik i sudije Ustavnog suda 29.835,87 – sudije, javni tužioci i zamenici javnih tužilaca 29.835,87 Vojska RS, MUP i BIA   – profesionalni pripadnici Vojske Srbije 25.335,12 – zaposleni u Ministarstvu unutrašnjih poslova 25.335,12 – pripadnici Bezbednosno-informativne agencije 1.619,59 Stručne službe obaveznog socijalnog osiguranja – Nacionalne službe za zapošljavanje, Republičkog Fonda za zdravstveno osiguranje, Republičkog fonda za PIO i Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja, i to za:   1) prvu grupu poslova iz Uredbe o koeficijentima za obračun i isplatu plata zaposlenih u javnim službama („Sl. glasnik RS”, 44/2001 … i 58/2014) 3.596,17 2) drugu grupu poslova iz Uredbe o koeficijentima za obračun i isplatu plata zaposlenih u javnim službama („Sl. glasnik RS”, 44/2001 … i 58/2014) 3.411,09 3) treću grupu poslova iz Uredbe o koeficijentima za obračun i isplatu plata zaposlenih u javnim službama („Sl. glasnik RS”, 44/2001 … i 58/2014) 2.368,22 Izabrana, postavljena i zaposlena lica u organima autonomne pokrajine i organima jedinica lokalne samouprave   – izabrana lica 9.709,41 – postavljena lica 2.089,53 –


POŠTOVANI KORISNIČE, DA BISTE MOGLI DA VIDITE INTEGRALNE VERZIJE TEKSTOVA NAŠEG INTERNET IZDANJA POTREBNO JE DA BUDETE REGISTROVANI KORISNIK NAŠEG PORTALA I DA SE NA NJEMU PRIJAVITE. POGLEDAJTE KOJE SU SVEPREDNOSTI REGISTRACIJE I PRETPLATE. ZA PITANJA PRETPLATE POGLEDAJTE STRANICU PRETPLATA.

Existing Users Log In