Uprava carina je već započela konkretne aktivnosti koje se sastoje u uvođenju elektronskog poslovanja u određene segmente carinskih postupaka, a istovremeno planira i preduzima potrebne preliminarne mere za širu primenu sistema elektronskog poslovanja Neophodnost strateškog planiranja i prilagođavanja poslovne politike nije i ne može biti isključiva odlika privatnog sektora. Daljim razvojem tržišnog privređivanja, slobodom kretanja kapitala i relokacijom, pre svega, proizvodnih pogona u zemlje s definisanim i održivim uslovima poslovanja, ova premisa sve više dobija na aktuelnosti i značaju. U tom kontekstu, celokupna javna administracija, a u sklopu nje i carinska administracija, čiji način poslovanja može biti dobar pokazatelj spremnosti domaće vlasti da naporno radi na stvaranju kvalitetnih i konkurentnih uslova poslovanja, mora kontinuirano da planira i odgovarajućom brzinom uvodi savremena rešenja. I upravo iz navedenih razloga, Uprava carina je već započela konkretne aktivnosti koje se sastoje u uvođenju elektronskog poslovanja u određene segmente carinskih postupaka, a istovremeno planira i preduzima potrebne preliminarne mere za širu primenu sistema elektronskog poslovanja. U tom smislu, orijentacija ka elektronskom poslovanju predstavlja samostalan izbor Uprave carina kojim ona na odgovarajući način želi da: – odgovori na hitne potrebe svih učesnika u carinskom postupku u Republici Srbiji, bez obzira na to da li se oni pojavljuju u ulozi uvoznika ili izvoznika robe, ili se bave njenim tranzitom; – prilagodi carinske postupke principima racionalnosti, jednostavnosti, brzine, na temelju čega i smanjenju troškova poslovanja učesnika u postupku; – zameni sopstvenu zastarelu i prevaziđenu tehnološku bazu modernim, opšte prihvatljivim informatičkim alatima, ali i da time, u pozitivnom smislu, „natera” poslovnu zajednicu da svoju infrastrukturu osavremeni informatičkim inovacijama; – podigne kapacitete u oblasti znanja i unapredi ljudske resurse i da, opet, kroz intenzivnu interaktivnu saradnju, razmenu informacija i edukativne seminare, pomogne privredi da učini pomak u pravcu unapređenja znanja učesnika u privrednim aktivnostima; – pojednostavi poslovanje proverenih i bonitetnih privrednih subjekata, stepen njihove kontrole svede na nivo koji je u takvim slučajevima standardan i da, istovremeno, selekcijom i upravljanjem rizikom, veću pažnju usmeri na ostale učesnike u carinskom postupku. Osnovni pojmovi koji se koriste u sistemu elektronskog poslovanja Sistem elektronskog poslovanja (e-carina) u savremenim i razvijenim carinskim administracijama počiva na određenim pojmovima koji su uglavnom standardizovani i koji, iako nemaju strogo formalni karakter, često donose veoma bitnu suštinu. U tom smislu, elektronsko carinsko poslovanje, čije je uvođenje u Republici Srbiji već otpočelo u određenom carinskom postupanju i o čemu će biti više reči u nastavku teksta, podrazumeva sprovođenje carinskih
POŠTOVANI KORISNIČE, DA BISTE MOGLI DA VIDITE INTEGRALNE VERZIJE TEKSTOVA NAŠEG INTERNET IZDANJA POTREBNO JE DA BUDETE REGISTROVANI KORISNIK NAŠEG PORTALA I DA SE NA NJEMU PRIJAVITE. POGLEDAJTE KOJE SU SVE PREDNOSTI REGISTRACIJE I PRETPLATE. ZA PITANJA PRETPLATE POGLEDAJTE STRANICU PRETPLATA.Existing Users Log In