Предмет Закона о извршењу и обезбеђењу („Сл. гласник РС”, бр. 106/2015 – у даљем тексту: Закон) јесте поступак у коме судови и јавни извршитељи принудно намирују потраживања извршних поверилаца заснована на извршним и веродостојним исправама. Између осталог, извршење ради намирења новчаног потраживања може се, у складу са овим Законом, чинити и на заради и на другим сталним новчаним примањима која запослени остварује од послодавца код кога је у радном односу. Конкретно, извршним судским одлукама, као извршним исправама, суд обавезује послодавце да на одређени део примања запослених ставе забрану, односно изврше одбијање конкретне суме новца ради наплате досуђеног потраживања правног или физичког лица према запосленом.

Према утврђеној законској терминологији:

1) „потраживање” означава право извршног повериоца да захтева од извршног дужника одређено давање;

2) „извршни поверилац” је лице чије се потраживање намирује у извршном поступку или обезбеђује у поступку обезбеђења;

3) „извршни дужник” је лице према коме се потраживање намирује у извршном поступку или обезбеђује у поступку обезбеђења;

4) „решење о извршењу” означава решење суда којим се усваја предлог за извршење на основу извршне исправе;

5) „решење о извршењу на основу веродостојне исправе” означава решење суда или јавног извршитеља којим се усваја предлог за извршење на основу веродостојне исправе.

Извршење на заради и другим сталним новчаним примањима извршног дужника регулисано је чл. 288–298. Закона, а на исту материју односе се и чл. 257–270. Закона.

Износ зараде који може бити предмет извршења по Закону

Поменуто је да према одредбама Закона суд досуђује обуставе на зараду запосленог. То практично значи да послодавци, након што утврде месечну зараду запосленог за исплату (нето), на основу основне зараде запосленог, учинка и увећања по свим основама утврђеним актом послодавца (минули рад, ноћни, прековремени и рад на празник), имају обавезу да изврше обуставу у складу са добијеном судском пресудом. Међутим, кад је реч о примени законских одредби о обустави по извршној судској одлуци, постоји јасно ограничење


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ,

ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ.

ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.Улогујте се
 Запамти ме