U „Službenom glasniku RS“, br. 42/2020 od 25.3.2020. godine objavljena je Odluka o dopunama Odluke o izveštavanju o kreditnim poslovima sa inostranstvom, a stupila je na snagu 26.3.2020.

1. U Odluci o izveštavanju o kreditnim poslovima sa inostranstvom („Službeni glasnik RS”, br. 56/13 i 4/15), posle tačke 19. dodaju se tač. 19a i 19b, koje glase:

„19a. U uslovima vanrednog stanja proglašenog zbog pandemije COVID-19 (u daljem tekstu: vanredno stanje), obrasci koji se u skladu sa ovom odlukom dostavljaju Narodnoj banci Srbije u papirnom i elektronskom obliku mogu se dostavljati samo u elektronskom obliku, u skladu sa uputstvom kojim se uređuje elektronsko dostavljanje podataka o kreditnim poslovima sa inostranstvom.

U uslovima vanrednog stanja dokumentacija koja se dostavlja u postupku izveštavanja Narodne banke Srbije o kreditnim poslovima sa inostranstvom može se dostavljati i u elektronskom obliku, u pdf formatu, na imejl adresu izvestavanje.kpi@nbs.rs.

Narodna banka Srbije će u uslovima vanrednog stanja vršiti overu, odnosno prihvatanje navedenih obrazaca u elektronskom obliku.

19b. Rezidenti koji su u uslovima vanrednog stanja izveštavali Narodnu banku Srbije o kreditnim poslovima sa inostranstvom na način iz tačke 19a. ove odluke dostaviće Narodnoj banci Srbije dokumentaciju na osnovu koje su overeni obrasci za izveštavanje o kreditnim poslovima sa inostranstvom u papirnom obliku, na način propisan ovom odlukom, u roku od deset dana od prestanka vanrednog stanja.”.

2. Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

IO NBS broj 74

U Beogradu, 25. marta 2020. godine

Predsedavajuća

Izvršnog odbora Narodne banke Srbije

guverner

Narodne banke Srbije,

dr Jorgovanka Tabaković, s.r.