Naslovna Ključne reči poklon-bon

Ključna reč: poklon-bon

Vesti

Dostavljanje finansijskih izveštaja za preduzetnike

U skladu sa Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana, za 70.000 se povećao broj...

Počelo dostavljanje finansijskih izveštaja za 2019. godinu

Poseban informacioni sistem Agencije za dostavljanje izveštaja za 2019. od 20. januara je dostupan korisnicima. Agencija za privredne registre (APR)...

Paušalci – odgovori na pitanja

Preduzetnice koje porez na prihode od samostalne delatnosti plaćaju na paušalno utvrđen prihod, u slučaju odsustva sa rada zbog...

Oporezivanje naknade za rad direktora

U skla­du sa od­red­ba­ma čla­na 48. Za­ko­na o radu, po­slo­vi di­rek­to­ra mo­gu da se oba­vlja­ju: 1) za­sni­va­njem rad­nog od­no­sa na...

Papirne kese umesto plastičnih kesa

Odlukom o uslovima korišćenja kesa za isporuku robe na mestu prodaje roba i usluga („Sl.list grada Beograda“, br. 85/2018...

Novi elementi za obračun zarada u 2020. godini

Neoporezivi iznos za zarade/plate u 2020. godini Prema inoviranom članu 15a Zakona o porezu na dohodak građana („Sl. glasnik RS”,...

Koja primanja zaposlenog mogu biti predmet izvršenja?

U članu 289. Zakona precizirano je da se u rešenju o izvršenju na zaradi određuje plenidba dela zarade izvršnog...