Sledstveno članu 3. Pravilnika o obrascima tromesečnih izveštaja o realizaciji godišnjeg, odnosno trogodišnjeg programa poslovanja, proističe obaveza javnih preduzeća da sastave sledeći tromesečni izveštaj za period od 1. januara do 30. septembra 2016. godine, a čiji je rok za dostavljanje 30. oktobar 2016. godine. U tekstu koji sledi navodimo propisane obrasce uz odgovarajuće komentare o njihovom popunjavanju Ministar privrede u skladu sa svojim ovlašćenjima, shodno članu 63. Zakona o javnim preduzećima („Sl. glasnik RSˮ, br. 15/16, u daljem tekstu: Zakon o JP), doneo je Pravilnik o obrascima tromesečnih izveštaja o realizaciji godišnjeg, odnosno trogodišnjeg programa poslovanja (u daljem tekstu: Pravilnik) koji je objavljen u „Službenom glasniku RSˮ, br. 36/16, od 8. 4. 2016. godine i stupio je na snagu narednog dana od dana objavljivanja, tj. od 9. 4. 2016. godine. Stupanjem na snagu tog Pravilnika, javna preduzeća su bila u obavezi da (do sada u 2016. godini) sastave tromesečni izveštaj za period od 1 januara 2016. do 31. marta 2016. godine – do kraja aprila 2016. godine i tromesečni izveštaj za period od 1. januara 2016. godine do 30. juna 2016. godine – do kraja jula 2016. godine. S obzirom na to da se ovi tromesečni izveštaji sastavljaju kumulativno, sledstveno članu 3. Pravilnika, proističe obaveza javnim preduzećima da sastave sledeći tromesečni izveštaj za period od 1. januara do 30. septembra 2016. godine čiji je rok 30. oktobar 2016. godine, tj. u roku od 30 dana od dana isteka tromesečja, kako to propisuje član 63. Zakona o JP. Obaveza sastavljanja tromesečnih izveštaja, prema članu 1, odnosi se na: 1) javna preduzeća čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave (u daljem tekstu: javno preduzeće); 2) društva kapitala iz člana 3. st. 2. tač. 1) i 2) Zakona o JP; to su društva s ograničenom odgovornošću i akcionarska društva čiji je jedini vlasnik javno preduzeće; 3) zavisna društva iz člana 3. st. 2. tač. 2) Zakona o JP; to je drugo društvo i preduzetnik, kome je nadležni organ poverio obavljanje te delatnosti. Odredbe ovog Pravilnika primenjuju se i na privredna društva od strateškog značaja za Republiku Srbiju u kojima je Republika Srbija direktno ili indirektno kontrolni član društva. Sastavljene tromesečne periodične izveštaje javna preduzeća dostavljaju svojim osnivačima u roku od 30 dana od dana isteka tromesečja. Dakle, tromesečni izveštaji za period 1. 1. do 31. 3. dostavljaju se do 30. aprila tekuće godine, za period 1. 1. do 30.
POŠTOVANI KORISNIČE, DA BISTE MOGLI DA VIDITE INTEGRALNE VERZIJE TEKSTOVA NAŠEG INTERNET IZDANJA POTREBNO JE DA BUDETE REGISTROVANI KORISNIK NAŠEG PORTALA I DA SE NA NJEMU PRIJAVITE. POGLEDAJTE KOJE SU SVE PREDNOSTI REGISTRACIJE I PRETPLATE. ZA PITANJA PRETPLATE POGLEDAJTE STRANICU PRETPLATA.Existing Users Log In