Knjiženje poslovnih događaja u trgovini na malo specifično je kao i ta delatnost – od kalkulacija kao isprava za knjiženje zaduženja prodavnice, preko popusta datih na akcijama i rasprodajama, prodaje na kreditne kartice i rešavanja reklamacija kupaca u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti potrošača, do povraćaja robe dobavljaču ili PDV-a stranom državljaninu i evidentiranja višenamenskih vaučera. U članku su prikazani primeri knjiženja ovih poslovnih događaja, a poseban osvrt dat je na obavezne poslovne knjige i evidencije, organizaciju računovodstva i fiskalizaciju. View Fullscreen RAČUNOVODSTVO Dr Marijana Žiravac Mladenović, glavni i odgovorni urednik časopisa „Poslovni savetnik” Poslovanje preduzetnika koji se bave trgovinom na malo Knjiženje poslovnih događaja u trgovini na malo specifično je kao i ta delat- nost – od kalkulacija kao isprava za knjiženje zaduženja prodavnice, preko popusta datih na akcijama i rasprodajama, prodaje na kreditne kartice i re- šavanja reklamacija kupaca u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti potro- šača, do povraćaja robe dobavljaču ili PDV-a stranom državljaninu i evi- dentiranja višenamenskih vaučera. U članku su prikazani primeri knjiženja ovih poslovnih događaja, a poseban osvrt dat je na obavezne poslovne knjige i evidencije, organizaciju računovodstva i fiskalizaciju. Uvod – obavljanje delatnosti trgovine na malo Uredbom o Klasifikaciji delatnosti („Sl. glasnik RS”, br. 54/2010) trgovina na malo svr- stana je u sektor G, grana 47: Trgovina na malo, osim trgovine motornim vozilima i motoci- klima, a obuhvata preprodaju (prodaju bez pre- rade) novih i korišćenih proizvoda uglavnom za ličnu upotrebu i potrošnju u domaćinstvu, u prodavnicama, robnim kućama, na tezgama, pre- ko pošte, preko uličnih prodavaca, akvizitera, potrošačkih zadruga i sl. Trgovina na malo naj- pre se razvrstava prema vrsti prodajnog objekta (trgovina na malo u prodavnicama: grane 47.1– 47.7; trgovina na malo izvan prodavnica: grane 47.8 i 47.9). Trgovina na malo u prodavnicama obuhvata prodaju na malo korišćene robe (grupa 47.79), u pogledu koje se razlikuje specijalizova- na prodaja na malo (grane 47.2–47.7) i nespecija- lizovana prodaja na malo (grana 47.1). Navedene delatnosti dalje su razvrstane pre- ma vrsti proizvoda koji se prodaju. Ovaj članak obuhvata računovodstveno evi- dentiranje u trgovini na malo u prodavnicama, a predmet posebnog članka biće prodaja preko interneta. ¨Što se tiče načina vođenja poslov- nih knjiga, od ove godine preduzetnik nema pravo izbora između prostog i dvojnog knjigovodstva. Preduzetnici koji se bave de- latnošću trgovine na malo ne mogu da budu paušalno oporezivi. U skladu sa članom 40. Zakona o porezu na do- hodak
POŠTOVANI KORISNIČE, DA BISTE MOGLI DA VIDITE INTEGRALNE VERZIJE TEKSTOVA NAŠEG INTERNET IZDANJA POTREBNO JE DA BUDETE REGISTROVANI KORISNIK NAŠEG PORTALA I DA SE NA NJEMU PRIJAVITE. POGLEDAJTE KOJE SU SVE PREDNOSTI REGISTRACIJE I PRETPLATE. ZA PITANJA PRETPLATE POGLEDAJTE STRANICU PRETPLATA.Existing Users Log In
   

Comments are closed.