Novim paketom fiskalnih zakona Vlada želi da rastereti privredu, pojača penzioni fond, olakša rad preduzetnicima, pomogne reindustrijalizaciju, privredni razvoj i zapošljavanje   Na predlog Vlade, Narodna skupština Republike Srbije usvojila je izmene i dopune najvažnijih poreskih propisa, i to: 1) Zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana; 2) Zakona o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje; 3) Zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica; 4) Zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezima na imovinu; 5) Zakona o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji; i 6) Zakona o izmenama i dopunama Zakona o akcizama. Zakoni su objavljeni u „Službenom glasniku RS”, br. 47/13 od 29. maja 2013. godine i stupili su na snagu narednog dana od dana objavljivanja, tj. 30. maja 2013. godine. Uz određene izuzetke, najveći broj odredaba ovih zakona već se primenjuje počev od 30. maja 2013. godine. Čitaoci će se svakako setiti da smo u našem časopisu pisali o poreskoj reformi koja je bila sprovedena u oktobru prošle godine, kada je, takođe, izmenjen set poreskih zakona, radi ušteda na troškovnoj strani i povećanja na prihodnoj strani budžeta. Pola godine kasnije, eto nas ponovo u poreskoj reformi, ovoga puta sa nešto drugačijim ciljevima. Kroz ovaj novi paket fiskalnih zakona, Vlada želi da rastereti privredu, pojača penzioni fond, olakša rad preduzetnicima, pomogne reindustrijalizaciju, privredni razvoj i zapošljavanje. Prema zvaničnim opredeljenjima, izmene seta poreskih zakona predstavljaju početak novog talasa konsolidacije, dovešće do smanjenja deficita, a privreda će tim zakonskim rešenjima biti rasterećena za četiri milijarde dinara, pri čemu će svako morati da štedi i da vodi računa o svakom dodeljenom dinaru. Inovirani poreski propisi donose brojne novine za praksu, a neke od njih ćemo izložiti u nastavku ovog teksta. Izmene i dopune Zakona o porezu na dohodak građana Zakon o porezu na dohodak građana (u daljem tekstu: Zakon) reguliše oporezivanje primanja pojedinaca, pa su zato njegove novine uvek od interesa kako za fizička lica, tako i za poslodavce koji ih zapošljavaju. U ovom Zakonu izdvajamo nekoliko bitnih novina: 1) Oporezivanje zarade Bitne izmene Zakona date su u segmentu poreza na zarade. Najpre, treba naglasiti da je smanjena stopa poreza na zarade sa 12% na 10%. Uporedo sa tim, utvrđeno je povećanje mesečnog neoporezivog iznosa zarade sa ranijih 8.776 dinara na 11.000 dinara, pri čemu treba napomenuti da se ovo umanjenje odnosi na obračun
POŠTOVANI KORISNIČE, DA BISTE MOGLI DA VIDITE INTEGRALNE VERZIJE TEKSTOVA NAŠEG INTERNET IZDANJA POTREBNO JE DA BUDETE REGISTROVANI KORISNIK NAŠEG PORTALA I DA SE NA NJEMU PRIJAVITE. POGLEDAJTE KOJE SU SVE PREDNOSTI REGISTRACIJE I PRETPLATE. ZA PITANJA PRETPLATE POGLEDAJTE STRANICU PRETPLATA.Existing Users Log In