За обављање послова из своје или ван своје делатности послодавци могу ангaжовaти радну снагу по два основа: по основу радног односа и по основу уговорног односа ван радног односа.

Послодавац самостално одлучује каква квалификациона структура радника му је потребна и на који начин ће они обављати те послове – као запослени или ван запослења, путем уговора о раду, уговора о делу или уговора о повременом послу и сл. При избору за један од наведених начина ангажовања радника накнаде које им се плаћају за рад, заједно са припадајућим пореским обавезама, представљају важну компоненту пословних расхода. Из тих могућности произлази такође и актуелно питање које је пореско оптерећење на сваки динар накнаде за рад у оквиру и ван радног односа. Зато ће у овом чланку бити утврђено и упоређено колико послодавца „кошта” редован рад (исплаћен кроз зараду и пратеће пореске обавезе) и рад по неком од уговорних односа (исказан кроз накнаду за рад и пореске обавезе). Наравно, уз ово треба имати у виду и пратеће законске одредбе које регулишу под којим условима се уговорни рад може успоставити, ко га може обављати, шта сем новчане накнаде тај рад доноси извршиоцу, који послови се могу обављати по уговорном односу, колико дуго се такав рад може обављати итд.

Трошкови исплате зарада запосленима

Зарада је уставна и законска категорија која се запосленом обрачунава на основу вредности посла којег обавља, времена проведеног на раду и оствареног радног учинка. На обрачунату зараду послодавац мора да обрачуна следеће укупне пореске обавезе:

1) порез по пропорционалној стопи од 10%, на бруто износ зараде, по умањењу за пореску олакшицу од 11.790 динара;

2) доприносе за социјално осигурање (пензијско-инвалидско, здравствено осигурање и осигурање од незапослености) по укупној збирној стопи од 37,8%, односно по 19,9% на терет запосленог и по 17,9% на терет сопствених трошкова, с тим што се ови проценти обрачунавају најмање на прописану најнижу основицу,


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ,

ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ.

ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.Улогујте се
 Запамти ме