Према члану 51. став 1. Закона о раду („Службени гласник РС”, број 24/2005, 61/2001, 54/2009, 32/2013 и 75/2014, у даљем тексту: Закон), пуно радно време износи 40 часова недељно, осим ако Законом није друкчије одређено. Закон не прописује дневни, месечни ни годишњи фонд часова рада, већ само недељни. То значи да је послодавцима препуштено да самостално, у зависности од потреба процеса и организације рада, изврше распоред радног времена у току радне недеље и на годишњем нивоу (члан 55. став 2. Закона). Режим радног времена код послодаваца може да се организује на један од следећа три начина у оквиру 40-часовног радног времена: 1) да се ради 5 дана у недељи (од понедељка до петка) по 8 сати, уз нерадне дане у суботу и недељу; 2) да се ради 5 дана у недељи (од понедељка до петка) по 7 сати и један дан у недељи (субота) по 5 сати; 3) да се ради 6 дана у недељи (од понедељка до суботе) по 6 сати и 40 минута. У свим наведеним варијантама испуњава се законски услов да радна недеља траје 40 сати (пуно радно време), с тим што  је различита прерасподела овог радног времена по радним данима. Распоред радног времена у оквиру радне недеље утврђује послодавац. Радна недеља по правилу траје пет радних дана, а дневно радно време (почетак и завршетак), зависно од врсте и природе делатности послодавца, по правилу треба да износи осам часова. Међутим, послодавац може да одреди да радни дан траје и краће од 8 часова, нарочито када радна недеља траје шест радних дана. У посебном случају, послодавац код кога се рад обавља у сменама, ноћу или кад природа посла и организација рада то захтевају, радну недељу и распоред радног времена може да организује на други начин. Према томе, Закон утврђује дужину само недељног радног времена, а оставља послодавцу да


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In