Основице за обрачун и исплату плата запослених у јавном сектору у 2017. години утврђене су:

1) закључцима Владе Републике Србије (у јавним службама, МУП-у, Војсци Србије, за изабрана и постављена лица и запослене у органима аутономне покрајине и јединицама локалне самоуправе); и

2) Законом о буџету за 2017. годину („Сл. гласник РС”, бр. 99/2016, за државне службенике и намештенике, судије, јавне тужиоце и заменике јавних тужилаца, председника и судије Уставног суда).

Преглед нето основица за обрачун и исплату плата код корисника јавних средстава за 2017. годину дат је у наредној табели:

 

OПИС

НЕТО ОСНОВИЦА  (дин.)

Јавне службе по делатностима     
– основно и средње образовање и ученички стандард 2.610,73
– високо образовање и студентски стандард 2.488,05
– здравствена и социјална заштита 2.561,23
– предшколско образовање 2.610,73
– установе културе (републичког и локалног нивоа) 2.512,45
– плате запослених у научноистраживачкој делатности – истраживача (осим истраживача који имају радни однос заснован на факултету) и помоћног особља које се финансира из буџета повећање је исказано у проценту и износи 5%
– плате запослених у заводима основаним у складу са Законом о основама система образовања и васпитања, као и у заводима основаним у складу са Законом о социјалној заштити и осталим јавним службама које се финансирају из буџета 2.368,22
Државни службеници и правосуђе  
– државни службеници и намештеници 17.101,29
– државни службеници и намештеници у Министарству одбране, казнено-поправним установама и правосуђу  

17.956,35

– председник и судије Уставног суда 29.835,87
– судије, јавни тужиоци и заменици јавних тужилаца 29.835,87
Војска РС, МУП и БИА  
– професионални припадници Војске Србије 25.335,12
– запослени у Министарству унутрашњих послова 25.335,12
– припадници Безбедносно-информативне агенције 1.619,59
Стручне службе обавезног социјалног осигурања – Националне службе за запошљавање, Републичког Фонда за здравствено осигурање, Републичког фонда за ПИО и Централног регистра обавезног социјалног осигурања, и то за:  
1) прву групу послова из Уредбе о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним службама („Сл. гласник РС”, 44/2001 … и 58/2014) 3.596,17
2) другу групу послова из Уредбе о коефицијентима за обрачун и исплату плата


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ,

ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ.

ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.Улогујте се
 Запамти ме