U Službenom glasniku RS br. 87/2020, objavljen je Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o postupku ostvarivanja prava na povraćaj PDV i o načinu i postupku refakcije i refundacije PDV („Službeni glasnik RS“, broj 87/20020 – u daljem tekstu: Pravilnik) koji stupa na snagu 27. juna 2020. godine.

Pravilnikom se produžava rok za podnošenje zahteva za refakciju PDV za dobra i usluge nabavljene u Republici Srbiji u 2019. godini, odnosno u kalendarskom tromesečju april-jun 2020. godine, i to:

  1. Strani obaveznici, umesto do 30. juna 2020. godine, zahtev za refakciju PDV za promet pokretnih dobara i pružene usluge u Republici Srbiji u kalendarskoj 2019. godini, podnose zaključno sa septembrom 2020. godine;
  2. Organizacije registrovane za humanitarnu delatnost, umesto do 30. juna 2020. godine, zahtev za refakciju PDV za dobra koja  su im isporučena u Republici Srbiji u kalendarskoj 2019. godini, podnose zaključno sa septembrom 2020. godine;
  3. Tradicionalne crkve i verske zajednice – Srpska pravoslavna crkva, Islamska zajednica, Katolička crkva, Slovačka Evangelička crkva a.v, Jevrejska zajednica, Reformatorska hrišćanska crkva i Evangelistička hrišćanska crkva a.v., umesto do 29. avgusta 2020. godine, zahtev za refakciju PDV za dobra koja im se isporučuju u Republici Srbiji ili koja uvoze, kao i za usluge koje im se pružaju, a koji su neposredno povezani sa verskom delatnošću, za kalendarsko tromesečje april–jun 2020. godine, podnose zaključno sa 30. septembrom 2020. godine;
  4. Diplomatska i konzularna predstavništva i međunarodne organizacije, strano osoblje i članovi porodica stranog osoblja u diplomatskim i konzularnim predstavništvima i međunarodnim organizacijama, umesto do 30. jula 2020. godine, zahtev za refakciju PDV za nabavku ili uvoz dobara ili za primljene usluge namenjene njihovim službenim, odnosno ličnim potrebama, za kalendarsko tromesečje april–jun 2020. godine, podnose zaključno sa septembrom 2020. godine.