Na osnovu člana 14. stav 1. tačka 3) Uredbe o budžetskom računovodstvu („Sl. glasnik RS”, br. 125/2003 i 12/2006) propisano je da direktni i indirektni korisnici budžetskih sredstava (u daljem tekstu: KBS) vode pomoćnu knjigu osnovnih sredstava, koja obezbeđuje detaljne podatke o svim osnovnim sredstvima. Sprovođenje postupka obračuna i knjiženja ispravke vrednosti nefinansijske imovine, odnosno amortizacije te imovine definisano je kroz više propisa: – Pravilnikom o nomenklaturi nematerijalnih ulaganja i osnovnih sredstava sa stopama amortizacije („Sl. list SRJ”, br. 17/1997 i 24/2000 – u daljem tekstu: Pravilnik o nomenklaturi sa stopama amortizacije); – Instrukcijom o popisu imovine i obaveza i obračun amortizacije, koju je 4. 12. 2006. godine objavilo Ministarstvo finansija; – Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2016. godinu („Sl. glasnik RS”, br. 103/2015, u daljem tekstu: Zakon o budžetu). Shodno članu 21. Zakona o budžetu, propisano je da direktni i indirektni korisnici budžetskih sredstava u 2016. godini obračunatu ispravku vrednosti nefinansijske imovine iskazuju na teret kapitala, odnosno ne iskazuju rashod amortizacije i upotrebu sredstava za rad. Izneto podrazumeva da, prema Zakonu o budžetu, direktni i indirektni korisnici budžetskih sredstava na svim nivoima (Republike, autonomne pokrajine i lokalne vlasti) vrše obračun ispravke vrednosti nefinansijske imovine na teret kapitala u 2016. godini. No, postavlja se pitanje da li se odredba člana 21. Zakona o budžetu, u vezi sa obračunom ispravke vrednosti nefinansijske imovine na teret kapitala, odnosi i na korisnike sredstava organizacija za obavezno socijalno osiguranje? Naše je mišljenje da se pomenuta odredba takođe odnosi i na korisnike sredstava organizacija za obavezno socijalno osiguranje. Ovo ističemo zbog toga što su neke  organizacije za obavezno socijalno osiguranje u svom finansijskom planu za 2015. godinu imale drugačije regulisan način obračuna ispravke vrednosti nefinansijske imovine nego što je to bilo predviđeno Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2015. godinu. Na primer, Finansijski plan Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje za 2015. godinu, koji je objavljen u „Sl. glasniku RS” br. 143/2014 nakon donošenja Odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje za 2015. godinu („Sl. glasnik RS”, br.142/2014), u posebnom delu (član 3. Plana) predvideo je u rashodima i izdacima po izvorima finansiranja i tekući rashod na ekonomskoj klasifikaciji 430000 – Amortizacija i upotreba sredstava za rad u iznosu od 373.950 hiljada dinara, koji je u celosti trebalo da bude finansiran iz sopstvenih prihoda. To znači da indirektni korisnici sredstava Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje nisu obračunavali u celosti ispravku
POŠTOVANI KORISNIČE, DA BISTE MOGLI DA VIDITE INTEGRALNE VERZIJE TEKSTOVA NAŠEG INTERNET IZDANJA POTREBNO JE DA BUDETE REGISTROVANI KORISNIK NAŠEG PORTALA I DA SE NA NJEMU PRIJAVITE. POGLEDAJTE KOJE SU SVE PREDNOSTI REGISTRACIJE I PRETPLATE. ZA PITANJA PRETPLATE POGLEDAJTE STRANICU PRETPLATA.Existing Users Log In