Porast broja registrovanih preduzetnika u Republici Srbiji u poslednjih nekoliko godina, naročito za obavljanje određenih delatnosti (kao npr. u sektoru informacionih tehnologija, građevinskom sektoru, sektoru savetodavnih usluga), ukazao je na potrebu ispitivanja njihove samostalnosti u obavljanju rada. Pokazalo se da u određenim delatnostima postoji široko rasprostranjena praksa angažovanja preduzetnika na poslovima sa svim elementima radnog odnosa. Praktično, umesto zarade nalogodavac isplaćuje naknadu po fakturi koju preduzetnik sačinjava na mesečnom nivou. Sa aspekta oporezivanja prihoda koje pre- duzetnik ostvari takvim radnim angažovanjem, razlog za ovakvo postupanje nalazi se u činjenici manjeg poreskog opterećenja, odnosno umesto poreza i doprinosa na zarade, u ovoj situaciji plaća se porez na paušalno utvrđen prihod po rešenju poreskog organa. View Fullscreen Biljana Baucal Rajić, samostalni savetnik u Odseku za porez na dohodak građana i doprinose za socijalno osiguranje Ministarstva finansija Kriterijumi za opredeljenje samostalnosti preduzetnika koji obavljaju aktivnost uz naknadu za istog nalogodavca (test samostalnosti) 1 R Porast broja registrovanih preduzetnika u Republici Srbiji u poslednjih nekoliko godina, naročito za obavljanje određenih delatnosti (kao npr. u sektoru informacionih tehnologija, građevinskom sektoru, sektoru savetodavnih usluga),ukazao je na potrebu ispitivanja njihove samostalnosti u obavljanju rada. Pokazalo se da u određenim delatnostima postoji široko rasprostranjena praksa angažovanja preduzetnika na poslovima sa svim elementima radnog odnosa. Praktično, umesto zarade nalogodavac isplaćuje naknadu po fakturi koju preduzetnik sačinjava na mesečnom nivou. Sa aspekta oporezivanja prihoda koje preduzetnik ostvari takvim radnim angažovanjem, razlog za ovakvo postupanje nalazi se u činjenici manjeg poreskog opterećenja, odnosno umesto poreza i doprinosa na zarade, u ovoj situaciji plaća se porez na paušalno utvrđen prihod po rešenju poreskog organa. 2 Zak Odredbom člana 85. stav 1. tačka 17) Zakona o porezu na dohodak građana („Sl. glasnik RS”, br. 24/01, 80/02… 95/18 i 86/19 – dalje: Zakon) propisano je da se drugim prihodom smatra naknada isplaćena preduzetniku ili preduzetniku paušalcu koji obavlja aktivnosti uz naknadu za istog nalogodavca ili za lice koje se, u smislu zakona kojim se uređuje porez na dobit pravnih lica, smatra povezanim licem s nalogodavcem, kao i koji dodatno ispunjava najmanje pet od devet kriterijuma ili je prema okolnostima slučaja prilikom otpočinjanja poslovne saradnje moglo da se zaključi da će ispuniti najmanje pet od devet kriterijuma, koji su naknadno i ispunjeni. F APRIL 2020. ● ZARADE Test samostalnosti preduzetnika i preduzetnika paušalca primenjuje se od 2. marta 2020. godine i njime se ispituje suštinska samostalnost preduzetnika i preduzetnika paušalca u obavljanju delatnosti. Test se
POŠTOVANI KORISNIČE, DA BISTE MOGLI DA VIDITE INTEGRALNE VERZIJE TEKSTOVA NAŠEG INTERNET IZDANJA POTREBNO JE DA BUDETE REGISTROVANI KORISNIK NAŠEG PORTALA I DA SE NA NJEMU PRIJAVITE. POGLEDAJTE KOJE SU SVE PREDNOSTI REGISTRACIJE I PRETPLATE. ZA PITANJA PRETPLATE POGLEDAJTE STRANICU PRETPLATA.Existing Users Log In