Naslovna Ključne reči BSC

Ključna reč: BSC

Vesti

Oporezivanje naknade za rad direktora

U skla­du sa od­red­ba­ma čla­na 48. Za­ko­na o radu, po­slo­vi di­rek­to­ra mo­gu da se oba­vlja­ju: 1) za­sni­va­njem rad­nog od­no­sa na...

Papirne kese umesto plastičnih kesa

Odlukom o uslovima korišćenja kesa za isporuku robe na mestu prodaje roba i usluga („Sl.list grada Beograda“, br. 85/2018...

Novi elementi za obračun zarada u 2020. godini

Neoporezivi iznos za zarade/plate u 2020. godini Prema inoviranom članu 15a Zakona o porezu na dohodak građana („Sl. glasnik RS”,...

Koja primanja zaposlenog mogu biti predmet izvršenja?

U članu 289. Zakona precizirano je da se u rešenju o izvršenju na zaradi određuje plenidba dela zarade izvršnog...

Iznos zarade koji može da bude predmet izvršenja

Prema odredbama Zakona o izvršenju i obezbeđenju sud dosuđuje obustave na zaradu zaposlenog. To praktično znači da poslodavci, nakon...

Proširen obuhvat PIO osiguranja

Novim zakonskim odredbama uređuje se status, odnosno uvode se u obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje u svojstvu osiguranika samostalnih...

Stipendije i krediti učenicima i studentima

Prema inoviranoj tački 12) člana 9. Zakona o porezu na dohodak građana, od 1. januara 2020. godine ne plaća...