Народна скупштина Републике Србије завршила је своју Четврту седници Другог редовног заседања 7. децембра 2018. године са преко 60 усвојених тачака дневног реда, а међу њима је и већи број измена законских прописа о регулисању плата у јавном сектору. Сви ти прописи објављени су у „Службеном гласнику РС” број 95/2018 од 8. 12. 2018. године, а суштина ових измена је пролонгирање почетка примене прописа о платама у разним деловима јавног сектора. Измене извршене на нивоу јавног сектора Јавни сектор обухвата: државне органе; органе аутономне покрајине, органе јединица локалне самоуправе; друге органе и организације које је основала Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе; јавне агенције и организације на које се примењују прописи о јавним агенцијама; јавне службе које се финансирају из буџета Републике Србије, аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе, односно из доприноса за обавезно социјално осигурање и организације обавезног социјалног осигурања.   На све органе јавног сектора и запослене у њима односе се одредбе Закона о систему плата запослених у јавном сектору („Сл. гласник РС”, бр. 18/2016, 108/2016, 113/2017 и 95/2018), као „кровног” закона који поставља основну методологију обрачуна плата и других примања запослених у јавном сектору. Према измењеном члану 40, Закон о систему плата у јавном сектору примењује се почев од 1. јануара 2019. године 2020. године, чиме се редефинише рок од којег почиње примена овог закона. Разлог за ово одлагање је потреба да се у предстојећем периоду спроведу додатне финансијске анализе преласка на нов систем плата и да се остави нови примерен временски период за прилагођавање послодаваца и запослених. Измене: Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава; Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору.   Изменама у Закону о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In