Закон о спречавању прања новца и финансирања тероризма („Сл. гласник РС”, бр. 20/2009, 72/2009, 91/2010 и 139/2014 – у даљем тексту: Закон) у члану 67. прописује да је свако физичко лице које прелази државну границу и притом преноси физички преносива средства плаћања у износу од 10.000 евра или више, у динарима или страној валути, дужно да то пријави надлежном царинском органу. У циљу спречавања стицања, држања, прикривања, коришћења, конверзије или преноса имовине стечене извршењем кривичног дела, или нетачног приказивања праве природе, порекла, места налажења, кретања, располагања, власништва или права у вези са том имовином, као и у циљу спречавања подстрекавања на вршење и вршења терористичких аката, већина држава је донела прописе који с једне стране омогућавају државним органима да прикупљају податке и врше контроле ради спречавања и откривања прања новца и финансирања тероризма, а с друге стране одређеним правним и физичким лицима намећу обавезу да достављају одређене податке. Тако је прописано и да су физичка лица обавезна да приликом преласка државне границе надлежном царинском органу пријаве пренос физички преносивих средстава плаћања уколико њихов износ превазилази износ прописан Законом. Да би се избегло да путници, услед непознавања прописа, не испуне наведену обавезу, Управа царина је, сходно Закону, дужна да на сваком граничном прелазу, на видном месту постави одговарајућа обавештења. Овим обавештењима се и неуким физичким лицима јасно ставља на знање да су приликом преласка државне границе дужни да на Обрасцу пријаве, на прописани начин, надлежном царинском органу пријаве уколико преносе физички преносива средства плаћања у износу од 10.000 евра или више, у динарима или страној валути. Закон под физички преносивим средствима плаћања подразумева готов новац, чекове, менице и друга физички преносива средства плаћања, платива на доносиоца. Уопштено говорећи, то могу бити сви финансијски инструменти који се физички могу пренети с једног лица на друго, уз задржавање анонимности, а најтипичнији су: 1)


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In