Poreska uprava Republike Srbije odgovorila je Privrednoj komori Srbije na zahtev za tumačenje u vezi sa kontrolom ispunjenosti uslova za priznavanje isplate troškova zaposlenih za dolazak i odlazak sa rada, imajući u vidu Mišljenje Ministarstva finansija br. 011-00-12/2019-4 od 1. februara 2019. godine, koje se tiče kupovine mesečnih karata za prevoz.   U odgovoru Poreske uprave Republike Srbije kaže se da je „članom 18. stav 1. tačka 1) Zakona o porezu na dohodak građana propisano da se ne plaća porez na zarade na primanja zaposlenog od poslodavca po osnovu naknade troškova prevoza za dolazak i odlazak sa rada – do visine cene mesečne prevozne karte u javnom saobraćaju, odnosno do visine stvarnih troškova prevoza, a najviše do 3.914,00 dinara mesečno (neoporeziv iznos troškova prevoza za dolazak i odlazak sa rada koji je u primeni u periodu od 1. 2. 2019. do 31. 1. 2020. godine).”   „Saglasno Mišljenju Ministarstva finansija broj 011-00-12/2019-04 od 1. 2. 2019. godine, poslodavci – poreski obveznici dužni su da za isplate izvršene zaposlenima na ime naknada troškova za dolazak i odlazak sa rada poseduju verodostojne računovodstvene isprave, i to: račun za kupovinu mesečne pretplatne karte, dnevne karte ili karte za jednu vožnju u javnom prevozu, račun za gorivo u slučaju korišćenja sopstvenog vozila i sl., na osnovu kojih u kontroli dokazuju da predmetne isplate zaista predstavljaju naknadu troškova zaposlenih za dolazak i odlazak sa rada” – kaže se u odgovoru Poreske uprave Republike Srbije.   Poreska uprava navodi da je poslodavac obavezan da „svojim opštim aktom, kolektivnim ugovorom ili pravilnikom o radu, kao i ugovorom o radu, bliže uređuje prava zaposlenog na isplatu troškova prevoza za dolazak i odlazak sa rada, kao što su visina naknade troškova prevoza za dolazak i odlazak sa rada, uzimajući u obzir udaljenost mesta stanovanja zaposlenog od mesta rada, na koji način će zaposlenima biti nadoknađeni troškovi prevoza, na primer: kupovinom mesečne pretplatne karte u javnom saobraćaju ili isplatom novčanog iznosa u visini mesečne pretplatne karte u javnom saobraćaju itd., pri čemu je neophodno da poslodavac za isplaćene troškove prevoza zaposlenima poseduje dokaze da isti zaista predstavljaju naknadu troškova zaposlenih za dolazak i odlazak sa rada, kao što su: računi za kupovinu mesečnih pretplatnih karata, dnevnih karata ili karata za jednu vožnju u javnom prevozu, fiskalni isečci i računi za gorivo na ime primaoca naknade, u slučaju korišćenja sopstvenog vozila.” Izvor: eKapija.com
POŠTOVANI KORISNIČE, DA BISTE MOGLI DA VIDITE INTEGRALNE VERZIJE TEKSTOVA NAŠEG INTERNET IZDANJA POTREBNO JE DA BUDETE REGISTROVANI KORISNIK NAŠEG PORTALA I DA SE NA NJEMU PRIJAVITE. POGLEDAJTE KOJE SU SVE PREDNOSTI REGISTRACIJE I PRETPLATE. ZA PITANJA PRETPLATE POGLEDAJTE STRANICU PRETPLATA.Existing Users Log In