U obrazac PPP-PO unose se podaci o isplaćenim prihodima i plaćenom porezu po odbitku, izvršenim u periodu od 01.01. do 31.12.2018. godine, bez obzira na koji se period odnosi isplata. Drugačije rečeno, za unos podataka o isplaćenim prihodima i plaćenom porezu po odbitku izvršenim za kalendarsku 2018. godinu relevantan je trenutak isplate, a ne period na koji se ti prihodi odnose. Primera radi, ukoliko je isplata zarade za decembar 2017. godine izvršena u januaru 2018. godine, ta isplata će se uneti u obrazac PPP-PO za 2018. godinu. Nasuprot tome, ukoliko je isplata zarade za decembar 2018. godine izvršena u januaru 2019. godine, takva isplata neće biti uneta u obrazac PPP-PO za 2018. godinu. Prihodi za koje je propisan neoporezivi iznos unose se u obrazac PPP-PO, ali samo deo tih prihoda za koje je plaćen porez po odbitku. Pravno lice (rezident) koje je u toku 2018. godine pravnom licu isplaćivalo prihode, na koje se, saglasno članu 40. Zakona o porezu na dobit pravnih lica obračunava i plaća porez po odbitku, takođe ima obavezu izdavanja Potvrde o plaćenim porezima po odbitku pravnim licima.  Odredbama člana 41. stav 11. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji, propisano je da je poreski obveznik odnosno poreski platac dužan da licu za koje je platio porez po odbitku izda potvrdu koja sadrži podatke o plaćenom porezu po odbitku, najkasnije do 31. januara godine koja sledi godini u kojoj je plaćen porez po odbitku. Pravilnikom o poreskoj prijavi za porez po odbitku (dalje: Pravilnik), koji je na snazi od 1.1.2014. godine, propisan je obrazac Potvrde o plaćenim porezima i doprinosima po odbitku PPP-PO, koji čini sastavni deo ovog pravilnika. Odredbama člana 16. Pravilnika propisano je da je isplatilac prihoda koji Poreskoj upravi podnosi pojedinačnu poresku prijavu u obavezi da licu za koje je platio porez po odbitku izda Potvrdu o plaćenim porezima i doprinosima po odbitku na Obrascu PPP-PO, koja sadrži podatke o plaćenom porezu po odbitku, najkasnije do 31. januara godine koja sledi godini u kojoj je plaćen porez po odbitku. Pod porezom po odbitku podrazumeva se plaćen porez na dohodak građana i doprinosi za obavezno socijalno osiguranje. Izdavanje Potvrde o plaćenim porezima i doprinosima po odbitku ima za svrhu da omogući fizičkom licu – primaocu prihoda da raspolaže tačnim podacima o ostvarenom prihodu i plaćenim porezima i doprinosima u određenoj godini, što je posebno značajno za ona fizička lica koja ostvaruju veće prihode i koja




POŠTOVANI KORISNIČE, DA BISTE MOGLI DA VIDITE INTEGRALNE VERZIJE TEKSTOVA NAŠEG INTERNET IZDANJA POTREBNO JE DA BUDETE REGISTROVANI KORISNIK NAŠEG PORTALA I DA SE NA NJEMU PRIJAVITE. POGLEDAJTE KOJE SU SVE PREDNOSTI REGISTRACIJE I PRETPLATE. ZA PITANJA PRETPLATE POGLEDAJTE STRANICU PRETPLATA.



Existing Users Log In