Уводне напомене

У пореској пракси Републике Србије која се тиче трансферних цена, метода упоредиве цене на тржишту (у даљем тексту: метода упоредиве цене) заузима почасно место, како из разлога што поседује бројне објективне квалитете, који су признати и у међународној пракси, тако и из разлога који су својствени управо локалној пореској пракси.

Објективни квалитети методе упоредиве цене леже у чињеници да је у међународној пракси призната као најдиректнија метода за утврђивање начела „ван дохвата руке”, као и у томе што има предност над свим другим методама у случајевима када је њена примена могућа.

Што се тиче разлога који су својствени локалној пракси, они су углавном производ неразвијености исте и значајног, али и разумљивог недостатка искуства пореских обвезника и пореских власти. Наиме, гледано кроз призму два наведена фактора, метода упоредиве цене наизглед подразумева директан и једноставан приступ анализи трансферних цена, у оквиру кога је довољно пронаћи исти или сличан предмет трансакције (производ, робу или услугу) у тзв. неконтролисаној трансакцији, поредити цене у те две трансакције и доћи до закључка да ли је цена тржишна или пак да је потребно приступити корекцији.

Методе за анализу трансферних цена, па и метода упоредиве цене, ближе су описане Правилником о трансферним ценама и методама које се по принципу „ван дохвата руке” примењују приликом утврђивања цене трансакција међу повезаним лицима („Сл. гласник РС”, бр. 61/2013 и 8/2014 – у даљем тексту: Правилник), при чему је порука Правилника да се приликом утврђивања цене „ван дохвата руке” користи она метода која највише одговара околностима случаја, која год метода то била. Међутим, имајући у виду претходно поменута својства локалне праксе, може се рећи да метода упоредиве цене дефакто има првенство.

На основу претходно изнетог у наставку ће бити представљена три примера који описују опште случајеве у којима се разматра примена методе упоредиве цене, затим околности и чињенице које је потребно имати у


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ,

ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ.

ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.Улогујте се
 Запамти ме