Prema članu 51. stav 1. Zakona o radu („Službeni glasnik RS”, broj 24/2005, 61/2001, 54/2009, 32/2013 i 75/2014, u daljem tekstu: Zakon), puno radno vreme iznosi 40 časova nedeljno, osim ako Zakonom nije drukčije određeno. Zakon ne propisuje dnevni, mesečni ni godišnji fond časova rada, već samo nedeljni. To znači da je poslodavcima prepušteno da samostalno, u zavisnosti od potreba procesa i organizacije rada, izvrše raspored radnog vremena u toku radne nedelje i na godišnjem nivou (član 55. stav 2. Zakona). Režim radnog vremena kod poslodavaca može da se organizuje na jedan od sledeća tri načina u okviru 40-časovnog radnog vremena: 1) da se radi 5 dana u nedelji (od ponedeljka do petka) po 8 sati, uz neradne dane u subotu i nedelju; 2) da se radi 5 dana u nedelji (od ponedeljka do petka) po 7 sati i jedan dan u nedelji (subota) po 5 sati; 3) da se radi 6 dana u nedelji (od ponedeljka do subote) po 6 sati i 40 minuta. U svim navedenim varijantama ispunjava se zakonski uslov da radna nedelja traje 40 sati (puno radno vreme), s tim što  je različita preraspodela ovog radnog vremena po radnim danima. Raspored radnog vremena u okviru radne nedelje utvrđuje poslodavac. Radna nedelja po pravilu traje pet radnih dana, a dnevno radno vreme (početak i završetak), zavisno od vrste i prirode delatnosti poslodavca, po pravilu treba da iznosi osam časova. Međutim, poslodavac može da odredi da radni dan traje i kraće od 8 časova, naročito kada radna nedelja traje šest radnih dana. U posebnom slučaju, poslodavac kod koga se rad obavlja u smenama, noću ili kad priroda posla i organizacija rada to zahtevaju, radnu nedelju i raspored radnog vremena može da organizuje na drugi način. Prema tome, Zakon utvrđuje dužinu samo nedeljnog radnog vremena, a ostavlja poslodavcu da u zavisnosti od potrebe procesa i organizacije rada, izvrši raspored radnog vremena u toku nedelje. Ako je kod poslodavca utvrđeno da puno radno vreme iznosi 40 časova nedeljno i da radni dan traje 8 časova (od ponedeljka do petka), subota nije radni dan. Kod poslodavca kod koga se rad obavlja u smenama, noću ili kad priroda posla i organizacija rada to zahtevaju, radna nedelja može biti organizovana i drugačije, na primer, da traje šest radnih dana. To znači da poslodavac može zbog potrebe procesa rada da donese odluku da radna nedelja traje šest radnih dana u okviru 40 časova nedeljno
POŠTOVANI KORISNIČE, DA BISTE MOGLI DA VIDITE INTEGRALNE VERZIJE TEKSTOVA NAŠEG INTERNET IZDANJA POTREBNO JE DA BUDETE REGISTROVANI KORISNIK NAŠEG PORTALA I DA SE NA NJEMU PRIJAVITE. POGLEDAJTE KOJE SU SVE PREDNOSTI REGISTRACIJE I PRETPLATE. ZA PITANJA PRETPLATE POGLEDAJTE STRANICU PRETPLATA.Existing Users Log In