Prema propisima budžetskog računovodstva u Republici Srbiji, kada je reč o evidentiranju poslovnih promena u vezi sa nefinansijskom i finansijskom imovinom i kapitalom, neophodno je voditi računa o knjigovodstvenoj ravnoteži kako između konta nefinansijske imovine i kapitala tako i između konta finansijske imovine i kapitala. Da li je reč o knjigovodstvenoj ravnoteži svih konta nefinansijske i finansijske imovine ili samo nekih konta sa kapitalom, opširnije o tome u nastavku teksta. View Fullscreen 152 POSLOVNI SAVETNIK ● poslovnisavetnik.net BUDŽETSKI KORISNICI Mr Jovan Čanak Bilansna ravnoteža konta nefinansijske imovine, dugoročne finansijske imovine i kapitala Prema propisima budžetskog računovodstva u Republici Srbiji, kada je reč o evidentira- nju poslovnih promena u vezi sa nefinansijskom i finansijskom imovinom i kapitalom, neophodno je voditi računa o knjigovodstvenoj ravnoteži kako između konta nefinansij- ske imovine i kapitala tako i između konta finansijske imovine i kapitala. Da li je reč o knjigovodstvenoj ravnoteži svih konta nefinansijske i finansijske imovine ili samo nekih konta sa kapitalom, opširnije o tome u nastavku teksta. Uvod Po našem mišljenju važno je imati u vidu da se pridržavanjem principa ravnoteže između konta nefinansijske imovine, kao i finansijske imo- vine i kapitala, onemogućava ili, bolje rečeno, sprečava bilo kakvo sticanje nefinansijske ili finansijske imovine, ako za to ne postoje obezbe- đeni izvori iz kojih imovina može da se stiče. Iz ugla Uredbe o budžetskom računovodstvu („Sl. glasnik RS”, br. 125/2003, 12/2006 i 27/2020 – dalje: Uredba) potrebno je imati u vidu odredbu člana 4. tačka 3), kojom je definisana gotovinska osno- va (načelo računovodstvenog obuhvatanja prihoda i rashoda u trenutku naplate, odnosno plaćanja). Gotovinska osnova u tom smislu jeste „osnova za vo- đenje budžetskog računovodstva, po kojoj se transak- cije i ostali događaji priznaju u momentu prijema odnosno isplate sredstava, kao što je definisano gotovinskom osnovom Međunarodnih računovod- stvenih standarda za javni sektor u delu koji se odnosi na gotovinsku osnovu”. Dakle, gotovinska osnova podrazumeva i evidentiranje izdataka za nabavku nefinansijske imovine na kontima klase 500000 – Izdaci za nefinansijsku imovinu. Napo- minjemo da se priliv i odliv novčanih sredstava utvrđuje na gotovinskoj osnovi računovodstva, pa se, shodno tome, primenjuje prilikom izrade Za- kona o budžetu, odluka lokalnih vlasti o budžetu i organizacija za obavezno socijalno osiguranje, a računa se u ukupni iznos izdataka za nefinansij- sku imovinu, pa samim tim i u rezultat poslovanja. Usput treba napomenuti da se prilikom izrade fi- nansijskih planova korisnika budžetskih sredsta- va i korisnika sredstava organizacija
POŠTOVANI KORISNIČE, DA BISTE MOGLI DA VIDITE INTEGRALNE VERZIJE TEKSTOVA NAŠEG INTERNET IZDANJA POTREBNO JE DA BUDETE REGISTROVANI KORISNIK NAŠEG PORTALA I DA SE NA NJEMU PRIJAVITE. POGLEDAJTE KOJE SU SVE PREDNOSTI REGISTRACIJE I PRETPLATE. ZA PITANJA PRETPLATE POGLEDAJTE STRANICU PRETPLATA.Existing Users Log In