Судски вештаци су стручна лица која испуњавају формалне и суштинске услове за бављење овим стручним и одговорним послом. Судски вештак је пре свега сарадник суда и судијe, при чему својим стручним налазом и мишљењем у великој мери помаже суду да се утврди истина, односно да утврди одређену конкретност чињеница, након чега се отвара или закључује расправа. Међутим, осим по налозима суда, они могу да раде и за друге странке, при чему је њихово звање гарант да ће посао бити обављен квалитетно и одговорно. Привредним друштвима су у пракси често потребне услуге судских вештака, на пример када је потребно проценити неку некретнину или за неко финансијско вештачење и сл. У таквим случајевима привредна друштва могу да ангажују судске вештаке, који уз накнаду обављају тражене послове.

Када по конкретном захтеву ангажује судског вештака, привредно друштво са њим закључује уговор о радном ангажовању ван радног односа, конкретно уговор о делу, уз договорно утврђивање накнаде за рад. На ову накнаду за рад послодавци плаћају пореске обавезе, и то:

1) аконтациони порез на лична примања по стопи од 20% на основицу коју чини бруто уговорен приход умањен за 20% нормираних трошкова;

2) допринос за пензијско и инвалидско осигурање на терет извршиоца послова, по стопи од 26% на основицу на коју се плаћа порез на доходак грађана (не примењује се најнижа основица);

3) допринос за здравствено осигурање на терет извршиоца, по стопи од 10,30% на основицу на коју се плаћа порез на доходак грађана, и то само ако ове послове обавља судски вештак који није осигуран по другом основу (незапослени), а ако ове послове обавља већ осигурано лице (на пример запослени или пензионер), нема обрачуна овог доприноса.

У случају да је привредно друштво ангажовало судског вештака страног држављанина, приликом опорезивања његове накнаде за рад треба обратити пажњу на следеће алтернативе:

– ако је страни држављанин из државе с којом имамо закључен споразум


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ,

ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ.

ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.Улогујте се
 Запамти ме