Cene navedenih proizvoda u trgovini na veliko i malo ne smeju da prelaze nivo tih cena na dan 5. marta 2020 godine.

Odluka je objavljena u „Službenom glasniku RS“, br. 30/2020 od 15.3.2020. godine, kada je i stupila na snagu.

1. Radi sprečavanja poremećaja na tržištu ili otklanjanja štetnih posledica poremećaja na tržištu u pogledu snabdevanja robom, nastalih usled širenja virusa SARS-CoV-2, ograničavaju se cene u trgovini na veliko i malo osnovnih životnih namirnica i zaštitne opreme tako da ne prelaze nivo cena tih proizvoda na dan 5. mart 2020. godine.

Ograničenje cena iz stava 1. ove tačke primenjuje se u trajanju od 30 dana za sledeću robu:

 1. Brašno od pšenice;
 2. Hleb;
 3. Jestivo ulje suncokretovo;
 4. Beli šećer;
 5. So;
 6. Voda;
 7. Povrće i voće;
 8. Testenine;
 9. Sveže meso;
 10. Mesne prerađevine;
 11. Riba;
 12. Termički obrađeno kravlje mleko (pasterizovano i sterilizovano);
 13. Mleko u prahu;
 14. Jogurt;
 15. Kokošija jaja;
 16. Dečija hrana;
 17. Sapun;
 18. Šampon;
 19. Pasta za zube;
 20. Deterdženti;
 21. Rukavice (i odeća i pribor za odeću) od plastičnih masa;
 22. Pelene za decu i odrasle;
 23. Maramice;
 24. Ubrusi (u rolni i na komad);
 25. Toalet papir;
 26. Maske, plastične sa tekstilnim filterom;
 27. Prekrivke, tekstilne za hiruršku upotrebu;
 28. Odelo hirurško od papira;
 29. Maske papirne;
 30. Odelo zaštitno, gumeno;
 31. Rukavice, gumene, hirurške i ostale;
 32. Odelo hirurško tekstilno;
 33. Varikina i ostali dezinfektanti;
 34. Asepsol;
 35. Alkohol;
 36. Naočare, zaštitne.

2. Ova odluka stupa na snagu danom objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 broj 338-2493/2020

U Beogradu, 15. marta 2020. godine

Vlada

Predsednik,

Ana Brnabić, s.r.