Kada se govori o upravljanju biznisom, prvi korak je svakako predviđanje. Biznismen se nalazi u nezavidnoj situaciji da gledanjem u budućnost otkrije pod kojim okolnostima će se odvijati procesi njegovog biznisa. On nema značajniji uticaj na dinamiku i intenzitet okolnosti, međutim, on ima mogućnost da svojim upravljačkim akcijama iskoristi povoljna delovanja tih okolnosti, odnosno ublaži njihova nepovoljna delovanja.  U tom smislu, on posle prvog koraka, odnosno predviđanja, prelazi na planiranje. Prvo je potrebno da definiše strateške ciljeve, a nakon toga i operativne, nakon čega utvrđuje aktivnosti kojima će ispuniti te ciljeve. View Fullscreen   Kada se govori o upravljanju biznisom, prvi korak je svakako predviđanje. Bi- znismen se nalazi u nezavidnoj situaciji da gledanjem u budućnost otkrije pod kojim okolnostima će se odvijati procesi njegovog biznisa. On nema značaj- niji uticaj na dinamiku i intenzitet okolnosti, međutim, on ima mogućnost da svojim upravljačkim akcijama iskoristi povoljna delovanja tih okolnosti, odnosno ublaži njihova nepovoljna delovanja. U tom smislu, on posle prvog koraka, odnosno predviđanja, prelazi na planiranje. Prvo je potrebno da de- finiše strateške ciljeve, a nakon toga i operativne, nakon čega utvrđuje ak- tivnosti kojima će ispuniti te ciljeve. Uvod Sistem uravnoteženih pokazatelja – BSC – predstavlja sistem za merenje učinaka koji je nastao kombinovanjem finansijskih i ne- finansijskih podataka. Svrha ovog koncepta je da strategiju pretvori u akciju. S obzirom na to da, u skladu sa ovim konceptom, nisu va- žni samo rezultati (ishodi) već i akcije koje dovode do uspeha, sve glavne aspekte poslova- nja, koji se nazivaju perspektive, treba prika- zati na uravnotežen način, u vidu „tabele sa rezultatima” (Balanced Scorecard), primenom metodologije koja će detaljno biti obrađena u narednim redovima. Punom primenom ovog kon- cepta menadžment dobija informacije neophodne za donošenja ispravnih strateških odluka, a u isto vreme rad svakog zaposlenog povezan je sa strategijom i tako što su prevaziđeni ozbiljni nedostaci ostalih sistema za merenje učinaka, kod kojih strateški ciljevi često nisu ugrađeni u svakodnevni operativni život zaposlenih. Pokazatelji šalju jasnu poruku o tome šta je organizaciji važno, koji su njeni ciljevi i koje aktivnosti treba preduzeti da bi se oni ostvarili, dok sistem za merenje učinaka na- vodi zaposlene u organizaciji da ispunjavaju organizacione ciljeve, pogotovo kada je si- stem plata i drugih kompenzacija usklađen sa sistemom za merenje učinaka, kao što je to slu- čaj kod sistema uravnoteženih pokazatelja. Jedna od prednosti ovog koncepta ogleda se u tome da je jednako primenljiv kako
POŠTOVANI KORISNIČE, DA BISTE MOGLI DA VIDITE INTEGRALNE VERZIJE TEKSTOVA NAŠEG INTERNET IZDANJA POTREBNO JE DA BUDETE REGISTROVANI KORISNIK NAŠEG PORTALA I DA SE NA NJEMU PRIJAVITE. POGLEDAJTE KOJE SU SVE PREDNOSTI REGISTRACIJE I PRETPLATE. ZA PITANJA PRETPLATE POGLEDAJTE STRANICU PRETPLATA.Existing Users Log In