Напомене уз финансијске извештаје саставни су део обавезног сета финансијских извештаја за правна лица која су обвезници састављања комплетног сета финансијских извештаја. Увод МРС 1 – Презентација финансијских извештаја и одељак 8 – Напомене Међународног стандарда финансијског извештавања за мале и средње ентитете садрже опште захтеве у вези са структуром и садржајем Напомена. Појединачни захтеви за обелодањивањем у Напоменама садржани су у сваком појединачном МРС/МСФИ, односно МСФИ за МСП, који имају своје посебне захтеве у вези са подацима и информацијама које је неопходно обелоданити у Напоменама. Општи захтеви и смернице, у складу са МРС 1  и одељком 8 МСФИ за МСП, у вези са састављањем и обелодањивањем у Напоменама регулише следеће: структуру Напомена, обелодањивање рачуноводствених политика, обелодањивање основних извора неизвесности конкретних процена, обелодањивања у вези са капиталом и остала обелодањивања. Такође, члан 18. Закона о рачуноводству („Сл. гласник РС”, бр. 62/2013 и 30/2018 – у даљем тексту: Закон) садржи један захтев за обелодањивањем у Напоменама уз финансијске извештаје, који гласи да су правна лица која састављају Напомене уз финансијске извештаје дужна да у том извештају обелодане неусаглашена потраживања и обавезе у укупном износу. За непоштовање наведене одредбе Законом су предвиђене и казнене одредбе за привредни преступ. Обавезност састављања потпуног сета финансијских извештаја, укључујући Напомене Састављање комплетног сета финансијских извештаја, укључујући и Напомене, у складу са одредбама Закона обавезно је за: правна лица која су обвезници примене МРС/МСФИ и МСФИ за МСП; друга правна лица, осим других правних лица разврстаних у микро правна лица (правна лица чије се пословање делом финансира из јавних прихода или других наменских извора, а делом или у целини по основу учлањења, и која се не оснивају ради стицања добити (политичке организације, синдикалне организације са својством правног лица, фондације и задужбине, удружења, коморе, цркве и верске заједнице, у делу обављања привредне или друге делатности у складу са


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In