Budući da je pozitivnim propisima dozvoljeno da korisnici budžetskih sredstava i korisnici sredstava organizacija za obavezno socijalno osiguranje, pored redovne delatnosti, mogu obavljati i određenu proizvodnju kao sporednu delatnost, tokom obavljanja ove proizvodnje ovi korisnici se susreću sa određenim vrstama zaliha materijala, nedovršene proizvodnje i gotovih proizvoda, a što je sve zajedno potrebno pratiti u posebnim pomoćnim knjigama   Pravna lica koja pripadaju javnom sektoru obavljaju delatnost u skladu sa zakonom na osnovu kojeg su osnovana. Njihov prvenstveni zadatak je da obavljaju delatnost od šireg društvenog interesa koju im je osnivač poverio. To su pravna lica koja su osnovana prvenstveno kao neprofitne organizacije, što znači da nisu osnovane zbog sticanja profita, već da zadovoljavaju potrebe građana u raznim sferama života (školstvo, zdravstvo, sudstvo, kultura, odbrana i sl.). Navedene delatnosti, finansiraju se iz budžetskih sredstava i sredstava organizacija za obavezno socijalno osiguranje.   No, propisima je dozvoljeno da korisnici budžetskih sredstava i korisnici sredstava organizacija za obavezno socijalno osiguranje mogu, pored redovne delatnosti, obavljati i određenu proizvodnju kao sporednu delatnost. Na primer, fakulteti mogu imati skriptarnice koje štampaju skripta, udžbenike za studente. Apotekarske ustanove, proizvode određenu vrstu lekova po posebnoj recepturi, koje ne proizvode proizvođači lekova. Srednje stručne škole poljoprivrednih smerova bave se voćarstvom, ratarstvom, stočarstvom. Naravno, sve su to delatnosti gde se susrećemo sa određenom vrstom zaliha materijala, nedovršene proizvodnje, gotovih proizvoda. Da bismo znali stanje i kretanje tih zaliha moramo ih evidentirati u posebnim evidencijama po nabavnoj ceni, ceni koštanja ili kada ih prodajemo, onda te zalihe imaju karakter robe za dalju prodaju i mora se sastaviti kalkulacija prodajne cene. Da bi se sve to pratilo potrebno je formirati određenu dokumentaciju za praćenje i kretanje zaliha proizvodnje.   Zakonska regulativa u vezi sa računovodstvenom evidencijom zaliha proizvodnje U skladu sa članom 10. Pravilnika o standardnom klasifikacionom okviru i Kontnom planu za budžetski sistem („Sl. glasnik RSˮ, br. 16//16, u daljem tekstu: Pravilnik o Kontnom planu za budžetski sistem) u vezi sa praćenjem stanja i kretanja zaliha proizvodnje kod kategorije 020000 – Nefinansijska imovina u zalihama propisano je da sintetički konto 021200 – Zalihe proizvodnje sadrži analitička konta na kojima se knjiže materijali, nedovršena proizvodnja i gotovi proizvodi koje koriste korisnici sredstava (budžeta i organizacija obaveznog socijalnog osiguranja) koji pored svoje redovne delatnosti obavljaju i određenu proizvodnju kao sporednu delatnost. Nabavka materijala za proizvodnju nema tretman tekućih rashoda već izdataka za nabavku nefinansijske imovine. Od posebnog značaja za sveukupno razumevanje
POŠTOVANI KORISNIČE, DA BISTE MOGLI DA VIDITE INTEGRALNE VERZIJE TEKSTOVA NAŠEG INTERNET IZDANJA POTREBNO JE DA BUDETE REGISTROVANI KORISNIK NAŠEG PORTALA I DA SE NA NJEMU PRIJAVITE. POGLEDAJTE KOJE SU SVE PREDNOSTI REGISTRACIJE I PRETPLATE. ZA PITANJA PRETPLATE POGLEDAJTE STRANICU PRETPLATA.Existing Users Log In