RAČUNOVODSTVO Evidentiranje efekata procene voćnjaka (višegodišnjeg zasada) u skladu sa MRS 41 – Poljoprivreda POREZ NA DODATU VREDNOST Pripremanje terena u cilju izgradnje objekta, nivelisanje terena, kao i nasipanje humusnim zemljištem sa sadnjom biljaka ima karakter prometa iz oblasti građevinarstva Obveznik PDV-a koji isporučuje dobra obvezniku PDV-a, koji potom ta dobra ugrađuje u druga dobra namenjena izvozu, ne može da ostvari poresko oslobođenje prilikom izvoza Zakupac poslovnog objekta – obveznik PDV-a može da ostvari pravo na odbitak prethodnog poreza po osnovu računa za električnu energiju koji glase na njega, u skladu sa opštim uslovima Obveznik PDV-a koji nije imao pravo na odbitak prethodnog poreza po osnovu nabavke teretnog vozila, nema ni obavezu da obračuna PDV prilikom poklanjanja tog vozila Kupac prvog stana nema pravo na refundaciju PDV-a ako ne poseduje dokaz da je uplatio ukupnu cenu stana, sa PDV-om, na tekući račun prodavca Novčana sredstva, nazvana subvencije, koja predstavljaju naknadu za promet u smislu Zakona o PDV-u, uključuju se u osnovicu za obračun PDV-a Obveznik PDV-a ne može da ostvari pravo na odbitak prethodnog poreza po osnovu računa koji glasi na drugo lice Kada strano lice koje nije obveznik PDV-a vrši oporezivi promet dobara i usluga u Srbiji, poreski dužnik je primalac i u slučaju kada nije obveznik PDV-a Karakter prevoza zemlje, šuta i kamena sa gradilišta sa aspekta PDV-a Davanje prostora i opreme na korišćenje bez naknade – u poslovne svrhe Obrazovanje odraslih kao promet (ne)oslobođen obračuna i plaćanja PDV-a Ugovaranje obračuna PDV-a po osnovu kupoprodaje objekta predstavlja pravo, a ne obavezu obveznika PDV-a POREZ NA DOHODAK GRAĐANA I DOPRINOSI Oporezivanje prihoda od nepokretnosti fizičkog lica porezom na dohodak građana i PDV-om Primena Zakona o zdravstvenom osiguranju Prijavljivanje dohotka stranca upućenog na rad u Republiku Srbiju Naknada troškova studentima od strane studentskog doma predstavlja oporeziv prihod Primena Zakona o zdravstvenom osiguranju POREZ NA DOBIT Porez na dobit po odbitku na autorsku naknadu Nemogućnost prebijanja kapitalnih gubitaka sa kapitalnim dobitkom, koje je ostvarilo nerezidentno pravno lice Pravo na poreski kredit za dobit ostvarenu u drugoj državi preko ogranka FISKALNE KASE Način evidentiranja prometa preko fiskalne kase u slučaju plaćanja upotrebom QR koda Obaveza evidentiranja prometa preko fiskalne kase – delatnost privatnog obezbeđenja i usluga klimatizacije Način evidentiranja prometa preko fiskalne kase u slučaju instant plaćanja Prodaja robe putem interneta i obaveza evidentiranja preko fiskalne kase View Fullscreen RAČUNOVODSTVO • Evidentiranje efekata procene voćnjaka (višegodišnjeg zasada) u skladu sa MRS 41
POŠTOVANI KORISNIČE, DA BISTE MOGLI DA VIDITE INTEGRALNE VERZIJE TEKSTOVA NAŠEG INTERNET IZDANJA POTREBNO JE DA BUDETE REGISTROVANI KORISNIK NAŠEG PORTALA I DA SE NA NJEMU PRIJAVITE. POGLEDAJTE KOJE SU SVE PREDNOSTI REGISTRACIJE I PRETPLATE. ZA PITANJA PRETPLATE POGLEDAJTE STRANICU PRETPLATA.Existing Users Log In