Prema članu 41. stav 11. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji („Službeni glasnik RS”, br. 80/2002….i 112/2015, u daljem tekstu: Zakon), poreski obveznik, odnosno poreski platac (pravno lice, preduzetnik ili fizičko lice) dužan je da licu za koje je platio porez po odbitku najkasnije do 31. januara 2017. godine izda potvrdu koja sadrži podatke o plaćenom porezu po odbitku za 2016. godinu. Pri tome, isplatilac prihoda ima obavezu da licu za koje je platio porez po odbitku dostavi potvrdu o plaćenom porezu po odbitku za 2016. godinu na obrascu PPP-PO, koji je propisan Pravilnikom o poreskoj prijavi za porez po odbitku („Službeni glasnik RS”, br. 74/2013, 108/2013, 66/2014, 71/2014 – ispravka i 14/2016, daljem tekstu: Pravilnik). U ovaj obrazac se unose podaci o isplaćenim prihodima i plaćenom porezu po odbitku, izvršenim u periodu od 1. 1. 2016. godine do 31.12. 2016. godine, bez obzira na koji prethodni period se isplata odnosi. Pod izrazom „porez po odbitku” podrazumevaju se plaćen porez na dohodak građana i plaćeni doprinosi za obavezno socijalno osiguranje. Za prihode za koje je propisima utvrđen neoporezivi iznos (na primer, prevoz na posao, dnevnice i sl.) podaci se unose ako su isplaćeni iznad tog neoporezivog iznosa, odnosno u Obrazac PPP-PO unosi se iznos na koji je plaćen porez po odbitku. Potvrda koja se daje fizičkom licu omogućava mu da vidi koliko je u 2016. godini platio poreza i doprinosa iz prihoda koje je ostvario. Takođe, potvrda će licu koje ostvari oporeziv prihod veći od iznosa na koji će se za 2016. godinu plaćati godišnji porez na dohodak građana, služiti kod podnošenja godišnje poreske prijave za utvrđivanje godišnjeg poreza. Podaci koji se unose u poresku prijavu Prema članu 17. Pravilnika, Obrazac PPP-PO sastoji se iz tri dela, i to: Podaci o isplatiocu prihoda; Podaci o primaocu prihoda; Podaci o oporezivim prihodima iz kojih je isplatilac obustavio i platio poreze i doprinose po odbitku. Podaci o poreskom platcu – isplatiocu prihoda (prvi deo Obrasca PPP-PO) U Obrazac PPP-PO unose se sledeći podaci o isplatiocu prihoda: 1) Pod rednim brojem 1.1 Naziv/Ime i prezime isplatioca – upisuje se naziv pravnog lica, odnosno ime i prezime isplatioca prihoda; 2) Pod rednim brojem 1.2 Sedište/Prebivalište isplatioca – sedište, odnosno prebivalište isplatioca prihoda; 3) Pod rednim brojem 1.3 PIB/JMBG isplatioca – poreski identifikacioni broj, odnosno jedinstveni matični broj građana isplatioca prihoda; 4) Pod rednim brojem 1.4 Broj – broj pod kojim je potvrdu zaveo
POŠTOVANI KORISNIČE, DA BISTE MOGLI DA VIDITE INTEGRALNE VERZIJE TEKSTOVA NAŠEG INTERNET IZDANJA POTREBNO JE DA BUDETE REGISTROVANI KORISNIK NAŠEG PORTALA I DA SE NA NJEMU PRIJAVITE. POGLEDAJTE KOJE SU SVE PREDNOSTI REGISTRACIJE I PRETPLATE. ZA PITANJA PRETPLATE POGLEDAJTE STRANICU PRETPLATA.Existing Users Log In